โป๊ปชี้คริสตชนต้องกล้าประกาศพระวรสาร ไม่ใช่กล้าที่จะอิจฉากัน

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ผู้นำชาวคาทอลิกทั่วโลก ทรงย้ำคริสตชนควรจะมีความกล้าประกาศพระวรสาร ไม่กล้าในทางที่ผิด อาทิ อิจฉาริษยากัน พร้อมกันนี้ ทรงชี้ คริสตชนที่เฉื่อยชาส่งผลเสียต่อพระศาสนจักรและยังทำให้เกิดการแบ่งฝักแบ่งฝ่าย


สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าส่วนพระองค์ภายในวัดน้อยหอพักซางตา มาร์ธา มิสซานี้ผู้ได้รับเชิญมาร่วมได้แก่เหล่าทหารสวิส นอกจากนี้ พระอัครสังฆราช เคลาดิโอ เชลลี่ ประธานสมณสภาสื่อสารสังคม ก็มาร่วมถวายมิสซาด้วย ในมิสซานี้ พระสันตะปาปาเทศน์สอนว่า:

- คริสตชนทุกคนมีหน้าที่ในการถ่ายทอดความเชื่อด้วยความกล้าหาญ

- คริสตชนที่ไม่ร้อนรนและยังกล้าๆกลัวๆในการประกาศพระวรสาร ไม่ใช่เรื่องดีต่อพระศาสนจักรเลย สิ่งเหล่านี้ ทำให้เกิดความแตกแยกในพระศาสนจักรและยังทำลายอนาคตด้วย

- พวกเรามักมีความกล้าในทางที่ผิด เช่นกล้าที่จะอิจฉาริษยากัน กล้าที่จะสร้างปัญหาให้เกิดในกลุ่มเราเอง แทนที่จะกล้าทำสิ่งดีๆ เช่น กล้าสวดภาวนาและกล้าประกาศพระวรสาร เรากลับกล้าทำในสิ่งที่ผิดๆทั้งนั้น

- ความเชื่อขั้นพื้นฐานคืออะไร มันคือความเชื่อที่เชื่อว่าพระเยซูทรงกลับคืนชีพจริงๆไง ในพระเยซู เราได้รับการยกโทษบาปผ่านทางการสิ้นพระชนม์ของพระองค์ พระเยซูทรงวอนขอพระบิดาให้ยกโทษบาปเรา

- ดังนั้น เราคริสตชนต้องมีความเชื่ออย่างแข็งขันว่า พระคริสตเจ้าประทับอยู่ท่ามกลางเรา

หลังจากมิสซาจบลง บรรดาทหารสวิส นำโดย ดาเนี่ยล อันริค ผู้บัญชาการทหารสวิสรักษาพระองค์ ได้กล่าวขอบพระคุณพระสันตะปาปาด้วย

Read More: Vatican Radio (Click)

Comments