โป๊ปฟรังซิส: "คริสตชนที่ชีวิตไม่เคยลำบาก ชีวิตเขาต้องมีบางอย่างผิดปกติ"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก ทรงชี้ ชีวิตคริสตชนต้องพบความยากลำบากบ้าง มันถึงจะเรียกว่าเราเดินตามทางกางเขนของพระเยซู ทรงย้ำ ถ้าคริสตชนคนไหนบอกชีวิตไม่เคยลำบาก แสดงว่าเขาพยายามเลี่ยงเดินตามทางกางเขน นอกจากนี้ ทรงเตือนสติบรรดาพระสังฆราชและพระสงฆ์ อย่ามองชีวิตสมณะเป็นอาชีพที่ต้องไขว่คว้าตำแหน่งสูงๆเด็ดขาด


เช้านี้ (28 พ.ค. 2013) สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าส่วนพระองค์ภายในวัดน้อยหอพักซางตา มาร์ธา โดยมีพระอัครสังฆราช ริโน่ ฟิสิเชลล่า และ มองซินญอร์ โฆเซ่ อ็อกตาบิโอ รูอิซ อาเรนาส ประธานและเลขาธิการสมณสภาเพื่อการประกาศพระวรสารใหม่ มาร่วมถวายด้วย ส่วนผู้ได้รับเชิญมาร่วมได้แก่เจ้าหน้าที่สถานีพลังงานและเจ้าหน้าที่แผนกช่างในวาติกัน ในมิสซานี้ พระสันตะปาปาเทศน์สอนว่า:

- พระเยซูตรัสสอนเสมอว่าใครที่ติดตามเราจะพบสิ่งดีๆ แต่ต้องก้าวไปพร้อมกับการถูกเบียดเบียน บนหนทางของพระเจ้าคือถนนของความสุภาพถ่อมตน นี่คือถนนที่สิ้นสุดด้วยทางแห่งกางเขน เส้นทางของคริสตชนจะเป็นแบบนี้เสมอ เพราะพระเยซูทรงนำหน้าไปก่อนเรา

- ฉะนั้น หากคริสตชนไม่เคยมีความยุ่งยากในชีวิต ถ้าทุกสิ่งดูราบรื่น ทุกสิ่งดูสวยงามไปหมด มันก็มีบางสิ่งผิดปกติ(กับชีวิตคริสตชน)แล้วล่ะ ถ้าชีวิตเป็นแบบนี้จริงๆ มันชวนให้เราคิดว่า เราเป็นเพื่อนที่ดีของจิตวิญญาณฝ่ายโลกใช่ไหม ถ้าใช่ มันก็เป็นการประจญล่อลวงเราคริสตชนนั่นเอง

- การติดตามพระเยซูไม่ใช่การแสวงหาอำนาจที่สูงขึ้น การติดตามพระเยซูไม่ใช่ "อาชีพ" แต่การติดตามพระเยซูคือการแบกกางเขน

- ประวัติศาสตร์ของพระศาสนจักรเต็มไปด้วยเรื่องเหล่านี้(การแสวงหาอำนาจในพระศาสนจักร) เริ่มตั้งแต่จักรพรรดิบางคนและผู้คุมกฏมากหน้าหลายตาใช่หรือไม่? พ่อจะไม่กล่าวถึงมากนะ แต่ก็อย่างว่า มันมีพระสังฆราช พระสงฆ์ บางองค์ด้วยใช่หรือไม่(ที่ทำแบบนั้น)? บางคนบอกว่าคนแบบนี้มีเยอะ แต่มันก็เป็นพวกที่คิดว่าการติดตามพระเยซูคืออาชีพนั่นแหละ

-ในอดีต มีบางคนต้องการให้ลูกหลานมีตำแหน่งสูงๆในพระศาสนจักร คริสตชนที่คิดแบบนี้คือคนที่ถูกล่อลวงด้วยจิตทางโลก พวกเขาคิดว่าการติดตามพระเยซูเป็นสิ่งดี เพราะมันสามารถเป็นอาชีพให้พวกเขาได้ พวกเขาจึงทำมันต่อไป แต่การทำแบบนี้ ไม่ใช่จิตวิญญาณแท้จริง คริสตชนต้องติดตามพระเยซูด้วยความรักหมดใจ

- ตัวอย่างชัดเจนของแบบอย่างที่ดีคือ "คุณแม่เทเรซาแห่งกัลกัตต้า" ท่านเป็นสตรีที่งดงาม ทำสิ่งดีมากมายให้กับผู้อื่น ... เอาล่ะ จำไว้นะว่า การติดตามพระเยซู ต้องติดตามด้วยรักหมดใจ เดินตามพระองค์ตลอดเส้นทาง

Read More: Vatican Radio (Click)

Comments