Posts

Showing posts from May, 2013

โป๊ปฟรังซิส: "อย่าอายที่จะมีความรู้สึกเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอน คริสตชนต้องอย่าอายที่จะมีความรู้สึกเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เพราะนี่คือการแบ่งปันสิ่งที่มีร่วมกัน ทรงย้ำ ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันจะไม่สูญสลายไปตามกระแสโลกอย่างแน่นอน สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงเป็นประธานในมิสซาสมโภชพระวรกายและพระโลหิตของพระคริสตเจ้า ซึ่งจัด ณ มหาวิหารนักบุญ จอห์น ลาเตรัน และแห่ศีลมหาสนิทไปยังมหาวิหาร ซานตา มารีอา มาจจอเร่ (พิธีแห่ศีลมหาสนิมไปตามท้องถนนกรุงโรมได้รับการฟื้นฟูให้จัดอีกครั้งโดย สมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่ 2 ในปี 1979) มิสซานี้ พระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงร่วม "เดินเท้า" ไปกับสัตบุรุษเป็นระยะทาง 1.6 กิโลเมตร โดยทรงยกรัศมีศีลมหาสนิทอยู่บนขบวนรถแห่ สำหรับบทเทศน์สอนใจ พระสันตะปาปาตรัสว่า: - คนมากมายติดตามพระเยซูเพราะพระองค์ทรงความเที่ยงแท้ พูดแต่ความจริง และให้ความหวังกับเรา - แล้วพวกเราล่ะ ลองถามตัวเองซิว่า ติดตามพระเยซูกันอย่างไร ... เราติดตามพระองค์ได้ด้วยการ "ก้าวออกจากตัวเอง และอุทิศตนรับใช้ผู้อื่น" - เราติดตามพระเยซู ฟังเสียงพระองค์ และร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ในศีลมหาสนิท

โป๊ปฟรังซิส: อย่าทำตัวเป็น "คริสตชนครึ่งทาง"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเตือน พระศาสนจักรและคริสตชนต้องไม่หลงไปกับการประจญด้วยความสำเร็จฝ่ายโลก จนทำให้เราเป็นพวกคริสตชนครึ่งทางที่ออกเดินทางไปกับพระเยซู แต่ไปไม่ถึงจุดหมายพร้อมพระองค์ ทรงย้ำ พระศาสนจักรต้องไม่สนใจแค่การบริหารจัดการแบบออฟฟิศอย่างเดียว แต่ต้องร่วมแบกกางเขนไปกับพระเยซูด้วย ช่วงเช้าที่ผ่านมา (พุธที่ 29 พ.ค. 2013) สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าส่วนพระองค์ภายในวัดน้อยหอพักซางตา มาร์ธา ในมิสซานี้ พระสันตะปาปาเทศน์สอนว่า: - ตอนที่พระเยซูเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มเพื่อไปรับพระทรมานและการสิ้นพระชนม์ นี่คือการเดินทางของความเชื่อ แต่พวกสาวกไม่เข้าใจ พวกเขากลับคิดถึงการเดินทางแห่งชัยชนะอันยิ่งใหญ่ฝ่ายโลก พวกเขาร่วมเดินไปกับพระเยซู แต่เดินไปแค่ครึ่งทาง เราจึงเห็น ยาค็อบ (ยากอบ) และจอห์น ทูลถามพระเยซูว่าจะให้พวกเขานั่งข้างซ้ายและขวาของพระองค์ จนทำให้สาวกคนอื่นไม่พอใจ - สิ่งที่ ยาค็อบและจอห์น ทำนั้น คือการประจญจากปีศาจเหมือนที่พระเยซูทรงถูกประจญตอนอดอาหารในถิ่นทุรกันดาร - การประจญที่คริสตชนพบบ่อยๆคือการเป็นคริสตชนแบบไม่ต้องแบกกางเขน แบบนี้เรียกว่าการคริสตชนแค่ครึ่งทาง

โป๊ปฟรังซิส: "พระสันตะปาปาก็มีข้อบกพร่อง แต่พระเจ้าพร้อมให้อภัยทุกคน"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงชี้ แม้แต่พระสันตะปาปาก็มีข้อบกพร่อง แต่พระเจ้าก็พร้อมให้อภัยเราทุกคนที่ทำผิดเสมอ นอกจากนี้ ทรงย้ำ คนที่ตอบ YES กับพระเจ้า แต่ตอบปฏิเสธพระศาสนจักร เป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้อง เพราะพระคริสตเจ้าและพระศาสนจักรเป็นหนึ่งเดียวกัน เราจึงต้องร่วมกันปกป้องพระศาสนจักร  สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในการเข้าเฝ้าทั่วไป ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน ท่ามกลางสัตบุรุษกว่า 90,000 คนที่ยืนตากฝนร่วมรับเสด็จพระสันตะปาปา ในส่วนของบทแบ่งปันประจำวันนี้ พระสันตะปาปาตรัสว่า: - ก่อนอื่น พ่อขอขอบคุณทุกท่านที่ตากฝนและมาพบกับพ่อในวันนี้ พ่อขอบคุณทุกคนจากใจ และอยากบอกว่า สุดยอด! พวกท่านสุดยอดจริงๆ - พระศาสนจักรเกิดจากพระประสงค์ของพระเจ้าที่จะเรียกประชากรทุกคนได้มีส่วนร่วมในชีวิตศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ - พระศาสนจักรคือครอบครัวที่ทุกคนได้รับความรักและให้ความรักแก่กันและกัน - ใช่! มันเป็นความจริงว่า ในพระศาสนจักร มีประชากรมากมายที่มีข้อบกพร่อง แม้แต่ตัวพระสันตะปาปาเองก็มีข้อบกพร่องด้วย หลายคนก็มีข้อบกพร่อง แต่ความสวยงามอยู่ที่พระเจ้าทรงให้อภัยเราทุกคน - บางคน ตอบ YES กับพร

โป๊ปฟรังซิส: "คริสตชนที่ชีวิตไม่เคยลำบาก ชีวิตเขาต้องมีบางอย่างผิดปกติ"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก ทรงชี้ ชีวิตคริสตชนต้องพบความยากลำบากบ้าง มันถึงจะเรียกว่าเราเดินตามทางกางเขนของพระเยซู ทรงย้ำ ถ้าคริสตชนคนไหนบอกชีวิตไม่เคยลำบาก แสดงว่าเขาพยายามเลี่ยงเดินตามทางกางเขน นอกจากนี้ ทรงเตือนสติบรรดาพระสังฆราชและพระสงฆ์ อย่ามองชีวิตสมณะเป็นอาชีพที่ต้องไขว่คว้าตำแหน่งสูงๆเด็ดขาด เช้านี้ (28 พ.ค. 2013) สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าส่วนพระองค์ภายในวัดน้อยหอพักซางตา มาร์ธา โดยมีพระอัครสังฆราช ริโน่ ฟิสิเชลล่า และ มองซินญอร์ โฆเซ่ อ็อกตาบิโอ รูอิซ อาเรนาส ประธานและเลขาธิการสมณสภาเพื่อการประกาศพระวรสารใหม่ มาร่วมถวายด้วย ส่วนผู้ได้รับเชิญมาร่วมได้แก่เจ้าหน้าที่สถานีพลังงานและเจ้าหน้าที่แผนกช่างในวาติกัน ในมิสซานี้ พระสันตะปาปาเทศน์สอนว่า: - พระเยซูตรัสสอนเสมอว่าใครที่ติดตามเราจะพบสิ่งดีๆ แต่ต้องก้าวไปพร้อมกับการถูกเบียดเบียน บนหนทางของพระเจ้าคือถนนของความสุภาพถ่อมตน นี่คือถนนที่สิ้นสุดด้วยทางแห่งกางเขน เส้นทางของคริสตชนจะเป็นแบบนี้เสมอ เพราะพระเยซูทรงนำหน้าไปก่อนเรา - ฉะนั้น หากคริสตชนไม่เคยมีความยุ่งยากในชีวิต ถ้าทุกสิ่งดูราบรื่น

โป๊ปฟรังซิส: "การกินอยู่อย่างสุขอุราขัดขวางเราในการติดตามพระเจ้า"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเตือนสติคริสตชน การกินอยู่อย่างสุขอุราเป็นอุปสรรคในการติดตามพระเจ้า และยังทำให้เราตายด้านในการช่วยเหลือผู้อื่น พร้อมกันนี้ ทรงย้ำ อย่าลุ่มหลงความร่ำรวยฝ่ายโลกซึ่งเป็นสิ่งไม่ยั่งยืน สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าส่วนพระองค์ภายในวัดน้อยหอพักซางตา มาร์ธา โดยมี "คาร์ดินัลยอดนักปั่นจักรยาน" พระคาร์ดินัล ฟิลิปป์ บาร์กบาแร็ง ประมุขอัครสังฆมณฑลลียง ประเทศฝรั่งเศส มาร่วมถวายด้วย ส่วนผู้ได้รับเชิญมาร่วมได้แก่เจ้าหน้าที่สมณสภาเพื่อเวชบุคคลและเจ้าหน้าที่แผนกเศรษฐกิจประจำสันตะสำนัก ในมิสซานี้ พระสันตะปาปาเทศน์สอนว่า: - พระเยซูทรงถามชายหนุ่มคนหนึ่งให้ละทิ้งทรัพย์สมบัติของตนและตามพระองค์มา แต่เมื่อชายหนุ่มคนนั้นได้ยิน เขาเดินจากพระองค์ไปแบบเศร้าๆ สิ่งนี้ สะท้อนให้เห็นว่า ความร่ำรวยเป็นอุปสรรคที่ไม่ได้อำนวยความสะดวกในการเดินทางไปยังพระอาณาจักรของพระเจ้า - เราแต่ละคนมีความมั่งคั่ง และมันก็เป็นความร่ำรวยนี่แหละที่หยุดยั้งเราจากการเข้าใกล้พระเยซู - พ่ออยากจะเน้นเรื่องวัฒนธรรมแห่งความร่ำรวย 2 อย่าง 1) วัฒนธรรมแห่งการกินอยู่อย่างสุขอุราที่เป็นต้นเหตุทำให

โป๊ปฟรังซิสหวังเห็นกลุ่มมาเฟียกลับใจ

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอนเด็กๆที่รับศีลมหาสนิทครั้งแรกถึงความหมายของพระตรีเอกภาพ ระหว่างเสด็จอภิบาลสัตบุรุษวัดนักบุญเอลิซาเบ็ธและนักบุญซาคาเรีย กรุงโรม ส่วนการสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว พระสันตะปาปาทรงประณามกลุ่มมาเฟีย พร้อมหวังเห็นเหล่าผู้มีอิทธิพลแบบผิดๆเหล่านี้ กลับตัวกลับใจด้วย สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส เสด็จไปเป็นประธานมิสซาสมโภชพระตรีเอกภาพ ณ วัดนักบุญเอลิซาเบ็ธและนักบุญซาคาเรีย (เซคารียาห์) กรุงโรม โดยมิสซานี้ เด็กๆ 16 คนเข้ารับศีลมหาสนิทครั้งแรกจากพระสันตะปาปา นอกจากนี้ พระสันตะปาปายังโปรดศีลอภัยบาปให้เยาวชน 7 คนด้วย มิสซานี้ พระสันตะปาปาทรงเทศน์สั้นๆ ไม่นานมาก เนื่องจากพระองค์ต้องเสด็จกลับวาติกัน เพื่อนำสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว สำหรับบทเทศน์ พระสันตะปาปาตรัสว่า: - เด็กๆที่รัก วันนี้พวกเธอจะได้รับศีลมหาสนิทครั้งแรก พ่อขอถามพวกเธอหน่อยว่า "วันนี้ พวกเธอจะได้รับสิ่งใดเป็นครั้งแรกนะ ใช่ขนมปังหรือเปล่า" (พระสันตะปาปาถาม แล้วทำมือเงี่ยหูฟังคำตอบ) เด็กๆพร้อมใจตอบพระองค์ว่า "ไม่ใช่ครับ/ค่ะ" พระสันตะปาปาตรัสถามอีกว่า "แล้วพวกเธอได้รับอะไรล่ะ" เด็กตอบกลับว่า

บราซิลคาดเยาวชน 1.5 ล้านคนมาร่วมงานเยาวชนโลกที่ริโอ

Image
คณะกรรมการจัดงานเยาวชนโลก 2013 ณ นครริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล คาด น่าจะมีเยาวชนแค่ 1.5 ล้านคนมาร่วมงานชุมนุมที่ใหญ่สุดในพระศาสนจักรคาทอลิก แม้ยอดดังกล่าวจะลดฮวบจากตอนแรกที่เก็งไว้ถึง 4 ล้านคน คุณพ่ออันโตนิโอ เอากุสโต้ รองประธานจัดงานชุมนุมเยาวชนโลก 2013 ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่า ถึงตอนนี้ (เดือนพฤษภาคม) มีเยาวชนลงทะเบียนมาร่วมงานเยาวชนโลกที่ริโอ เดอ จาเนโร แค่ 220,000 คนเท่านั้น ซึ่งจัดเป็นจำนวนที่น้อยมาก เมื่อเทียบกับการคาดการณ์ของผู้จัดที่มองว่า เยาวชนอย่างน้อย 4 ล้านคนน่าจะมาร่วมงาน สำหรับสาเหตุที่ทำให้เยาวชนลงทะเบียนมาร่วมงานน้อย คุณพ่อเอากุสโต้ วิเคราะห์ว่า น่าจะเกิดจากปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลก ประกอบกับค่าครองชีพของบราซิลถีบตัวสูงขึ้นเรื่อยๆ จากการเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศ ทำให้อัตราแลกเปลี่ยนของชาติต่างๆเกิดความแตกต่างอย่างมาก ซึ่งเยาวชนส่วนใหญ่ที่จะมางานเยาวชนโลกจะเป็นชาวยุโรป อันเป็นพื้นที่ที่เกิดปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำมากที่สุด อย่างไรก็ตาม คุณพ่อเอากุสโต้ ยังมองโลกในแค่ดีว่า ยังพอมีเวลาที่จะทำให้เยาวชนลงทะเบียนมาร่วมงาน โดยตัวเลขประมาณการณ์ที่ทางบราซิลคาดว่าจะมีผู้มาร่วมงานคือ 1

โป๊ปฟรังซิสย้ำพระสงฆ์ "อย่าทำตัวเป็นผู้ควบคุมความเชื่อ แต่จงเป็นผู้อำนวยความสะดวกทางความเชื่อ"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงย้ำบรรดาพระสงฆ์ อย่าปฏิบัติตนเป็นผู้ควบคุมความเชื่อ แต่จงเป็น "ผู้อำนวยความสะดวกทางความเชื่อให้สัตบุรุษ" พร้อมกันนี้ ทรงหวังเห็นพระศาสนจักรเปิดประตูเพื่อช่วยเหลือคริสตชนทุกคน ไม่ใช่ปิดประตูกันท่าดูแค่ว่า คริสตชนปฏิบัติตนถูกต้องตามหลักหรือเปล่า สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าส่วนพระองค์ภายในวัดน้อยหอพักซางตา มาร์ธา มิสซานี้ ผู้ได้รับเชิญมาร่วมได้แก่บรรดาพระสังฆราชและพระสงฆ์จากสำนักเลขาธิการนครรัฐวาติกัน ในมิสซานี้ พระสันตะปาปาเทศน์สอนว่า: - พระวรสารวันนี้ เป็นเหตุการณ์ที่บรรดาสาวกพยายามกีดกันไม่ให้เด็กๆเข้าไปหาพระเยซู พวกเขากันไม่ให้เด็กๆเข้าไปรับพรจากพระองค์ แต่พระเยซูทรงสั่งพวกเขาให้ปล่อยเด็กๆมาหาและสอนว่า "ใครจะเข้าอาณาจักรสวรรค์ ต้องมีความเชื่อแบบเด็กเหล่านี้ ความเชื่อที่ใสสื่อ และบางครั้งปราศจากหลักเทวศาสตร์ด้วยซ้ำ" - ความเชื่อที่ใสซื่อถือว่ามีความสำคัญมาก พ่ออยากเปรียบเทียบว่า ถ้าท่านอยากรู้เรื่องของแม่พระ ท่านจงไปถามนักเทวศาสตร์ แต่ถ้าท่านอยากจะเรียนรู้วิธีการรักแม่พระ พ่อว่า ท่านไปหาและถามบรรดาประชากรของพระเจ้า พวกเขา

ฟาติมาสาร - อีกหนึ่งความวางใจที่ยกให้ “เยสุอิต” (26 พ.ค. 2013)

Image
สัปดาห์ที่ผ่านมา ผมไม่ได้ตามข่าวพระศาสนจักรคาทอลิกเลยแม้แต่ข่าวเดียว แม้แต่เฟซบุ๊คก็ไม่ได้เข้าไปเช็คข่าวสารความเคลื่อนไหว เพราะเหตุใด หลายท่านน่าจะทราบกันดี พอจะเริ่มลงมือเขียนบทความ ผมจึงต้องอ่านข่าวในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา หลายข่าวมีความน่าสนใจใกล้เคียงกัน แต่ข่าวที่เด่นสุด ผมขอยกให้เรื่องที่จะเสนอในวันนี้ เพราะมันทำให้เราเห็นแนวทางที่พระศาสนจักรกำลังจะก้าวไปแบบชัดขึ้นเรื่อยๆ ข่าวที่ว่าก็คือ “คุณพ่ออดอลโฟ่ นิโกลาส อธิการเจ้าคณะเยสุอิต ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานสหพันธ์อธิการเจ้าคณะนักบวชชาย โดยสหพันธ์นี้ มีสมาชิกคณะนักบวชคาทอลิกชายกว่า 200 คณะทั่วโลกที่ต้องดูแลประสานงาน” การได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว หมายความว่า ตอนนี้ คณะเยสุอิตกลับมามีบทบาทในการฟื้นฟูพระศาสนจักรคาทอลิกอีกครั้ง ทั้งพระสันตะปาปาที่มาจากเยสุอิต ขณะที่ประธานสหพันธ์อธิการเจ้าคณะนักบวชชายก็ยังมาจากเยสุอิตเช่นกัน เรียกได้ว่า ช่วงเวลาวิกฤติ พระเจ้าจะส่งผู้รับใช้จากเยสุอิตเข้ามาฟื้นฟูจริงๆ ตัวอย่างชัดเจนสุดในประวัติศาสตร์คือช่วงที่ “มาร์ติน ลูเธอร์” ประกาศแยกตัวออกจากคาทอลิก ตอนนั้น พระศาสนจักรก็ได้ นักบุญอิ๊กญาซีโ

โป๊ปฟรังซิส: "พระจิตนำภาษารักมาให้ทุกคนคุยกันรู้เรื่อง"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงชี้ พระจิตนำภาษารักซึ่งเป็นภาษาสากลมาสู่โลก นี่คือภาษาที่จะทำให้ทุกคนเข้าใจและเป็นหนึ่งเดียวกัน ย้ำ คริสตชนทุกคนต้องประกาศพระวรสารด้วยการดำเนินชีวิตเป็นตัวอย่างที่ดี ทรงเตือนสติ หัดทบทวนตัวเองบ้างว่า ทำประโยชน์ให้สังคมบ้างไหม หรือชอบสร้างความแตกแยกและขี้อิจฉาให้เกิดในสังคม สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในการเข้าเฝ้าทั่วไป ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน ท่ามกลางสัตบุรุษที่มาร่วมกว่า 100,000 คน บุคคลพิเศษที่มาเข้าเฝ้าพระสันตะปาปาในวันนี้ ได้แก่ ฟรานเชสโก้ ต็อตติ กัปตันทีมของโรม่า และ หลุยส์ ซาฮา กองหน้าชาวฝรั่งเศสของลาซิโอ สองทีมในกัลโช่ เซเรีย อา ในส่วนของบทแบ่งปันประจำวันนี้ พระสันตะปาปาตรัสว่า: - พระศาสนจักรดำเนินชีวิตเพื่อการประกาศพระวรสาร นี่คือพันธกิจของพระศาสนจักรสากล ไม่ใช่เฉพาะแค่พระศาสนจักรท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่ง - คริสตชนทุกคนต้องประกาศพระวรสาร เฉพาะอย่างยิ่ง ประกาศด้วยการแสดงออกให้คนอื่นเห็นว่า เราดำเนินชีวิตคริสตชนของเราอย่างไร - หน้าที่ประกาศพระวรสารเป็นของพวกเรา! มันเป็นพันธกิจที่พ่อต้องทำ และพวกท่านก็ต้องทำด้วยเช่นกัน - เครื่อ

พระอัครสังฆราชเกรียงศักดิ์: "การช่วยเหลือผู้อื่น เป็นศิลปะการดำเนินชีวิตในป่าคอนกรีตอย่างกรุงเทพฯ"

Image
พระอัครสังฆราช ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ชี้ การเดินไปกับแม่พระเพื่อไปช่วยเหลือผู้อื่น เป็นศิลปะในการดำเนินชีวิตใน "ป่าคอนกรีต" อย่างกรุงเทพฯ เพราะจะทำให้รู้ว่า อันไหนรักแท้ หรือรักแค่หวังผลประโยชน์ เตือนสติ ความชั่วยุคนี้มาในแบบ "ปีศาจน่ารัก" ซึ่งเราพร้อมวิ่งตามด้วยความสมัครใจ หวังเห็นคาทอลิกไทยไม่ทรยศมโนธรรมตัวเอง ตอนท้าย ยก "วัดแม่พระฟาติมา ดินแดง" เป็นสถานที่แห่งการฟื้นฟูความเชื่อและกลับใจ  เมื่อช่วงเย็นวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคมที่ผ่านมา พระอัครสังฆราช ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช พระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้เป็นประธานในมิสซาฉลองวัดประจำปีของวัดแม่พระฟาติมา ดินแดง จ.กรุงเทพฯ ท่ามกลางบรรดาพระสงฆ์ นักบวช และสัตบุรุษที่มาร่วมพิธีอย่างคับคั่ง โดยปีนี้ เป็นการฉลองครบ 57 ปีของวัดแห่งนี้ด้วย ในส่วนบทเทศน์ประจำมิสซา พระอัครสังฆราช เกรียงศักดิ์ เทศน์ว่า: - ทุกวันที่ 13 ผู้ที่รักแม่พระ มีนัดกันที่วัดนี้ (ฟาติมา) ทุกคนมาเพื่อขอบคุณแผนการณ์ของพระเจ้า มาเพื่อฟื้นฟูความเชื่อ มาเพื่อประกาศข่าวดีให้พี่น้องทุกคน - แม่พระฟาติมาประจัก

โป๊ปฟรังซิส: "จงหาที่ว่างให้พระจิตบ้าง"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงหวังเห็นคริสตชนหาที่ว่างให้พระจิตในการดำเนินชีวิต ชี้ พระจิตเป็นมากกว่านกพิราบที่ดูน่าเอ็นดู พร้อมเตือนสติ ใครที่หลงระเริงกับความสามารถของตัวเอง ก็เสี่ยงต่อการก้าวพลาดอย่างร้ายแรง สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าส่วนพระองค์ภายในวัดน้อยหอพักซางตา มาร์ธา มิสซานี้ ผู้ได้รับเชิญมาร่วมได้แก่เจ้าหน้าที่แผนกช่างของสถานีวิทยุวาติกัน รวมถึงเจ้าหน้าที่สมณสภาอภิบาลผู้อพยพ ในมิสซานี้ พระสันตะปาปาเทศน์สอนว่า: - คริสตชนทุกคนให้ความสนใจต่อพระเจ้าด้วยทางการสวดภาวนาและพบพระคริสตเจ้าในพิธีมิสซา แต่คำถามคือ "เราลืมพระจิตไปหรือเปล่า" - พระจิตมีบทบาทสำคัญในเรื่องพระตรีเอกภาพ พระจิตเป็นมากกว่านกพิราบที่ดูน่ารักน่าเอ็นดู พระจิตต้องการที่จะมีพื้นที่ในชีวิตของเราแต่ละคน - เมื่อใครสักคนชอบคิดว่าตัวเองได้รับรางวัลโนเบลด้านความศักดิ์สิทธิ์ พระจิตจะเป็นผู้เตือนสติเขาคนนั้นว่า แท้จริงแล้ว พวกเขาศักดิ์สิทธิ์เพราะเขาเป็นแกะที่มาจากฝูงของใคร - ถ้าใครคิดว่าตัวเองแน่ ตัวเองเก่ง และไม่ยอมตระหนักว่า พรสวรรค์ที่ตัวเองมีนั้นไม่ได้รับมาจากพระเจ้า เขาคนนั้นก็ตกอยู่ในอันตรายที

โป๊ปฟรังซิส: "จงเคารพวัฒนธรรมที่แตกต่างและอย่าปิดตัวเองไว้กับโลกส่วนตัว"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงยกแบบอย่างนักบุญใหม่สอนเราให้มองการณ์ไกลไปถึงชีวิตบนสวรรค์, รู้จักเคารพความแตกต่างทางวัฒนธรรมของผู้อื่น, กล้าดำเนินชีวิต "เป็นทุกสิ่ง เพื่อทุกคน" และอย่าปิดตัวเองกับโลกส่วนตัว เพราะมันไม่ต่างกับการทำร้ายตัวเอง สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในมิสซาสถาปนานักบุญใหม่ ได้แก่ นักบุญอันโตนิโอ ปรีมัลโด้ และเพื่อนมรณสักขี รวม 814 องค์, นักบุญ ลอร่า ดิ ซานตา กาเตริน่า เด เซียน่า ผู้ก่อตั้งคณะซิสเตอร์แห่งแม่พระผู้ปฏิสนธินิรมลและนักบุญแคทเธอรีนแห่งเซียน่า และ นักบุญ มารีอา กัวดาลูเป้ การ์เซีย ซาบาลา ท่ามกลางสัตบุรุษที่มาร่วมกว่า 100,000 คน ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน ในมิสซานี้ พระสันตะปาปา ทรงเทศน์สอนใจความว่า: - นักบุญอันโตนิโอ ปรีมัลโด้ และเพื่อนมรณสักขีกว่า 800 คน ซึ่งสละชีวิตเพื่อยืนยันความเชื่อพระเจ้าที่อ็อตรันโต้ ทางตอนใต้ของอิตาลี พวกท่านได้เป็นแบบอย่างให้กับเราในด้านความเข้มแข็งในความเชื่อ เมื่อถึงคราวที่ต้องเป็นมรณสักขี - ความเชื่อทำให้เรามีสายตากว้างไกล ไม่มองเพียงแค่ชีวิตในโลกนี้ แต่ทำให้เราไตร่ตรองถึงชีวิตบนสวรรค์ - นักบุญ ลอร

โป๊ปฟรังซิส: "คำภาวนาที่แท้จริงจะชี้ทางเราให้ไปช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงแนะ การสวดภาวนาที่แท้จริงจะนำเราออกจากตัวเองและไปช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ตกทุกข์ได้ยาก พร้อมกันนี้ ทรงเตือนสติคริสตชนขี้บ่นขี้น้อยใจที่ชอบคิดว่า บทสวดต่างๆไม่ได้ตอบสนองความต้องการของตนเองเลย สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าส่วนพระองค์ภายในวัดน้อยหอพักซางตา มาร์ธา มิสซานี้ ผู้ได้รับเชิญมาร่วมได้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจวาติกัน รวมถึงบรรดานักข่าวจากอาร์เจนติน่า ในมิสซานี้ พระสันตะปาปาเทศน์สอนว่า: - พระเยซูทรงสอนว่า "ถ้าผู้ใดสวดขอพระบิดาในนามของเรา พระบิดาจะประทานให้ท่าน" ถ้าจะกล่าวประโยคนี้ให้เข้าใจแบบสวยๆ ก็จะได้ว่า "พระบิดาจะประทานทุกสิ่งให้เรา แต่ทั้งนี้ เราต้องขอสิ่งเหล่านั้นในนามพระเยซู" - หลายครั้ง เราเบื่อกับการสวดภาวนา เรามักจะบอกว่า บทสวดไม่ได้วอนขอพระเจ้าตามที่เราต้องการเลย แต่อย่าลืมซิว่า นี่เป็นการวอนขอพระบิดา ผ่านการเสนอวิงวอนของพระเยซู - การสวดขอพระบิดาในนามพระเยซู ก็เป็นการนำเราออกจาก(การยึดติดกับ)ตัวเอง คำภาวนาที่แท้จริงคือการนำเราออกจากตัวเองและกลับไปหาพระบิดา ผ่านทางพระเยซูคริสต์ - ถ้าเราไม่สามารถออกจากตัวเองและไปช่

โป๊ปฟรังซิส: "คาทอลิกและค็อปติกเป็นหนึ่งเดียวกันในศีลล้างบาป"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงต้อนรับ โป๊ป ทาวาดรอส ที่ 2 ผู้นำพระศาสนจักรค็อปติกแห่งอเล็กซานเดรียและพระอัยกาแห่งสำนักนักบุญมาร์โก (His Holiness Pope Tawadros II, the Pope of Alexandria and Patriarch of the See of Saint Mark) ที่มาเข้าเฝ้าในวาติกัน เมื่อช่วงเช้าวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคมที่ผ่านมา ในส่วนรายละเอียดการสนทนาของผู้นำทั้งสอง พระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสกับโป๊ป ทาวาดรอส ว่า "พวกเราต่างเป็นหนึ่งเดียวกันในศีลล้างบาปเดียวกัน และเราต้องเดินร่วมทางเดียวกัน ทั้งนี้ เพื่อเราจะได้ร่วมแบ่งปันศีลมหาสนิท" นอกจากนี้ พระสันตะปาปา ฟรังซิส ยังร่วมเป็นทุกข์ไปกับคริสตชนค็อปติกในอียิปต์ที่ต้องถูกเบียดเบียนอย่างหนักด้วย ขณะที่ โป๊ป ทาวาดรอส กล่าวกับพระสันตะปาปาว่า "คริสตชนค็อปติกต่างตระหนักเสมอถึงการร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับพระศาสนจักรคาทอลิก เพราะเราต่างเป็นศิษย์ของพระเยซูเหมือนกัน" ทั้งนี้ โป๊ปทาวาดรอส ยังทูลเชิญพระสันตะปาปา ฟรังซิส เสด็จเยือนอียิปต์ด้วย สำหรับผู้นำพระศาสนจักรค็อปติกองค์สุดท้ายที่มาเข้าเฝ้าประมุขพระศาสนจักรคาทอลิกได้แก่ โป๊ป เชนูด้า ที่ 2 ที่มาเข้าเฝ้า สมเด็จพระสันตะปา

โป๊ปฟรังซิส "ความสุขแบบคริสตชนลึกซึ้งกว่าความสุขทั่วไป"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงชี้ ความชื่นชมยินดีแบบคริสตชนลึกซึ้งกว่าความสุขทั่วไป เพราะมันมีพื้นฐานจากพระเยซูคริสต์ ทรงชี้ คริสตชนต้องไม่ "หน้าบึ้งตึง" เพราะมันจะทำให้คนหนีหายจากพระศาสนจักร ตอนท้าย ทรงยินดีมากที่วันนี้จะได้พบกับโป๊ป ทาวาดรอส ที่ 2 ผู้นำพระศาสนจักรค็อปติกแห่งอเล็กซานเดรียและพระอัยกาแห่งสำนักนักบุญมาร์โก ที่มาเข้าเฝ้า สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าส่วนพระองค์ภายในวัดน้อยหอพักซางตา มาร์ธา มิสซานี้ ผู้ได้รับเชิญมาร่วมได้แก่เจ้าหน้าที่สถานีวิทยุวาติกัน รวมถึงคุณพ่อเฟเดริโก้ ลอมบาร์ดี้ ผู้อำนวยการสื่อมวลชนวาติกันด้วย ในมิสซานี้ พระสันตะปาปาเทศน์สอนว่า: - ความชื่นชมยินดีของคริสตชน เป็นคนละแบบกับความสนุกสนานแบบทั่วไป - ความชื่นชมยินดีแบบคริสตชนมันเป็นอะไรที่ลึกซึ้งกว่าความสุขแบบชั่วครั้งชั่วคราวและลึกซึ้งกว่าความสุขที่เกิดจากเงิน เพราะมันมีบ่อเกิดในความเที่ยงแท้ที่พระเยซูคริสต์ประทับอยู่กับเรา - จงระลึกเสมอว่า คริสตชนคือชายและหญิงแห่งความชื่นชมยินดี พระเยซูสอนเราว่า "จงชื่นชมยินดีเถิด" พระศาสนจักรก็สอนเราแบบนี้เช่นกัน - ความชื่นชมยินดีคือของข

โป๊ปฟรังซิสเตรียมต้อนรับโป๊ปแห่งค็อปติกศุกร์นี้

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก เตรียมต้อนรับ โป๊ป ทาวาดรอส ที่ 2 ผู้นำพระศาสนจักรค็อปติกแห่งอเล็กซานเดรียและพระอัยกาแห่งสำนักนักบุญมาร์โก (His Holiness Pope Tawadros II, the Pope of Alexandria and Patriarch of the See of Saint Mark) ที่จะมาเข้าเฝ้าในวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคมนี้ ตามรายงานข่าวจาก "ซีนิต" สำนักข่าวคาทอลิกชื่อดัง สำหรับผู้นำพระศาสนจักรค็อปติกองค์สุดท้ายที่มาเข้าเฝ้าประมุขพระศาสนจักรคาทอลิกได้แก่ โป๊ป เชนูด้า ที่ 2 ที่มาเข้าเฝ้า สมเด็จพระสันตะปาปา เปาโล ที่ 6 เมื่อเดือนพฤษภาคม 1973 หรือ 40 ปีที่แล้ว ทั้งนี้ โป๊ป ทาวาดรอส ที่ 2 ได้มาเยือนกรุงโรมเพื่อเยี่ยมคริสตชนค็อปติกในกรุงโรม นอกจากนี้ พระองค์จะยังไปสวดภาวนา ณ หลุมศพนักบุญเปโตรและนักบุญเปาโลด้วย

โป๊ปย้ำการประกาศพระวรสารไม่ใช่การไปเปลี่ยนศาสนาผู้อื่น

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงย้ำ การประกาศพระวรสารไม่ใช่การชวนคนอื่นเปลี่ยนศาสนา แต่เป็นการสร้างสะพานเชื่อมระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ให้กับพวกเขา พร้อมยก "นักบุญเปาโล" เป็นสุดยอดของนักเทศน์สอนที่เสวนากับทุกคน สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าส่วนพระองค์ภายในวัดน้อยหอพักซางตา มาร์ธา ผู้ได้รับเชิญร่วมมิสซาได้แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการสำนักบริหารนครรัฐวาติกัน ในมิสซานี้ พระสันตะปาปาเทศน์สอนว่า: - การประกาศพระวรสารไม่ใช่การชักชวนผู้อื่นให้เปลี่ยนศาสนา คริสตชนที่ต้องการประกาศพระวรสารต้องเสวนากับทุกคน - การประกาศพระวรสารต้องทำด้วยการเป็นประจักษ์พยานถึงพระเยซู ทำด้วยการประกาศเทศน์สอน และทำด้วยการทำตัวให้น่าศรัทธาเพื่อสะท้อนถึงการเป็นศิษย์พระเยซู - จงดูนักบุญเปาโลเป็นตัวอย่าง เวลาที่ท่านประกาศพระวรสารตามเมืองต่างๆ ท่านไปเสวนากับทุกคน - นักบุญเปาโลประกาศพระวรสารด้วยคติ "สร้างสะพานเชื่อมระหว่างพระเจ้ากับผู้คน สร้างสะพานเชื่อมในการประกาศพระวรสาร" - ทัศนคติของนักบุญเปาโลคือพูดคุยกับทุกคน พูดคุยเพื่อเข้าไปสัมผัสจิตใจผู้ฟัง นี่แหละคือสุดยอดของการเป็นสะพานเชื่อมระหว่างพระเจ้

โป๊ปเน้นกลุ่มซิสเตอร์ "พระศาสนจักรไม่ต้องการความยากจนแค่ทฤษฏีเท่านั้น"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเน้นบรรดาอธิการเจ้าคณะนักบวชหญิง เฉพาะอย่างยิ่งจากสหรัฐอเมริกาที่กำลังมีปัญหากับวาติกันว่า พระศาสนจักรไม่ต้องการยึดความยากจนแค่หลักทฏษฎีเท่านั้น แต่ต้องปฏิบัติจริงๆด้วย พร้อมกันนี้ ทรงเตือนสติ อย่าทำงานรับใช้พระเจ้า โดยมุ่งหวังตำแหน่งสูงๆ ที่สำคัญ พระศาสนจักรอยากเห็นซิสเตอร์เป็น "คุณแม่ฝ่ายวิญญาณ" ที่นำสัตบุรุษไปหาพระเจ้า สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงต้อนรับบรรดาอธิการเจ้าคณะนักบวชหญิงกว่า 800 คนที่มาเข้าเฝ้า ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมประจำปีที่กรุงโรม ซึ่งหนึ่งในผู้เข้าเฝ้าได้แก่กลุ่มอธิการิณีจากสหรัฐอเมริกาที่กำลังมีปัญหาอย่างหนักกับสมณกระทรวงหลักความเชื่อของวาติกัน ในส่วนของพระดำรัสต่อพวกเขา พระสันตะปาปาตรัสว่า: - ความนบนอบคือการฟังเสียงพระประสงค์ของพระเจ้า การยอมรับพระประสงค์ของพระเจ้าจะทำได้โดยการไตร่ตรองและภาวนา - ความยากจนคือการเอาชนะความเห็นแก่ตัวตามหลักพระวรสาร ซึ่งสอนเราให้วางใจในพระญาณสอดส่องของพระเจ้า - ความยากจนคือเครื่องชี้วัดว่าพระศาสนจักรไม่ได้สร้างอาณาจักรของพระเจ้าตามประสามนุษย์ ซึ่งก็คืออำนาจบาตรใหญ่ แต่เราสร้างอาณาจักรของพระเ

โป๊ปฟรังซิส: เราได้ฟังพระเจ้าและคิดตามสิ่งที่พระองค์ตรัสหรือไม่

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงหวังเห็นคริสตชนฟังเสียงของพระจิตและรู้จักคิดตาม เช่นเดียวกับอยากให้ทุกคนไตร่ตรองว่า เราไม่ฟังเสียงพระจิต เพราะเราไม่มีสมาธิพอจะฟังเสียงของพระเจ้าใช่หรือไม่  สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในการเข้าเฝ้าทั่วไป ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน ท่ามกลางสัตบุรุษที่มาร่วมกว่า 80,000 คน ในส่วนของบทแบ่งปันประจำวันนี้ พระสันตะปาปาตรัสว่า: - ขอให้เราฟังเสียงของพระจิต พระองค์คือผู้ที่ชี้ทางเราไปหาพระเจ้า ผู้ทรงรักเราเหมือนพ่อผู้เที่ยงแท้ - พระจิตคือน้ำทรงชีวิตที่ชำระเราให้บริสุทธิ์และฟื้นฟูชีวิตของเรา ดังนั้น ชีวิตของเราจึงได้รับการหล่อเลี้ยงจากพระเจ้าและความรักของพระองค์ - ทุกคนต้องถามตัวเองอย่างซื่อสัตย์ว่า "เราได้ฟังพระเจ้าและคิดตามสิ่งที่พระองค์ตรัสหรือไม่ หรือว่าเราไม่มีสมาธิพอที่จะฟังเสียงของพระองค์" - คริสตชนคือคนที่คิดตามแผนการณ์ของพระเจ้าและทำตามเสียงของพระจิตเจ้า ดังนั้น ขอให้เราฟังเสียงของพระเจ้าเข้าไว้ เพราะพระองค์จะนำเราเดินบนหนทางแห่งความรัก เมตตา และให้อภัย ประมวลภาพ: การเข้าเฝ้าทั่วไป ประจำวันพุธที่ 8 พ.ค. 2013 Read More: Asiane

วาติกันออกแถลงการณ์เกี่ยวกับความขัดแย้งกับ LCWR

Image
สมณกระทรวงหลักความเชื่อและสมณกระทรวงเพื่อสถาบันนักบวชและนักพรต ออกแถลงการณ์ร่วมกันเกี่ยวกับประเด็นขัดแย้งที่เกี่ยวกับ "สภาอธิการเจ้าคณะนักบวชหญิง" (The Leadership Conference of Women Religious - LCWR)ในสหรัฐอเมริกา ที่ดุเดือดขึ้นเรื่อยๆและเป็นประเด็นร้อนในพระศาสนจักรในตอนนี้ โดยเนื้อหาของแถลงการณ์ สมณกระทรวงทั้งสองยืนยันว่า จะร่วมมือกับสภาอธิการเจ้าคณะนักบวชหญิง แก้ปัญหาขัดแย้งดังกล่าวอย่างเร็วที่สุด และจะรีบฟื้นฟูความวางใจระหว่างกันให้กลับมาโดยเร็ว  สำหรับความขัดแย้งที่ว่า เกิดจากมุมมองที่ไม่ตรงกันหลายอย่างในด้านการทำงานรับใช้สังคม อาทิ การอภิบาลสตรีที่ต้องการทำแท้ง เป็นต้น ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา อธิการคณะนักบวชหญิงกว่า 800 คนทั่วโลกได้มาประชุมที่กรุงโรม โดยมี พระคาร์ดินัล เจา บราซ เด อาวิซ ประธานสมณกระทรวงเพื่อสถาบันนักบวชและนักพรต ร่วมประชุมด้วย ซึ่งพระคาร์ดินัลบราซ เด อาวิซ กล่าวกับที่ประชุมว่า ตัวท่านถูกตัดออกจากวงสนทนาระหว่างสมณกระทรวงหลักความเชื่อกับผู้แทนสภาอธิการเจ้าคณะนักบวชหญิงแห่งสหรัฐอเมริกา ทำให้ท่านไม่ทราบรายละเอียดใดๆเลย และพระคาร์ดินัลยังเชื่อว่า สมเด็จพระสันตะ

โป๊ปฟรังซิส: คริสตชนขี้บ่นถือว่าล้มเหลวในชีวิตคริสตชน

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงชี้ คริสตชนขี้บ่นถือว่าล้มเหลวในชีวิตคริสตชน เพราะเขาเป็นได้อย่างมากแค่ผู้คร่ำครวญ นอกจากนี้ ทรงหวังเห็นคริสตชนเผชิญความยากลำบากด้วยความชื่นชมยินดี เหมือนนักบุญเปาโลและเหล่ามรณสักขีแห่งนางาซากิ สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าส่วนพระองค์ภายในวัดน้อยหอพักซางตา มาร์ธา มิสซานี้ ผู้ได้รับเชิญมาร่วมได้แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายเครื่องสิ่งทอประจำมหาวิหารนักบุญเปโตร ในมิสซานี้ พระสันตะปาปาเทศน์สอนว่า: - คริสตชนที่ชอบ "บ่น" เป็นกิจวัตร ก็ถือว่าล้มเหลวในการเป็นคริสตชนที่ดี เพราะพวกเขาจะเป็นแค่ผู้คร่ำครวญ - คริสตชนที่ดีควรจะอดทนต่อความยากลำบาก ด้วยการสงบนิ่งและอดทนที่จะเป็นประจักษ์พยานถึงความชื้นชมยินดีในพระคริสตเจ้า - คริสตชนที่ดีนั้น แม้ในเวลายากลำบาก พวกเขาก็ยังเปี่ยมด้วยความสุข พวกเขาไม่เศร้า เหมือนอย่างนักบุญเปาโลและซิลาสที่ถูกเบียดเบียนและจองจำต่อการเป็นประจักษ์พยานถึงพระวรสาร พวกท่านก็ยังชื่นชมยินดี เนื่องจากพวกเขาได้ติดตามพระเยซูและร่วมเดินบนพระมหาทรมานไปกับพระองค์ - หนึ่งในคริสตชนมรณสักขีที่้เปี่ยมด้วยความชื่นชมยินดีแม้ต้องทนทุกข์และสละชีวิตก็ค

โป๊ปให้กำลังใจทหารสวิส "พระศาสนจักรรักพวกท่าน เป็นหนี้พวกท่าน"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ตรัสให้กำลังใจทหารสวิส "พระศาสนจักรรักพวกท่านและเป็นหนี้บุญคุณพวกท่าน และพ่อก็รักพวกท่านด้วย" โอกาสวันสาบานตนของทหารสวิสใหม่ 35 นายที่มาประจำวาติกัน สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงต้อนรับกองทหารสวิสประจำสันตะสำนักที่มาเข้าเฝ้า โอกาสที่ วันนี้ 6 พฤษภาคมของทุกปี ทหารสวิสที่เพิ่งเข้าประจำการที่วาติกันจะทำพิธีปฏิญาณตนต่อหน้าพระสันตะปาปา โอกาสนี้ พระสันตะปาปาตรัสให้กำลังใจพวกเขาว่า "บรรดาทหารสวิสที่รัก ความเชื่อที่พระเจ้าประทานให้พวกท่านในวันที่ได้รับศีลล้างบาป ถือเป็นมรดกล้ำค่าที่ท่านมี! ด้วยหน้าที่ของท่านนั่นคือการรับใช้พระสันตะปาปาและพระศาสนจักร ล้วนเป็นสิ่งที่พบได้ในความเชื่อที่ท่านมี ดังนั้น พี่น้องทหารสวิสที่รัก จงอย่าลืมนะว่า พระเจ้าทรงเดินไปกับพวกท่านเสมอ พระศาสนจักรเป็นหนี้บุญคุณพวกท่าน พระศาสนจักรรักพวกท่าน และพ่อก็อยากบอกว่า พ่อก็รักพวกท่านด้วย" ย้อนกลับไปวันที่ 6 พฤษภาคม ค.ศ.1527 ทหารสวิส 147 นาย ได้สละชีพปกป้องสมเด็จพระสันตะปาปา เคลเมนท์ ที่ 7 ระหว่างถูกขับไล่ออกจากกรุงโรม ดังนั้น กองทหารสวิสจึงใช้วันที่ 6 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันสาบ

พระสันตะปาปาต้อนรับปธน.สวิตเซอร์แลนด์

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงต้อนรับ อือลี่ เมาเร่อร์ ประธานาธิบดีสวิตเซอร์แลนด์ ที่มาเข้าเฝ้าในวาติกัน เมื่อช่วงเที่ยงวันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคมที่ผ่านมา สำหรับการสนทนาของผู้นำทั้งสอง สันตะสำนักออกแถลงการณ์ว่า เป็นไปอย่างมิตรภาพมากๆ โดยวันนี้ (6 พฤษภาคม) เป็นวันที่ทหารสวิสที่เพิ่งเข้าประจำการที่วาติกันจะทำพิธีปฏิญาณตนต่อหน้าพระสันตะปาปา ประธานาธิบดีสวิตเซอร์แลนด์จึงมาเข้าเฝ้าในวันนี้ พระสันตะปาปาทรงรำลึกถึงคุณงามความดีของทหารสวิสที่รับใช้พระศาสนจักรเสมอมา นอกจากนี้ พระสันตะปาปาหวังว่า ความสัมพันธ์ระหว่างสวิตเซอร์แลนด์และวาติกัน จะราบรื่นตลอดไป นอกเหนือจากนี้ การสนทนายังมีเรื่องราวเกี่ยวกับการร่วมมือปกป้องสิทธิมนุษยชน การอบรมเยาวชน และการส่งเสริมความยุติธรรมและสันติด้วย ประมวลภาพ: พระสันตะปาปาต้อนรับปธน.สวิตเซอร์แลนด์ Read More: Vatican Radio (Click)

โป๊ปเน้นคริสตชนที่ไม่เปิดใจรับพระจิตก็จะไม่เข้าใจแผนการณ์ของพระเจ้า

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเน้น ถ้าเราไม่เปิดรับพระจิต เราก็ไม่มีวันเข้าใจแผนการณ์ของพระเจ้าในชีวิต พร้อมกันนี้ ทรงกระตุ้นคริสตชนหาเวลาไตร่ตรองถึงพระจิตในชีวิตประจำวันด้วย  สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าส่วนพระองค์ภายในวัดน้อยหอพักซางตา มาร์ธา มิสซานี้ พระคาร์ดินัล อันเจโล่ โคมาสตรี้ เจ้าอาวาสมหาวิหารนักบุญเปโตร มาร่วมถวายมิสซาด้วย ส่วนผู้ได้รับเชิญมาร่วมได้แก่พนักงานประจำมหาวิหารนักบุญเปโตร ในมิสซานี้ พระสันตะปาปาเทศน์สอนว่า: - พระจิตทรงเป็นเพื่อนของเรา พระจิตทำหน้าที่ปกป้องและสนับสนุนเรา ทั้งยังช่วยเราให้พบพระเจ้าตลอดการจาริกเดินทางนี้ - ชีวิตที่ปราศจากการประทับอยู่ของพระจิต ก็ไม่ใช่ชีวิตคริสตชน มันเป็นชีวิตแบบนอกรีต เป็นชีวิตที่ปราศจากพละกำลัง - ชีวิตที่ไม่มีพระจิต ก็ไม่ใช่ชีวิตคริสตชน เพราะพระจิตจะช่วยให้เราเข้าใจสิ่งต่างๆที่พระเจ้าเผยแสดง ถ้าไม่มีพระจิต เราก็จะไม่เข้าใจแผนการณ์ของพระเจ้าเลย - เมื่อถึงช่วงสุดท้ายของวัน การสวดภาวนาและแบ่งปันว่าพระจิตทรงทำงานใดบ้างในตัวเรา และพระจิตตรัสอะไรกับเรา ถือว่ามีความสำคัญมาก พ่ออยากให้พวกเราได้ไตร่ตรองและแบ่งปันเช่นนี้ในทุกๆว

โป๊ปยกย่อง "กลุ่มภราดรภาพ" คือปอดไว้หายใจของพระศาสนจักร

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงยกย่องกลุ่มภราดรภาพ (Confraternity - กลุ่มฆราวาสช่วยงานวัด เหมือน "สภาวัด") เป็นเหมือนปอดไว้หายใจให้พระศาสนจักร ทรงย้ำ คริสตชนหลากหลายได้แต่ต้องรวมเป็นหนึ่งเดียว ตอนท้ายช่วงสวดราชินีแห่งสวรรค์ ทรงร่วมยินดีกับพระศาสนจักรออโธด็อกซ์ที่วันนี้สมโภชปาสกา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในมิสซาท่ามกลางสายฝนให้กลุ่มภราดรภาพ (Confraternity) ซึ่งเป็นองค์กรฆราวาสยุคโบราณ (เริ่มก่อตั้งศตวรรษ 12) ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน ท่ามกลางสัตบุรุษที่มาร่วมกว่า 150,000 คน สำหรับกลุ่มนี้ มองซินญอร์ วิษณุ ธัญญอนันต์ ที่ปรึกษา Pope Report ได้ให้รายละเอียดว่า เป็นกลุ่มที่มีลักษณะการทำงานคล้าย "สภาวัด" คือช่วยโบสถ์คาทอลิกทุกอย่างเท่าที่สามารถ หนึ่งในพระประสงค์ของสมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส คือต้องการ "ฟื้นฟู" กลุ่มฆราวาสที่ช่วยงานพระศาสนจักรแบบนี้ให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง สำหรับบทเทศน์ในมิสซานี้ พระสันตะปาปาตรัสว่า: - ก่อนอื่น พ่อขอชื่นชมทุกคนว่า ทุกคนมีความกล้าหาญมากที่มาร่วมมิสซาท่ามกลางฝนที่ตกลงมาอย่างหนัก! - สำหรับตัวพ่อเอง พ่อมี

โป๊ปฟรังซิส: แม่พระสอนเราไม่ให้ดำเนินชีวิตแบบเด็กไร้ความรับผิดชอบ

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเน้น แม่พระสอนเราว่า อย่าทำตัวแบบเด็กที่ไม่รับผิดชอบ  แต่จงกล้าเผชิญความยากลำบากที่ผ่านเข้ามา พร้อมเตือน โลกยุคใหม่ต้องการมอมเมาเราให้ใช้ชีวิตแบบแฟชั่นที่ไปเร็วมาเร็ว  สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในการสวดสายประคำ ภายในมหาวิหาร ซานตา มารีอา มาจจอเร่ มหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดในพระศาสนจักรตะวันตกที่ถวายแด่แม่พระ เมื่อช่วงเย็นวันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคมที่ผ่านมา โอกาสนี้ พระสันตะบิดรผู้ศักดิ์สิทธิ์ ทรงแบ่งปันว่า: - แม่พระคือมารดาผู้อ่อนโยนและแสนน่ารัก แม่พระคือผู้ช่วยเราให้เติบโต มีความรับผิดชอบ และช่วยเราให้หลีกเลี่ยงการเป็นคริสตชนที่ "เป็นแต่ชื่อ" ด้วย - แม่พระไม่ต้องการให้เราดำเนินชีวิตแบบเด็กที่ไม่รับผิดชอบ หรือดำเนินชีวิตแบบอ่อนปวกเปียก แต่แม่พระต้องการให้เรากล้าเผชิญกับความยากลำบากในชีวิต ด้วยความกล้าหาญ - ดังนั้น จงอย่ากลัวความยากลำบาก จงเผชิญหน้ามันด้วยความรักของแม่ แม่พระมารีอา - แม่พระยังสอนเราถึงอิสรภาพแท้จริง นั่นคือ การตอบ YES ต่อแผนการณ์ของพระเจ้าเพื่อชีวิตเราแต่ละคน - โลกยุคใหม่ต้องการให้เราดำเนินชีวิตแบบเด็กที่ไม่รับผิดชอบ มันยั่วยว

ออกแบบตราประจำพระองค์ใหม่ให้พระสันตะปาปากิตติคุณ

Image
พระคาร์ดินัล อันเดรีย ลานซ่า ดิ มอนเตเซโมโล่ ผู้ออกแบบตราประจำพระองค์ของสมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณ เบเนดิกต์ ที่ 16 เผย พระสันตะปาปากิตติคุณต้องการให้ตนออกแบบตราประจำพระองค์อันใหม่ เพราะอันเก่า เป็นตราสมัยเป็นพระสันตะปาปา แต่ตอนนี้ พระองค์ทรงสละตำแหน่งแล้ว จึงต้องเปลี่ยนตราประจำพระองค์อีกครั้ง สำหรับตราประจำพระองค์อันใหม่ของพระสันตะปาปากิตติคุณนั้น พระคาร์ดินัล ลานซ่า ดิ มอนเตเซโมโล่ เผยว่า ตนได้ย้าย "กุญแจของนักบุญเปโตร" เข้าไปไว้ในโล่ห์แล้ว โดยทำให้กุญแจเล็กลง ซึ่งต่างจากอันเก่าซึ่งกุญแจอยู่ด้านนอก การย้ายกุญแจมาอยู่ด้านใน หมายความว่า พระองค์เคยดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปา แต่ตอนนี้ เป็นอดีตไปแล้ว กระนั้นก็ดี พระคาร์ดินัล ลานซ่า ดิ มอนเตเซโมโล่ เผยว่า พระสันตะปาปากิตติคุณ เบเนดิกต์ ที่ 16 ก็ทรง "ไม่มั่นใจ" ว่า ควรจะใส่กุญแจนักบุญเปโตรลงไปในตราประจำพระองค์อันใหม่หรือเปล่า เพราะกุญแจนี้แสดงถึงอำนาจการเป็นพระสันตะปาปา "ตราประจำพระองค์อันใหม่ยังไม่ได้รับการอนุมัติ ดังนั้น เรื่องนี้ ยังเปิดกว้าง และเราต้องรอดูกันต่อไป" พระคาร์ดินัล ลานซ่า ดิ มอนเตเซโมโล่ กล่าว สำห

โป๊ปฟรังซิส: "ขอให้เราต่อสู้กับปีศาจด้วยความนอบน้อมและถ่อมตน"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงย้ำคริสตชน เราต้องสู้กับปีศาจด้วยความนอบน้อมและถ่อมตน พร้อมทรงหวังเห็นคริสตชน ละทิ้งนิสัยประจบสอพลอด้วย  สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าส่วนพระองค์ภายในวัดน้อยหอพักซางตา มาร์ธา มิสซานี้ผู้ได้รับเชิญมาร่วมได้แก่เหล่าทหารสวิส นอกจากนี้ พระอัครสังฆราช ลอเร็นโซ่ บัลดิสเซรี่ ก็มาร่วมถวายมิสซาด้วย ในมิสซานี้ พระสันตะปาปาเทศน์สอนว่า: - ขอให้เราต่อสู้กับปีศาจด้วยความนอบน้อมและถ่อมตน สิ่งนี้ (ความนอบน้อมและถ่อมตน) จะเป็นอาวุธที่เราใช้ป้องกันตัวเองจากความเกลียดชังของโลก - ทุกวันนี้ การเสวนากันเป็นเรื่องจำเป็นในสังคมมนุษย์ มันสำคัญสำหรับสันติภาพ การพูดจาเสวนากันต้องเกิดจากความรักและเมตตา แต่เมื่อใดที่เป็นการเสวนากับซาตานเจ้านายแห่งโลก (จอห์น 14.30) จำไว้เลยว่า มันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะคุยกับซาตาน - พวกท่านอาจมีคำถามว่า "พระบิดาเจ้า และจะมีอาวุธใดที่ป้องกันเราจากการประจญ นิสัยประจบสอพลอ และการล่อตาล่อใจ" - อาวุธที่ป้องกันเราจากสิ่งเหล่านี้ ก็เป็นอาวุธเดียวกับที่พระเยซูบอกนั่นแหละ จงอย่าไปยุ่งกับสิ่งเหล่านี้ จงปลีกตัวออกมา และพึงระลึกเสมอว่า พระวาจา

พระสันตะปาปาหวังเลบานอนจัดตั้งรัฐบาลได้ในเร็ววัน

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงแสดงความคาดหวังและอวยพรให้เลบานอน มีรัฐบาลบริหารประเทศโดยเร็ว และยังขอร้องผู้นำเลบานอน ช่วยดูแลคริสตชนในประเทศอย่างสุดความสามารถด้วย  สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงต้อนรับ มิเชล สุไลมาน ประธานาธิบดีเลบานอนที่มาเข้าเฝ้าในวาติกัน เมื่อช่วงเที่ยงวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคมที่ผ่านมา สันตะสำนักออกแถลงการณ์ของการสนทนาระหว่างผู้นำทั้งสองว่า การสนทนามีเรื่องตึงเครียดอยู่หนึ่งประเด็นคือสถานการณ์ความไม่สงบทางการเมืองในเลบานอน จากนั้น ก็เป็นการเสวนากันในเรื่องความหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรมในเลบานอน ซึ่งถือว่าเป็นจุดแข็งของประเทศที่ผู้คนต่างศาสนาอยู่ร่วมกันอย่างสันติ จากนั้น พระสันตะปาปาทรงคาดหวังว่า เลบานอนจะสามารถจัดตั้งคณะรัฐบาลได้โดยเร็ว เพราะยังมีความท้าทายอีกมากที่ต้องเผชิญ ในส่วนสถานการณ์ของซีเรีย ประเทศเพื่อนบ้าน มีชาวซีเรียจำนวนมากลี้ภัยเข้ามาในเลบานอน ซึ่งพระสันตะปาปาก็หวังว่า เลบานอนจะให้การดูแลประชาชนที่ต้องหนีสงครามเป็นอย่างดี ตอนท้าย ผู้นำทั้งสองเสวนากันเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของคริสตชนในตะวันออกกลาง พระสันตะปาปาทรงขอร้องผู้นำเลบานอนว่า ช่วยดูแลพวกเข

โป๊ปชี้คริสตชนต้องกล้าประกาศพระวรสาร ไม่ใช่กล้าที่จะอิจฉากัน

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ผู้นำชาวคาทอลิกทั่วโลก ทรงย้ำ คริสตชนควรจะมีความกล้าประกาศพระวรสาร ไม่กล้าในทางที่ผิด อาทิ อิจฉาริษยากัน พร้อมกันนี้ ทรง ชี้ คริสตชนที่เฉื่อยชาส่งผลเสียต่อพระศาสนจักรและยังทำให้เกิดการแบ่งฝักแบ่งฝ่าย สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าส่วนพระองค์ภายในวัดน้อยหอพักซางตา มาร์ธา มิสซานี้ผู้ได้รับเชิญมาร่วมได้แก่เหล่าทหารสวิส นอกจากนี้ พระอัครสังฆราช เคลาดิโอ เชลลี่ ประธานสมณสภาสื่อสารสังคม ก็มาร่วมถวายมิสซาด้วย ในมิสซานี้ พระสันตะปาปาเทศน์สอนว่า: - คริสตชนทุกคนมีหน้าที่ในการถ่ายทอดความเชื่อด้วยความกล้าหาญ - คริสตชนที่ไม่ร้อนรนและยังกล้าๆกลัวๆในการประกาศพระวรสาร ไม่ใช่เรื่องดีต่อพระศาสนจักรเลย สิ่งเหล่านี้ ทำให้เกิดความแตกแยกในพระศาสนจักรและยังทำลายอนาคตด้วย - พวกเรามักมีความกล้าในทางที่ผิด เช่นกล้าที่จะอิจฉาริษยากัน กล้าที่จะสร้างปัญหาให้เกิดในกลุ่มเราเอง แทนที่จะกล้าทำสิ่งดีๆ เช่น กล้าสวดภาวนาและกล้าประกาศพระวรสาร เรากลับกล้าทำในสิ่งที่ผิดๆทั้งนั้น - ความเชื่อขั้นพื้นฐานคืออะไร มันคือความเชื่อที่เชื่อว่าพระเยซูทรงกลับคืนชีพจริงๆไง ในพระเยซู เราได้รับการย

โป๊ปกิตติคุณเบเนดิกต์เสด็จกลับมาพำนักที่วาติกันแล้ว

Image
สมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณ เบเนดิกต์ ที่ 16 ประทับเฮลิคอปเตอร์กลับมาพำนักที่อารามมารดาพระศาสนจักร ในวาติกันอย่างเป็นทางการแล้ว โดยมี สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส รอรับเสด็จอย่างสมเกียรติ เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคมที่ผ่านมา พระสันตะปาปากิตติคุณประทับเฮลิคอปเตอร์ออกจากพระราชวังคาสเตล กันดอลโฟ มาถึงวาติกันในเวลาประมาณ 16.50 น. (ตรงกับ 21.50 เวลาไทย) โดยมีพระสันตะปาปา ฟรังซิส รอรับเสด็จอยู่ที่ประตูทางเข้าอารามมารดาพระศาสนจักร สถานที่ซึ่งพระองค์จะอาศัยตลอดชีวิตที่เหลือ หลังจากพระสันตะปาปาทั้งสองพระองค์ทรงทักทายกันแล้ว ก็ได้เสด็จร่วมกันเข้าไปยังวัดน้อยประจำอาราม เพื่อสวดภาวนาร่วมกันด้วย ทั้งนี้ พระสันตะปาปากิตติคุณจะประทับในอารามแห่งนี้ พร้อมกับ พระอัครสังฆราช เกยอร์ก เกนชไวน์ เลขาฯส่วนพระองค์ รวมทั้งซิสเตอร์ 4 คนที่จะทำหน้าที่แม่บ้านในอาราม สำหรับการเสด็จกลับมายังวาติกันครั้งนี้ ไม่มีการถ่ายทอดสดแต่อย่างใด โดยคุณพ่อเฟเดริโก้ ลอมบาร์ดี้ ผู้อำนวยการศูนย์ข่าววาติกันเผยว่า พระสันตะปาปากิตติคุณทรงมีความสุขมากที่ได้กลับมายังวาติกัน โดยพระองค์ตั้งใจจะรับใช้พระศาสนจักรด้วยการสวดภาวนาไปตลอดชีวิตที่เหลือ Re

โป๊ปชี้ความแตกแยกเกิดเมื่อเราปิดตัวเองไม่ต้อนรับพระจิต

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเตือนสติคริสตชน หากไม่เปิดใจให้พระจิตทำงาน เมื่อนั้นความแตกแยกเกิดขึ้นแน่นอน ทั้งนี้ ตามรายงานข่าวเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าส่วนพระองค์ภายในวัดน้อยหอพักซางตา มาร์ธา มิสซานี้ผู้ได้รับเชิญมาร่วมได้แก่เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์วาติกัน นอกจากนี้ พระคาร์ดินัล มัลคอล์ม แรนจิธ ประมุขอัครสังฆมณพลโคลอมโบ ประเทศศรีลังกา ก็มาร่วมถวายมิสซาด้วย ในมิสซานี้ พระสันตะปาปาเทศน์สอนว่า: - ความเชื่อไม่ใช่แอก(ที่เราต้องแบก)อย่างหนัก แต่ความเชื่อคือพระหรรษทานที่เติมเต็มผู้มีความเชื่อด้วยความชื่นชมยินดี ซึ่งเราต้องแบ่งปันความยินดีนี้ให้แก่กัน - เมื่อเราไม่ยอมให้พระจิตทำงาน เมื่อนั้น การแบ่งฝักแบ่งฝ่ายในพระศาสนจักรก็จะเกิดทันที ดังนั้น ขอให้พระจิตทรงเปิดตัวของเรา พระจิตจะทำให้เราเป็นหนึ่งเดียวกัน - พระศาสนจักรคือสังคมของการตอบ YES กับพระเจ้า การตอบรับนี้มาจากความรักของพระคริสตเจ้า Read More: Radio Vaticana (Click)

เตรียมจัดแมตช์พิเศษ "อิตาลี-อาร์เจนฯ" ถวายพระสันตะปาปา

Image
สหพันธ์ฟุตบอลอิตาลี เตรียมจัดการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษระหว่างทีมชาติอิตาลีกับทีมชาติอาร์เจนติน่า เพื่อถวายเกียรติแด่สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ผู้นำชาวคาทอลิกทั่วโลก เกมการแข่งขันนัดนี้ คาดว่า จะจัดในวันที่ 14 สิงหาคม 2013 ณ สนามโอลิมปิโก สตาดิโอ กรุงโรม ซึ่งแนวคิดจัดฟุตบอลนัดนี้ มาจาก เชซาเร่ ปรันเดลลี่ เทรนเนอร์ทีมชาติอิตาลีคนปัจจุบันซึ่งเป็นคาทอลิกที่ศรัทธามากที่ต้องการถวายเกียรติแด่พระสันตะปาปาผู้ทรงเป็นแฟนฟุตบอลพันธุ์แท้ด้วย ทั้งนี้ สื่อมวลชนในอาร์เจนติน่า คาดการณ์ว่า สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส จะได้รับเกียรติให้ลงมา "เขี่ยลูกเริ่มเกม" ของการแข่งขันนัดนี้ด้วย

โป๊ปย้ำ "งาน" สะท้อนศักดิ์ศรีมนุษย์ พร้อมตำหนินายจ้างที่จ่ายค่าแรงไม่เป็นธรรม

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงย้ำการทำงานคือการมอบศักดิ์ศรีให้กับมนุษย์ พร้อมกันนี้ ทรงตำหนินายจ้างที่จ่ายค่าจ้างไม่เป็นธรรมว่า เป็นคนที่สนใจแต่กำไรส่วนตัวเท่านั้น  สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าส่วนพระองค์โอกาสวันฉลองนักบุญโยเซฟ ผู้ใช้แรงงาน ภายในวัดน้อยหอพักซางตา มาร์ธา มิสซานี้ผู้ได้รับเชิญมาร่วมได้แก่บรรดาเด็กและเยาวชนที่เกิดมาตอนที่คุณแม่ของตนต้องเลี้ยงดูเพียงลำพัง ในมิสซานี้ พระสันตะปาปาเทศน์สอนว่า: - ไม่ใช่อำนาจ ไม่ใช่เงินตรา ไม่ใช่วัฒนธรรมใดๆ แต่เป็นการทำงานต่างหากที่มอบศักดิ์ศรีและความมีเกียรติให้กับมนุษย์ทั้งชายและหญิง - จำไว้นะ! การทำงานได้ให้ศักดิ์ศรีและความมีเกียรติแก่ตัวเรา ใครที่ทำงานที่เปี่ยมด้วยศักดิ์ศรีและความมีเกียรติ เขาก็จะได้รับเกียรตินั้นๆ - สังคมที่ไม่จ่ายค่าจ้างที่เป็นธรรม และยังไม่มีงานให้กับผู้คนได้ทำ สังคมนั้นก็เป็นเพียงคนที่สนใจแต่ตัวเลขในสมุดบัญชี เป็นคนที่สนใจแต่ผลกำไร สิ่งนี้คือความอยุติธรรมและยังต่อต้านพระเจ้าด้วย - ในโศกนาฏกรรมตึกถล่มที่บังคลาเทศ พ่ออ่านข่าวเจอว่า คนงานที่เสียชีวิตได้ค่าจ้างแค่เดือนละ 38 ยูโรเท่านั้น (ประมาณ 1,482 บาท/ เดื

พระสันตะปาปาเรียกร้องช่วยกันต่อต้านการใช้แรงงานทาส

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเรียกร้องทุกคนร่วมต่อต้านการใช้แรงงานทาสและการค้ามนุษย์ เพราะมันทำลายศักดิ์ศรีและความศํกดิ์สิทธิ์ในตัวมนุษย์ พร้อมกันนี้ ทรงกระตุ้นเยาวชนหมั่นศึกษาหาความรู้และทำงานหนัก เพื่อจะได้ไม่ตกงานด้วย  สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในการเข้าเฝ้าทั่วไป ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน ท่ามกลางสัตบุรุษที่มาร่วมกว่า 75,000 คน ในส่วนของบทแบ่งปันประจำวันนี้ พระสันตะปาปาตรัสว่า: - วันนี้ วันที่ 1 พฤษภาคม เป็นวันฉลองนักบุญโยเซฟ ผู้ใช้แรงงาน การทำงานคือการเติมเต็มเราด้วยความศักดิ์สิทธิ์ มันคือการช่วยให้เราได้หาเลี้ยงครอบครัวและทำสิ่งดีๆให้สังคม - ขณะเดียวกัน วันนี้เมื่อ 2 ปีที่แล้ว เราได้ร่วมฉลองพิธีแต่งตั้ง "บุญราศี จอห์น ปอล ที่ 2" ซึ่งนำความยินดีอย่างเปี่ยมล้นมาให้พวกเรา นอกจากนี้ วันนี้ ยังเป็นวันเริ่มต้นเดือนแม่พระด้วย - ในวันนี้ พ่อขอเรียกร้องทุกคนให้ใส่ใจกับการว่างงาน พ่อขอเรียกร้องและส่งเสริมเยาวชนทุกคนให้หมั่นศึกษาหาความรู้และมุ่งมั่นทำงานหนัก - หลายคนต้องตกงาน เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ อันเนื่องจากแต่ละคนชอบแสวงหาความเห็นแก่ตัว เห็นแก