โป๊ปฟรังซิส: "พระสันตะปาปาก็มีข้อบกพร่อง แต่พระเจ้าพร้อมให้อภัยทุกคน"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงชี้ แม้แต่พระสันตะปาปาก็มีข้อบกพร่อง แต่พระเจ้าก็พร้อมให้อภัยเราทุกคนที่ทำผิดเสมอ นอกจากนี้ ทรงย้ำ คนที่ตอบ YES กับพระเจ้า แต่ตอบปฏิเสธพระศาสนจักร เป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้อง เพราะพระคริสตเจ้าและพระศาสนจักรเป็นหนึ่งเดียวกัน เราจึงต้องร่วมกันปกป้องพระศาสนจักร 


สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในการเข้าเฝ้าทั่วไป ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน ท่ามกลางสัตบุรุษกว่า 90,000 คนที่ยืนตากฝนร่วมรับเสด็จพระสันตะปาปา ในส่วนของบทแบ่งปันประจำวันนี้ พระสันตะปาปาตรัสว่า:

- ก่อนอื่น พ่อขอขอบคุณทุกท่านที่ตากฝนและมาพบกับพ่อในวันนี้ พ่อขอบคุณทุกคนจากใจ และอยากบอกว่า สุดยอด! พวกท่านสุดยอดจริงๆ

- พระศาสนจักรเกิดจากพระประสงค์ของพระเจ้าที่จะเรียกประชากรทุกคนได้มีส่วนร่วมในชีวิตศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์

- พระศาสนจักรคือครอบครัวที่ทุกคนได้รับความรักและให้ความรักแก่กันและกัน

- ใช่! มันเป็นความจริงว่า ในพระศาสนจักร มีประชากรมากมายที่มีข้อบกพร่อง แม้แต่ตัวพระสันตะปาปาเองก็มีข้อบกพร่องด้วย หลายคนก็มีข้อบกพร่อง แต่ความสวยงามอยู่ที่พระเจ้าทรงให้อภัยเราทุกคน

- บางคน ตอบ YES กับพระเจ้า แต่ปฏิเสธ (Say No) พระศาสนจักร ทำแบบนี้ไม่ถูกต้องนะ เพราะพระคริสตเจ้ากับพระศาสนจักรเป็นหนึ่งเดียวกัน พระศาสนจักรนำเราไปหาพระคริสตเจ้า

- จงรักพระศาสนจักร พระเยซูคริสต์และพระศาสนจักรเป็นหนึ่งเดียวกัน ดังนั้น จงอย่าลังเลที่จะก้าวออกมาปกป้องพระศาสนจักร

หลังการเทศน์สอนจบลง พระสันตะปาปาทรงเดินทักทายสัตบุรุษที่มาเข้าเฝ้า โดยไฮไลต์สำคัญอยู่ที่พระสันตะปาปาทรงถอดหมวกซุคเค็ตโต้เพื่อส่งให้คู่บ่าวสาวที่ใส่ชุดแต่งงานมาเข้าเฝ้า โดยพระสันตะปาปาตรัสแบบตลกๆกับเจ้าสาวว่า "พ่อขอแลกหมวกซุคเค็ตโต้กับผ้าคลุมผมของเจ้าสาวได้ไหม"จังหวะนี้ ฮากันทั้งแถบเลยก็ว่าได้

ประมวลภาพ: การเข้าเฝ้าทั่วไป (29 พ.ค. 2013)

Read More: Vatican Radio (Click)

Comments