Posts

Showing posts with the label สมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่ 2

คาร์ดินัลจีวิสซ์ อดีตเลขาฯโป๊ปจอห์น พอล ที่ 2 เข้าพบโป๊ปกิตติคุณเบเนดิกต์ ที่ 16

Image
คาร์ดินัล สตานิสลาฟ จีวิสซ์ อดีตเลขาฯส่วนพระองค์ของสมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น พอล ที่ 2 ได้มาพบและรับพรจากสมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณ เบเนดิกต์ ที่ 16 ภายในอารามมารดาพระศาสนจักร วาติกัน โอกาสที่เดินทางมาถวายมิสซาและร่วมรำลึกการครบรอบ 8 ปีแห่งการสถาปนา "นักบุญ จอห์น ปอล ที่ 2"  Photo: Archidiecezja Krakowska

วาติกันบรรจุวันระลึกถึง "น.จอห์น ปอล ที่ 2 และ น.จอห์น ที่ 23" ลงในปฏิทินคาทอลิกสากล

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงลงพระนามในกฤษฎีกาประกาศของสมณกระทรวงพิธีกรรมและศีลศักดิ์สิทธิ์ ที่ว่าด้วยการบรรจุวันระลึกถึง "นักบุญจอห์น ปอล ที่ 2" และ "นักบุญจอห์น ที่ 23" ลงในปฏิทินคาทอลิกแบบสากลแล้ว ทั้งนี้ ตามรายงานจาก ลอสแซร์วาตอเร่ โรมาโน่ หนังสือพิมพ์ของนครรัฐวาติกัน สำหรับวันระลึกถึงนักบุญจอห์น ที่ 23 จะเป็นวันที่ 11 ตุลาคม ซึ่งเป็นวันเริ่มต้นสังคายนาวาติกัน ครั้งที่ 2 ส่วนวันระลึกถึงนักบุญจอห์น ปอล ที่ 2 เป็นวันที่ 22 ตุลาคม อันเป็นวันที่พระองค์ถวายมิสซาเริ่มต้นสมณสมัยการเป็นพระสันตะปาปา อนึ่ง วันระลึกถึงนักบุญทั้งสององค์นี้ วาติกัน "ไม่ได้" กำหนดให้เป็นวันฉลองบังคับ แต่จะเป็นแบบการฉลอง "ระลึกถึง" แทน Read More: CNS

Live from Vatican: สรุปการแถลงข่าวการสถาปนานักบุญใหม่ (24 เม.ย. 2014)

Image
วันนี้ (พฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2014) วาติกันแถลงข่าวเกี่ยวกับการสถาปนานักบุญใหม่ ซึ่งรายละเอียด มีดังนี้ - วันฉลองนักบุญจอห์น ที่ 23 จะเป็นวันที่ 11 ตุลาคม (วันเปิดสังคายนาวาติกัน ที่ 2) ส่วนวันฉลองนักบุญจอห์น ปอล ที่ 2 จะเป็นวันที่ 22 ตุลาคม (วันเริ่มต้นสมณสมัย) - พระธาตุในวันสถาปนานักบุญใหม่ทั้งสอง มีรายละเอียดดังนี้ ... นักบุญจอห์น ที่ 23 จะเป็น "ชิ้นเนื้อ" ส่วนของนักบุญจอห์น ปอล ที่ 2 จะเป็น "เลือด"  - วาติกันส่งจดหมายเชิญสมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณ เบเนดิกต์ ที่ 16 ให้มาร่วมถวายมิสซาด้วย แต่ยังไม่มีการตอบกลับมาว่า พระองค์จะมาหรือไม่ ... วาติกันบอกว่า ถ้าพระสันตะปาปากิตติคุณมาร่วมงาน มันจะเป็นความรู้สึกที่สุดยอดมาก เพราะ 4 พระสันตะปาปาอยู่ในงานเดียว - ในมิสซาสถาปนานักบุญใหม่วันอาทิตย์นี้ บทภาวนาจะมีการเอ่ยนามนักบุญใหม่ "จอห์น ที่ 23 และ จอห์น ปอล ที่ 2" ในพิธีนี้เลย - ในมิสซาสถาปนานักบุญใหม่วันอาทิตย์นี้ พิธีจะเริ่มด้วย พระคาร์ดินัล อันเจโล่ อมาโต้ ประธานสมณกระทรวงประกาศการเป็นนักบุญ จะทูลถามพระสันตะปาปา 3 ครั้ง เพื่อขอให้พระองค์สถาปนานักบุญใหม่ จอห์น ที

โป๊ปกิตติคุณเบเนดิกต์: "หลังจากร่วมงานกับโป๊ป จอห์น ปอล ที่ 2 ได้สักพัก พ่อรู้เลยว่า ท่านคือนักบุญ"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา กิตติคุณ เบเนดิกต์ ที่ 16 ทรงให้สัมภาษณ์ หลังจากทำงานร่วมกับสมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่ 2 มาสักพัก ตนรู้เลยว่า ท่านผู้นี้คือนักบุญแน่นอน ทรงย้ำ ตนเองไม่คู่ควรด้วยซ้ำที่จะเลียนแบบ พระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่ 2 แต่ตนพยายามสุดความสามารถเพื่อสานต่องานของพระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่ 2 ให้ออกมาดีที่สุด  สมเด็จพระสันตะปาปา กิตติคุณ เบเนดิกต์ ที่ 16 ทรงให้สัมภาษณ์กับ วล็อดซิเมียร์ซ  เรดซิออช นักข่าวจากโปแลนด์ เป็นกรณีพิเศษ โดยบทสัมภาษณ์ส่วนมากเกี่ยวกับ "สมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่ 2" และบทสัมภาษณ์นี้ถูกตีพิมพ์ลงใน คอร์ริเอเร่ เดลล่า เซร่า หนังสือพิมพ์อิตาเลี่ยน เมื่อวันที่ 7 มีนาคมที่ผ่านมาด้วย ในบทสัมภาษณ์ดังกล่าว พระสันตะปาปากิตติคุณ เบเนดิกต์ ตรัสว่า: - ตลอดหลายปีที่พ่อได้ทำงานกับ พระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่ 2 มันเป็นเรื่องชัดเจนมากๆสำหรับพ่อ นั่นคือ พระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่ 2 คือนักบุญอย่างแน่นอน - การพบกันครั้งแรกของเราทั้งสอง เกิดในการลงคะแนนเลือกตั้งพระสันตะปาปาองค์ใหม่ในปี 1979 (ตอนนั้นคือการเลือกพระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่ 1) ตอนนั้น เราเคยได้ยินชื่

ประกาศแล้ว! 27 เม.ย. 2014 สถาปนา "นักบุญจอห์น ที่ 23" และ "นักบุญจอห์น ปอล ที่ 2"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก ทรงประกาศให้วันอาทิตย์ที่ 27 เมษายน 2014 เป็นวันจัดมิสซาสถาปนา "บุญราศีจอห์น ที่ 23" และ "บุญราศีจอห์น ปอล ที่ 2" เป็นนักบุญ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยวันดังกล่าวตรงกับ "วันอาทิตย์ฉลองพระเมตตา" ขณะที่ คุณพ่อเฟเดริโก้ ลอมบาร์ดี้ ผู้อำนวยการศูนย์ข่าววาติกัน เผย มีความเป็นไปได้ที่ "สมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณ เบเนดิกต์ ที่ 16" จะมาร่วมมิสซาสถาปนานักบุญใหม่ด้วย ช่วงสายวันจันทร์ที่ 30 กันยายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในการประชุมคณะพระคาร์ดินัล โดยหนึ่งในวาระพิเศษของการประชุมครั้งนี้อยู่ที่การประกาศวันจัดมิสซาสถาปนา "บุญราศีจอห์น ที่ 23" และ "บุญราศีจอห์น ปอล ที่ 2" เป็นนักบุญ พิธีนี้เริ่มด้วย พระคาร์ดินัล อันเจโล่ อมาโต้ ประธานสมณกระทรวงประกาศการเป็นนักบุญ อ่านรายงานและขอการอนุมัติจากสมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส เพื่อให้มีการแต่งตั้ง "บุญราศีจอห์น ที่ 23" และ "บุญราศีจอห์น ปอล ที่ 2" เป็นนักบุญ หลังจากการอ่านรายงานจบลง สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรัง

โป๊ปฟรังซิสอนุมัติ "บุญราศี จอห์น ที่ 23" และ "บุญราศี จอห์น ปอล ที่ 2" เป็นนักบุญแล้ว

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก ทรงลงพระนามอนุมัติการแต่งตั้งเป็นนักบุญใหม่ในกรณีของ "บุญราศี จอห์น ที่ 23" และ "บุญราศี จอห์น ปอล ที่ 2" เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ตามรายงานจากนครรัฐวาติกัน เมื่อวันศุกร์ที่ 5 กรกฏาคม 2013 การแถลงข่าวดังกล่าวถูกเก็บเงียบเป็นความลับ โดยไม่แจ้งให้ผู้สื่อข่าวรู้ล่วงหน้ามาก่อน และเกิดขึ้น 10 นาทีให้หลังจากการที่ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงให้ พระคาร์ดินัล อันเจโล่ อมาโต้ ประธานสมณกระทรวงประกาศการเป็นนักบุญ เข้าเฝ้า ทั้งนี้ คุณพ่อเฟเดริโก้ ลอมบาร์ดี้ ผู้อำนวยการศูนย์ข่าววาติกัน แถลงว่า สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงลงพระนามอนุมัติให้มีการแต่งตั้งสมเด็จพระสันตะปาปาผู้ล่วงลับทั้ง 2 พระองค์ เป็นนักบุญ โดยในกรณีของบุญราศี จอห์น ปอล ที่ 2 อัศจรรย์จากพระเจ้าที่ได้รับการอนุมัตินั้น เกิดกับ "ฟลอริเบ็ธ โมรา ดิอาซ" สตรีชาวคอสตาริก้า วัย 50 ปี ที่หายป่วยจากอาการโคม่าเส้นเลือดโป่งพองในสมองแตก (อ่านรายละเอียดได้ที่ http://bit.ly/16OBMLd ) ส่วนกรณีของบุญราศี จอห์น ที่ 23 พระสันตะปาปา ฟรังซิส อนุมัติให้จัดมิสซาแต่งตั้

Special Report by Pope Report: อัศจรรย์เกิดที่ "คอสตาริก้า"

Image
หลังจาก Pope Report ได้เกาะติดการประชุมและลงมติอนุมัติให้ "บุญราศี จอห์น ที่ 23" และ "บุญราศี จอห์น ปอล ที่ 2" เป็นนักบุญ แบบสดๆนาทีต่อนาที  ก็มีคำถามมากมายเกิดขึ้นว่า ในกรณีของ "บุญราศี จอห์น ปอล ที่ 2" อัศจรรย์ที่มีผู้ได้รับนั้น เขาเป็นใครและหายจากโรคอะไร เรื่องนี้ วาติกันยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการถึงผลการลงมติ เพราะพระสันตะปาปา ฟรังซิส ยังไม่ได้ลงพระนามอนุมัติอย่างเป็นทางการ แต่ในมุมมองของสื่อมวลชน รวมถึง "พระคาร์ดินัล สตานิสลาฟ จีวิสซ์" อดีตเลขาฯส่วนพระองค์ของสมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่ 2 ทุกคนมองว่า การแต่งตั้งนักบุญใหม่ 2 องค์นี้ มีขึ้นแน่นอน 99.99 เปอร์เซ็นต์ เช่นเดียวกัน แม้วาติกันจะไม่ประกาศเรื่องนี้ แต่ไม่ช้าก็เร็ว ต้องมีประกาศแน่นอน ส่วนรายชื่อของผู้ที่ได้รับอัศจรรย์จากการสวดขอพระเจ้า ผ่านคำเสนอวิงวอนของ "บุญราศี จอห์น ปอล ที่ 2" ก็ไม่ยากเกินไปนักที่บรรดา "วาติกานิสต้า" (นักข่าวสายวาติกัน) จะทำการเชื่อมต่อกัน เพื่อรับทราบข้อมูลนี้ สำหรับเคสที่ได้รับการอนุมัติอัศจรรย์จากสมณกระทรวงประกาศการเป็นนักบุญ ได้แก่

ด่วน! ลงมติอนุมัติ "บุญราศี จอห์น ที่ 23" และ "บุญราศี จอห์น ปอล ที่ 2" เป็นนักบุญแล้ว

Image
เมื่อเวลา 9.00 น.ของวันอังคารที่ 2 กรกฏาคม 2013 (ตรงกับ 14.00 น. เวลาไทย) คณะพระคาร์ดินัลของสมณกระทรวงประกาศการเป็นนักบุญ ได้จัดการประชุมพิจารณาประกาศการเป็นนักบุญของ "บุญราศี จอห์น ที่ 23" และ "บุญราศี จอห์น ปอล ที่ 2" ซึ่งผลปรากฏว่า คณะพระคาร์ดินัลได้ลงมติเอกฉันท์เป็นที่เรียบร้อย เหลือเพียงแค่ให้ สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงลงพระนามอนุมัติอย่างเป็นทางการ อย่างไรก็ตาม วาติกันยังไม่ขอให้ความเห็นหรือประกาศผลการประชุม โดยย้ำว่า จะประกาศต่อเมื่อ สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงลงพระนามรับรองแล้วเท่านั้น ทั้งนี้ ในที่ประชุมคณะพระคาร์ดินัลของสมณกระทรวงประกาศการเป็นนักบุญ ได้เสนอให้ "วันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2013" เป็นวันสถาปนานักบุญใหม่ เพราะวันที่ 8 ธันวาคม ค.ศ.1965 เป็น "วันปิดสังคายนาวาติกัน ครั้งที่ 2" ซึ่งทั้ง สมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ที่ 23 และ สมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่ 2 ได้มีส่วนร่วมด้วย อย่างไรก็ตาม วันดังกล่าวขึ้นกับการตัดสินพระทัยของสมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส เป็นสำคัญ สำหรับอัศจรรย์ที่มีผู้ได้รับจากการวอนขอพระเจ้า ผ่าน "บุญราศี

ด่วน! นักเทวศาสตร์อนุมัติอัศจรรย์ในกรณีของ "บุญราศี จอห์น ปอล ที่ 2" แล้ว

Image
"วาติกัน อินไซเดอร์" สุดยอดเว็บข่าววาติกันระดับโลก รายงานข่าวด่วนว่า “นักเทวศาสตร์ของสมณกระทรวงประกาศการเป็นนักบุญ อนุมัติอัศจรรย์ที่สองที่มีผู้สวดขอพระเจ้า ผ่านคำเสนอวิงวอนของบุญราศี จอห์น ปอล ที่ 2 แล้ว” โดยขั้นตอนต่อไปคือคณะพระคาร์ดินัลประจำสมณกระทรวงประกาศการเป็นนักบุญจะประชุมอนุมัติ ซึ่งถ้าคณะพระคาร์ดินัลอนุมัติ ก็จะส่งเรื่องให้ สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ลงพระนามแต่งตั้งให้บุญราศี จอห์น ปอล ที่ 2 เป็น “นักบุญอย่างเป็นทางการ” ... หากยังจำกันได้ Pope Report เคยรายงานไปว่า ทีมแพทย์วาติกันอนุมัติกรณีอัศจรรย์แล้ว ต่อไปจะเป็นหน้าที่ของทีมงานเทวศาสตร์ ซึ่งก็ “ไฟเขียว” ด้วยเช่นกัน ตอนนี้ หลายฝ่ายเริ่ม “คาด” กันว่า พิธีสถาปนานักบุญน่าจะมีขึ้นวันที่ 20 หรือไม่ก็ 22 ตุลาคม 2013 ซึ่งเป็นวันถวายมิสซาเริ่มต้นสมณสมัยของสมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่ 2 นั่นเอง Read More: Vatican Insider

กระบวนการแต่งตั้ง "บุญราศี จอห์น ปอล ที่ 2" เป็นนักบุญรุดหน้าไปอีกขั้นแล้ว

Image
อันเดรีย ตอร์นิเอลลี่ นักข่าวสายวาติกันมือวางอันดับ 1 ของโลก เผย มองซินญอร์ สลาโวเมียร์ โอเดอร์ ผู้รับผิดชอบกระบวนการพิจารณาแต่งตั้งบุญราศี จอห์น ปอล ที่ 2 เป็นนักบุญ ได้นำส่งเอกสารเกี่ยวกับอัศจรรย์ที่มีผู้ได้รับจากพระเจ้าให้หายจากโรคร้าย ผ่านการเสนอวิงวอนของบุญราศี จอห์น ปอล ที่ 2 ต่อสมณกระทรวงประกาศการเป็นนักบุญแล้ว โดยเอกสารฉบับนี้ยังถูกปิดเป็นความลับว่าใครได้รับอัศจรรย์ดังกล่าว แต่ทั้งนี้ สมณกระทรวงประกาศการเป็นนักบุญ เตรียมส่งทีมแพทย์วาติกันไปตรวจสอบกับบุคคลดังกล่าวว่า หายจากโรคร้ายโดยที่วิทยาศาสตร์การแพทย์ไม่สามารถอธิบายได้ใช่หรือไม่ อย่างไรก็ตาม คาดกันว่า การศึกษานี้น่าจะใช้เวลาประมาณ 1 ปี ซึ่งอย่างเร็วที่สุดที่ "บุญราศี จอห์น ปอล ที่ 2" จะได้เป็นนักบุญ ก็ต้องรอปี 2014 เป็นอย่างช้า

ฟาติมาสาร - ครบ 7 ปีแห่งการสิ้นพระชนม์ของ “โป๊ป จอห์น ปอล ที่ 2”

Image
ตอนแรก ผมตั้งใจสรุปข่าวพระสันตะปาปาเสด็จเยือนเม็กซิโกและคิวบา ซึ่งมีขึ้นระหว่างวันที่ 23-28 มีนาคม 2012 แต่พอดูปฏิทิน พบว่า มีเหตุการณ์สำคัญกว่านั่นคือ วันจันทร์ที่ 2 เมษายน เป็นวันครบ 7 ปีแห่งการสิ้นพระชนม์ของ “บุญราศี จอห์น ปอล ที่ 2” สุดยอดพระสันตะปาปาขวัญใจของคนนับล้านทั่วโลก (รวมทั้งผมด้วย) เมื่อเป็นเช่นนี้ บทความวันนี้จะอุทิศให้กับสุดยอดพระสันตะปาปาผู้เป็นตำนานในใจของใครหลายคน ส่วนบทสรุปของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 เยือนเม็กซิโกและคิวบา ขอยกยอดไปสัปดาห์หน้านะครับ   ... สัปดาห์ที่แล้ว มีข่าวฮือฮาเล็กๆในอิตาลี เมื่อ “ปาโนราม่า” นิตยสารชื่อดังรายสัปดาห์ของอิตาลี รายงานว่า “วาติกันเตรียมตั้งคณะกรรมการศึกษาอัศจรรย์ที่สองที่มีผู้สวดขอพระเจ้า ผ่านทางคำภาวนาของบุญราศี จอห์น ปอล ที่ 2 แล้วปรากฏว่า เขาหายจากโรคร้ายชนิดที่แพทย์และเหตุผลทางวิทยาศาสตร์หาคำตอบมาอธิบายไม่ได้” รายละเอียดลึกๆของรายงานข่าวนี้ไม่มีการเปิดเผยมากนัก เพราะมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่ยังไม่สามารถบอกกล่าวกับสาธารณชน อย่างไรก็ตาม ปาโนราม่า บอกว่า รายละเอียดของเคสนี้ (ผู้ป่วยหายจากโรคร้าย) ได้ถูกส่งไปถึงสมณกระท

ฟาติมาสาร - บทสรุปมิสซาสถาปนา “บุญราศี จอห์น ปอล ที่ 2” (8 พฤษภาคม 2011)

Image
ต้องบอกว่า มิสซาสถาปนา “บุญราศี จอห์น ปอล ที่ 2” เป็นพิธีที่ยิ่งใหญ่ ศักดิ์สิทธิ์ และสง่างามคุ้มค่าแก่การรอคอยจริงๆ รายละเอียดทุกอย่างไล่ตั้งแต่พิธีกรรม, ทีมงานถ่ายทอดสด, ช่างภาพ และคณะนักขับร้องของสังฆมณฑลโรมผสมนักขับร้องของวาติกัน ทำงานได้สมบูรณ์แบบ หลายท่านได้ติดตามการถ่ายทอดสด หลายท่านไม่ได้ติดตาม ไม่เป็นไร ผมจะสรุปรายละเอียดทุกอย่างให้ทราบกัน โดยเริ่มตั้งแต่คืนวันเสาร์ที่ 30 เมษายน ซึ่งมีการจัดพิธีตื่นเฝ้าเตรียมจิตใจก่อนสถาปนาบุญราศี จอห์น ปอล ที่ 2 และพิธีในวันที่ 1 พ.ค. ซึ่งคือวันสถาปนาบุญราศีอย่างเป็นทางการนั่นเอง เริ่มกันด้วยคืนวันที่ 30 เมษายน พิธีตื่นเฝ้าเตรียมจิตใจก่อนสถาปนาบุญราศี จอห์น ปอล ที่ 2 งานนี้ มีการเชิญบุคคล 3 ท่านที่ผูกพันกับสมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่ 2 แบบสุดๆมาแบ่งปันประสบการณ์ ได้แก่ พระคาร์ดินัล สตานิสลาฟ จีวิสซ์ เลขาฯผู้รับใช้พระสันตะปาปาบุญราศีมานานกว่า 40 ปี, ซิสเตอร์มารี ซิมง-ปิแอร์ ผู้ได้รับอัศจรรย์หายจากโรคพาร์กินสัน ด้วยการสวดขอพระเจ้า ผ่านทางพระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่ 2 และคนสุดท้ายคือ คุณหมอฆัวกิน นาบาร์โร่-บัลส์ อดีตโฆษกวาติกันในสมณสมัยของพระ

คลิป "มิสซาสถาปนา บุญราศี จอห์น ปอล ที่ 2" (แบบเต็ม)

Image
สำหรับท่านที่อยากติดตามมิสซาสถาปนา "บุญราศี จอห์น ปอล ที่ 2" แบบเต็มๆ Pope Report ได้นำคลิปดังกล่าวกลับมา่ให้ชมกันอีกครั้ง คำแนะนำ - อยากให้ดูชั่วโมงที่ 1.48 เพราะเป็นวินาทีที่ สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ประกาศสถาปนา "บุญราศี จอห์น ปอล ที่ 2" อย่างเป็นทางการ พร้อมมีการเปิดผ้าคลุมรูปบุ ญราศีออก, มีการถวายพระธาตุ "เลือด" พระสันตะปาปา และมีการขับร้องเพลงอย่างสุ ดซึ้ง ร่วมรายงานโดย คณะอุร์สุลินแห่งประเทศไทย, โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย และ วัดเซนต์หลุยส์ กรุงเทพฯ

ฟาติมาสาร - เบื้องหลังการสถาปนา “บุญราศี จอห์น ปอล ที่ 2” (1 พฤษภาคม 2011)

Image
วันนี้ (อาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม) การรอคอยของคริสตังทั่วโลกก็ถึงคราวสิ้นสุดลง เมื่อเราจะสามารถเรียกพระสันตะปาปาองค์ที่ 264 ของพระศาสนจักรคาทอลิก ได้อย่างเต็มปากเต็มคำว่า “บุญราศี จอห์น ปอล ที่ 2”   .... ย้อนกลับไปในวันที่ 2 เมษายน 2005 ซึ่งเป็นวันที่สมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่ 2 สิ้นพระชนม์ จากนั้น วันที่ 9 พฤษภาคม ค.ศ.2005 สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ทรงอนุมัติให้เริ่มกระบวนการพิจารณา สมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่ 2 เป็นบุญราศีได้ทันที โดยไม่ต้องรอให้ครบกำหนดเวลา 5 ปีหลังการสิ้นใจ (ปกติแล้ว พระศาสนจักรกำหนดว่า จะเปิดการพิจารณาบุญราศีได้ก็ต่อเมื่อบุคคลนั้น สิ้นใจครบ 5 ปีแล้วเท่านั้น ... เท่าที่ผมทราบ มีบุคคลเพียง 2 ท่านเท่านั้นที่ได้รับเกียรตินี้ นั่นคือ บุญราศีเทเรซาแห่งกัลกัตต้า และ บุญราศี จอห์น ปอล ที่ 2 ) ผมเชื่อว่า ข้อมูลในบรรทัดต่อจากนี้ ไม่มีใครในเมืองไทยทราบมาก่อน นี่เป็นข้อมูลสดๆร้อนๆที่ “อันเดรีย ตอร์นิเอลลี่” นักข่าวสายวาติกันมือวางอันดับ 1 ของโลก บอกกล่าวผ่านบทความของตัวเองเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายนที่ผ่านมา ก่อนลงลึกถึงข้อมูล ขอสดุดี ตอร์นิเอลลี่ อีกครั้ง

ฟาติมาสาร - 22 ตุลาคม ฉลองศาสนนาม “บุญราศี จอห์น ปอล ที่ 2” (24 เมษายน 2011)

Image
สัปดาห์ที่แล้ว วาติกันได้ประกาศวันฉลองศาสนนาม “บุญราศี จอห์น ปอล ที่ 2” ออกมาแล้ว ปรากฏว่า สังฆมณฑลโรมและสังฆมณฑลทุกแห่งในโปแลนด์ จะฉลองศาสนนามนี้ในวันที่ 22 ตุลาคมของทุกปี สาเหตุที่เลือกวันดังกล่าวเพราะ วันที่ 22 ตุลาคม ค.ศ.1978 สมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่ 2 ทรงถวายมิสซาเริ่มสมณสมัยปกครองของพระองค์อย่างเป็นทางการ ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วันนี้ มีความหมายกับสังฆมณฑลโรม เพราะนอกจากจะเป็นวันเข้ารับตำแหน่งพระสันตะปาปา ยังเป็นวันที่ พระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่ 2 เข้ารับตำแหน่งพระสังฆราชแห่งสังฆมณฑลโรมอีกด้วย ในส่วนของโปแลนด์ นี่คือการส่งมอบคริสตังชาวโปแลนด์ให้ไปปฏิบัติหน้าที่พระสันตะปาปา (ส่งมอบจากพระศาสนจักรท้องถิ่นสู่พระศาสนจักรสากล) ในประกาศดังกล่าว วาติกัน ระบุถึงพระศาสนจักรท้องถิ่น 2 แห่ง คือ สังฆมณฑลโรม และ ทุกสังฆมณฑลในโปแลนด์ แล้วสังฆมณฑลท้องถิ่นอื่นๆล่ะ อาทิ สังฆมณฑลในประเทศไทย เราถูกนับรวมว่า วันที่ 22 ตุลาคม เป็นวันฉลองศาสนนาม บุญราศี จอห์น ปอล ที่ 2 หรือเปล่า, ทำไมการฉลอง “บุญราศี” ถึงไม่ได้รับการบรรจุเข้าในปฏิทินคาทอลิกฉบับสากล (ใช้กันทั่วโลก) เหมือนการฉลองนักบุญ , ทำ

ฟาติมาสาร - คุยกับหนึ่งในนายจารีตยุคโป๊ป จอห์น ปอล ที่ 2 (10 เมษายน 2011)

Image
ตลอดทั้งเดือนนี้ ผมวางแผนไว้ว่า จะนำเรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับสมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่ 2 มาแบ่งปันอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากกระแสความสนใจเกี่ยวกับมิสซาสถาปนาพระองค์ท่านเป็นบุญราศี เริ่มได้รับความสนใจมากขึ้นเป็นลำดับ ยิ่งใกล้วันที่ 1 พฤษภาคม วันแห่งการสถาปนามากเท่าไหร่ เรื่องน่าสนใจก็ถูกนำเสนอออกมามากขึ้นเท่านั้น (นับจากวันนี้ – อาทิตย์ที่ 10 เมษายน – เท่ากับว่า เหลืออีกแค่ 20 วันเท่านั้น ก็จะถึงวันน่ายินดีนั้นแล้ว) มองซินญอร์ คอนราด คราเยลสกี้ (ซ้าย) กับการทำหน้าที่ทีมจารีตประจำสันตะสำนัก วันนี้ ผมขอนำเสนอบทสัมภาษณ์ “มองซินญอร์ คอนราด คราเยลสกี้” หนึ่งในนายจารีตประจำสันตะสำนัก ซึ่งได้รับการตีพิมพ์ใน “ลอสแซร์วาตอเร่ โรมาโน่” หนังสือพิมพ์ของนครรัฐวาติกัน มาแบ่งปันทุกท่าน หลายคนคงสงสัยว่า มองซินญอร์คราเยลสกี้ เป็นใครและทำหน้าที่อะไร ผมขอเล่าสั้นๆว่า มองซินญอร์ท่านนี้เป็นชาวโปแลนด์ บ้านเกิดเดียวกับพระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่ 2 ไฮไลต์สูงสุดของการปฏิบัติหน้าที่ในวาติกันก็คือ “การเป็นนายจารีตในมิสซาปลงพระศพ สมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่ 2” และ “การเป็นคนถือไม้กางเขนขบวนแห่เปิดตัว สมเด็จ

ฟาติมาสาร - 6 ปีแห่งการสิ้นพระชนม์ของ โป๊ป จอห์น ปอล ที่ 2 (3 เมษายน 2011)

Image
วันเสาร์ที่ 2 เมษายนที่ผ่านมา เป็นวันครบรอบ 6 ปีแห่งการสิ้นพระชนม์ของ “สมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่ 2” พระสันตะปาปาสุดที่รักของชาวเราซึ่งกำลังจะได้รับการสถาปนาเป็นบุญราศีในวันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคมที่จะถึงนี้ (เหลือเวลาอีกไม่ถึง 1 เดือน)  ตามปกติ วันที่ 2 เมษายนของทุกปี วาติกันจะจัดมิสซารำลึกการสิ้นพระชนม์ของพระสันตะปาปา แต่ปีนี้ วาติกันไม่ได้จัดพิธีดังกล่าว เนื่องจากจะยกไปจัดรวดเดียวในวันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคมซึ่งเป็นวันสถาปนา “บุญราศี จอห์น ปอล ที่ 2” ซึ่งคาดกันว่า จะมีสัตบุรุษทั่วโลกเดินทางไปร่วมงานดังกล่าว อย่างต่ำ 3 ล้านคน โดยส่วนตัว ผมผิดหวังที่ไม่สามารถเดินทางไปร่วมมิสซาสถาปนาสมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่ 2 เป็นบุญราศี เนื่องจากผมลาหยุดงานไม่ได้ ความผิดหวังนี้เป็นอีกพลังขับเคลื่อนเตือนใจผมว่า ถ้าหากเมื่อใดที่ สมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่ 2 ได้รับการแต่งตั้งเป็นนักบุญ ผมจะพลาดงานนี้ไม่ได้เป็นอันขาด นี่คืองานที่มีความหมายมาก เนื่องจากพระสันตะปาปาองค์นี้เป็นแรงบันดาลใจให้เกิดการรายงานข่าวพระสันตะปาปาผ่านทางฟาติมาสารและอินเตอร์เน็ท มันคงไม่เกินไปนัก ถ้าผมจะพูดว่า สมเด็จพระส

วาติกันจัดพิธีคืนตื่นเฝ้าก่อนมิสซาสถาปนา "บุญราศี จอห์น ปอล ที่ 2"

Image
วาติกันและสภากรุงโรม แถลงความร่วมมือในการเตรียมจัดพิธีตื่นเฝ้าก่อนมิสซาสถาปนา สมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่ 2 เป็นบุญราศี โดยพิธีจะจัดที่ "เซอร์คุส แม็กซิมุส" สนามกีฬาโรมันโบราณขนาดยักษ์ ทั้งนี้ ตามรายงานข่าวเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคมที่ผ่านมา พิธีตื่นเฝ้าดังกล่าว จะมีขึ้นคืนวันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2011 ส่วนวันรุ่งขึ้น (อาทิตย์ที่ 1 พ.ค.) จะเป็นมิสซาสถาปนา สมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่ 2 เป็นบุญราศี โดยพิธีจะจัดที่ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน ทั้งนี้ คาดกันว่า สัตบุรุษกว่า 2 ล้านคนจะมาร่วมมิสซาสถาปนา สมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่ 2 เป็นบุญราศี ส่วนพิธีตื่นเฝ้านี้ คาดว่าน่าจะมีสัตบุรุษประมาณ 200,000 คน มาร่วมงาน อนึ่ง งานยักษ์ล่าสุดที่ เซอร์คุส แม็กซิมุส มีโอกาสได้ต้อนรับผู้มาเยือนเรือนแสน ก็คือ ปี 2000 ซึ่งสนามกีฬาแห่งนี้ ถูกใช้เป็นสถานที่โปรดศีลอภัยบาปให้กับเยาวชนกว่า 4 ล้านคนที่มาร่วมงานชุมนุมเยาวชนโลก

ฟาติมาสาร - 1 พฤษภาคม สถาปนา “บุญราศี จอห์น ปอล ที่ 2” (23 มกราคม 2011)

Image
ตลอดเดือนมกราคมที่ผ่านมา ผมรายงานข่าวกระบวนการพิจารณา สมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่ 2 เป็นบุญราศี ผ่านทางหน้ากระดาษฟาติมาสารอยู่ตลอด บัดนี้ กระบวนการพิจารณาจบลงแล้ว ผลลัพธ์ก็เป็นแบบชื่อบทความวันนี้นั่นเอง   ...   ย้อนกลับไปเมื่อวันศุกร์ที่ 14 มกราคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ทรงลงพระนามแต่งตั้ง สมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่ 2 เป็นบุญราศี อย่างเป็นทางการ นอกจากพระสันตะปาปาผู้ล่วงลับองค์นี้ พระสันตะปาปาองค์ปัจจุบันยังอนุมัติให้ “ซิสเตอร์อันโตเนีย แวร์น่า” ชาวอิตาเลี่ยน (ค.ศ.1773-1838) และ “จูเซ็ปเป้ โตนิโอโล่” ฆราวาสชาวอิตาเลี่ยน (ค.ศ.1845-1918) เป็นบุญราศีด้วย สำหรับพิธีมิสซาสถาปนา “บุญราศี จอห์น ปอล ที่ 2” จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2011 ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน งานนี้ สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 จะเป็นประธานถวายมิสซาด้วยพระองค์เอง ในส่วนรายละเอียดที่ตามมาหลังการแต่งตั้ง สมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่ 2 เป็นบุญราศี จัดว่ามีมากพอสมควร หลักๆคือ “ทำไมมิสซาสถาปนา บุญราศี จอห์น ปอล ที่ 2 ถึงจัดวันที่ 1 พฤษภาคม” งานนี้ ต้องยอมรับว่า พร

"ซิสเตอร์ซิมง-ปิแอร์" บอกเหมือนเกิดใหม่หลังสวดขอพระผ่านโป๊ป จอห์น ปอล ที่ 2

Image
ซิสเตอร์ มารี ซิมง-ปิแอร์ ผู้หายป่วยจากโรคพาร์กินสัน ด้วยการสวดขอพระเจ้าผ่านทาง สมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่ 2 เผย ตนเหมือนได้เกิดใหม่อีกครั้ง หลังหายป่วยจากโรคร้ายดังกล่าวชนิดที่แพทย์ไม่สามารถอธิบายด้วยเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ได้ ซิสเตอร์ซิมง-ปิแอร์ ล้มป่วยด้วยโรคพาร์กินสันในเดือนมิถุนายน ค.ศ.2001 แต่ทว่า ท่านหายเป็นปลิดทิ้งใน ค.ศ.2005 ผ่านทางการสวดขอพระเจ้า ผ่านทางสมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่ 2 การหายจากโรคดังกล่าว แม้แต่แพทย์ที่ทำการรักษา รวมไปถึงทีมแพทย์ที่สันตะสำนักส่งไปตรวจพิสูจน์ ก็ไม่สามารถหาสาเหตุมาอธิบายได้ว่า เกิดขึ้นได้อย่างไร ที่สุดแล้ว สันตะสำนัก ได้ประกาศรับรองอัศจรรย์นี้ และนำไปเป็นอัศจรรย์หลักในการประกาศพิจารณาให้ สมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่ 2 ได้เป็นบุญราศี ล่าสุด บรรดานักข่าวได้บุกไปสัมภาษณ์ ซิสเตอร์ซิมง-ปิแอร์ ถึงโรงพยาบาลในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส สถานที่ซึ่งซิสเตอร์ทำงานอภิบาลผู้ป่วย โดยซิสเตอร์ได้กล่าวด้วยความปลื้มปิติว่า ตอนนี้ ชีวิตของท่านเหมือนได้เกิดใหม่เลยทีเดียว "มันมีความเข้มแข็งอย่างบอกไม่ถูกภายในร่างกายของซิสเตอร์ ร่างกายก็ฟื้นตัวอย่างเห็น