โป๊ปฟรังซิส: อย่าทำตัวเป็น "คริสตชนครึ่งทาง"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเตือน พระศาสนจักรและคริสตชนต้องไม่หลงไปกับการประจญด้วยความสำเร็จฝ่ายโลก จนทำให้เราเป็นพวกคริสตชนครึ่งทางที่ออกเดินทางไปกับพระเยซู แต่ไปไม่ถึงจุดหมายพร้อมพระองค์ ทรงย้ำ พระศาสนจักรต้องไม่สนใจแค่การบริหารจัดการแบบออฟฟิศอย่างเดียว แต่ต้องร่วมแบกกางเขนไปกับพระเยซูด้วย


ช่วงเช้าที่ผ่านมา (พุธที่ 29 พ.ค. 2013) สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าส่วนพระองค์ภายในวัดน้อยหอพักซางตา มาร์ธา ในมิสซานี้ พระสันตะปาปาเทศน์สอนว่า:

- ตอนที่พระเยซูเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มเพื่อไปรับพระทรมานและการสิ้นพระชนม์ นี่คือการเดินทางของความเชื่อ แต่พวกสาวกไม่เข้าใจ พวกเขากลับคิดถึงการเดินทางแห่งชัยชนะอันยิ่งใหญ่ฝ่ายโลก พวกเขาร่วมเดินไปกับพระเยซู แต่เดินไปแค่ครึ่งทาง เราจึงเห็น ยาค็อบ (ยากอบ) และจอห์น ทูลถามพระเยซูว่าจะให้พวกเขานั่งข้างซ้ายและขวาของพระองค์ จนทำให้สาวกคนอื่นไม่พอใจ

- สิ่งที่ ยาค็อบและจอห์น ทำนั้น คือการประจญจากปีศาจเหมือนที่พระเยซูทรงถูกประจญตอนอดอาหารในถิ่นทุรกันดาร

- การประจญที่คริสตชนพบบ่อยๆคือการเป็นคริสตชนแบบไม่ต้องแบกกางเขน แบบนี้เรียกว่าการคริสตชนแค่ครึ่งทาง (ร่วมเดินเข้ากรุงเยรูซาเล็มกับพระเยซูแค่ครึ่งทาง)

- การเป็นคริสตชนแบบไม่ต้องแบกกางเขนคือการประจญด้วยความสำเร็จและชัยชนะ(ฝ่ายโลก) เราต้องการความสำเร็จโดยไม่ต้องแบกกางเขน นี่เป็นความสำเร็จฝ่ายโลก

- การต้องการความสำเร็จฝ่ายโลกมีอยู่ในพระศาสนจักร มันขัดขวางพระศาสนจักรและทำให้พระศาสนจักรเป็นพระศาสนจักรครึ่งทางเช่นกัน (Half-way Church) มันทำให้พระศาสนจักรสนใจแต่การบริหารจัดการประดุจบริษัทสำนักงาน ทุกสิ่งต้องเป็นระบบและสมบูรณ์แบบ มันต้องเป็นแบบนั้นหรือ? ไม่นะ พ่อว่าไม่ เราต้องไม่เป็นแบบนั้น

Read More: Vatican Radio (Click)

Comments