โป๊ปให้กำลังใจทหารสวิส "พระศาสนจักรรักพวกท่าน เป็นหนี้พวกท่าน"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ตรัสให้กำลังใจทหารสวิส "พระศาสนจักรรักพวกท่านและเป็นหนี้บุญคุณพวกท่าน และพ่อก็รักพวกท่านด้วย" โอกาสวันสาบานตนของทหารสวิสใหม่ 35 นายที่มาประจำวาติกัน


สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงต้อนรับกองทหารสวิสประจำสันตะสำนักที่มาเข้าเฝ้า โอกาสที่ วันนี้ 6 พฤษภาคมของทุกปี ทหารสวิสที่เพิ่งเข้าประจำการที่วาติกันจะทำพิธีปฏิญาณตนต่อหน้าพระสันตะปาปา

โอกาสนี้ พระสันตะปาปาตรัสให้กำลังใจพวกเขาว่า "บรรดาทหารสวิสที่รัก ความเชื่อที่พระเจ้าประทานให้พวกท่านในวันที่ได้รับศีลล้างบาป ถือเป็นมรดกล้ำค่าที่ท่านมี! ด้วยหน้าที่ของท่านนั่นคือการรับใช้พระสันตะปาปาและพระศาสนจักร ล้วนเป็นสิ่งที่พบได้ในความเชื่อที่ท่านมี ดังนั้น พี่น้องทหารสวิสที่รัก จงอย่าลืมนะว่า พระเจ้าทรงเดินไปกับพวกท่านเสมอ พระศาสนจักรเป็นหนี้บุญคุณพวกท่าน พระศาสนจักรรักพวกท่าน และพ่อก็อยากบอกว่า พ่อก็รักพวกท่านด้วย"

ย้อนกลับไปวันที่ 6 พฤษภาคม ค.ศ.1527 ทหารสวิส 147 นาย ได้สละชีพปกป้องสมเด็จพระสันตะปาปา เคลเมนท์ ที่ 7 ระหว่างถูกขับไล่ออกจากกรุงโรม ดังนั้น กองทหารสวิสจึงใช้วันที่ 6 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันสาบานตนของทหารสวิสที่เพิ่งเข้าประจำการ ณ วาติกัน โดยปีนี้ มีทหารสวิสใหม่ 35 นายที่มาประจำการที่วาติกัน

Read More: Vatican Radio (Click)


Comments