โป๊ปฟรังซิส: "อย่าอายที่จะมีความรู้สึกเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอน คริสตชนต้องอย่าอายที่จะมีความรู้สึกเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เพราะนี่คือการแบ่งปันสิ่งที่มีร่วมกัน ทรงย้ำ ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันจะไม่สูญสลายไปตามกระแสโลกอย่างแน่นอน


สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงเป็นประธานในมิสซาสมโภชพระวรกายและพระโลหิตของพระคริสตเจ้า ซึ่งจัด ณ มหาวิหารนักบุญ จอห์น ลาเตรัน และแห่ศีลมหาสนิทไปยังมหาวิหาร ซานตา มารีอา มาจจอเร่ (พิธีแห่ศีลมหาสนิมไปตามท้องถนนกรุงโรมได้รับการฟื้นฟูให้จัดอีกครั้งโดย สมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่ 2 ในปี 1979) มิสซานี้ พระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงร่วม "เดินเท้า" ไปกับสัตบุรุษเป็นระยะทาง 1.6 กิโลเมตร โดยทรงยกรัศมีศีลมหาสนิทอยู่บนขบวนรถแห่ สำหรับบทเทศน์สอนใจ พระสันตะปาปาตรัสว่า:

- คนมากมายติดตามพระเยซูเพราะพระองค์ทรงความเที่ยงแท้ พูดแต่ความจริง และให้ความหวังกับเรา

- แล้วพวกเราล่ะ ลองถามตัวเองซิว่า ติดตามพระเยซูกันอย่างไร ... เราติดตามพระองค์ได้ด้วยการ "ก้าวออกจากตัวเอง และอุทิศตนรับใช้ผู้อื่น"

- เราติดตามพระเยซู ฟังเสียงพระองค์ และร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ในศีลมหาสนิท พระเยซูทรงมอบพระองค์ให้แก่เราโดยทางศีลมหาสนิท ทรงแบ่งปันการเดินทางและเป็นอาหารบำรุงชีวิตเรา แม้ในยามถนนสายนี้ต้องขรุขระยากลำบาก

- หนึ่งในถ้อยคำที่เราไม่ควรจะรู้สึกอายในพระศาสนจักรและในโลกก็คือ "ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน" ความสุขแท้จริงมันเกิดจากการแบ่งปันสิ่งที่เรามีร่วมกับผู้อื่น ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันจะไม่ล่มสลายไปตามจิตวิญญาณฝ่ายโลกอย่างแน่นอน

ประมวลภาพ: พระสันตะปาปาทรงนำแห่ศีลมหาสนิทที่กรุงโรม

Read More: Vatican Radio (Click)

Comments