โป๊ปฟรังซิส: "คาทอลิกและค็อปติกเป็นหนึ่งเดียวกันในศีลล้างบาป"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงต้อนรับ โป๊ป ทาวาดรอส ที่ 2 ผู้นำพระศาสนจักรค็อปติกแห่งอเล็กซานเดรียและพระอัยกาแห่งสำนักนักบุญมาร์โก (His Holiness Pope Tawadros II, the Pope of Alexandria and Patriarch of the See of Saint Mark) ที่มาเข้าเฝ้าในวาติกัน เมื่อช่วงเช้าวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคมที่ผ่านมา


ในส่วนรายละเอียดการสนทนาของผู้นำทั้งสอง พระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสกับโป๊ป ทาวาดรอส ว่า "พวกเราต่างเป็นหนึ่งเดียวกันในศีลล้างบาปเดียวกัน และเราต้องเดินร่วมทางเดียวกัน ทั้งนี้ เพื่อเราจะได้ร่วมแบ่งปันศีลมหาสนิท" นอกจากนี้ พระสันตะปาปา ฟรังซิส ยังร่วมเป็นทุกข์ไปกับคริสตชนค็อปติกในอียิปต์ที่ต้องถูกเบียดเบียนอย่างหนักด้วย

ขณะที่ โป๊ป ทาวาดรอส กล่าวกับพระสันตะปาปาว่า "คริสตชนค็อปติกต่างตระหนักเสมอถึงการร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับพระศาสนจักรคาทอลิก เพราะเราต่างเป็นศิษย์ของพระเยซูเหมือนกัน" ทั้งนี้ โป๊ปทาวาดรอส ยังทูลเชิญพระสันตะปาปา ฟรังซิส เสด็จเยือนอียิปต์ด้วย

สำหรับผู้นำพระศาสนจักรค็อปติกองค์สุดท้ายที่มาเข้าเฝ้าประมุขพระศาสนจักรคาทอลิกได้แก่ โป๊ป เชนูด้า ที่ 2 ที่มาเข้าเฝ้า สมเด็จพระสันตะปาปา เปาโล ที่ 6 เมื่อเดือนพฤษภาคม 1973 หรือ 40 ปีที่แล้ว

อนึ่ง พระศาสนจักรค็อปติก ก่อตั้งโดย นักบุญมาร์โก ผู้นิพนธ์พระวรสาร โดยตั้งในช่วงกลางศตวรรษที่ 1

ประมวลภาพ: พระสันตะปาปาฟรังซิสต้อนรับ โป๊ป ทาวาดรอส

Read More: Vatican Radio

Comments