พระสันตะปาปาเรียกร้องช่วยกันต่อต้านการใช้แรงงานทาส

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเรียกร้องทุกคนร่วมต่อต้านการใช้แรงงานทาสและการค้ามนุษย์ เพราะมันทำลายศักดิ์ศรีและความศํกดิ์สิทธิ์ในตัวมนุษย์ พร้อมกันนี้ ทรงกระตุ้นเยาวชนหมั่นศึกษาหาความรู้และทำงานหนัก เพื่อจะได้ไม่ตกงานด้วย 


สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในการเข้าเฝ้าทั่วไป ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน ท่ามกลางสัตบุรุษที่มาร่วมกว่า 75,000 คน ในส่วนของบทแบ่งปันประจำวันนี้ พระสันตะปาปาตรัสว่า:

- วันนี้ วันที่ 1 พฤษภาคม เป็นวันฉลองนักบุญโยเซฟ ผู้ใช้แรงงาน การทำงานคือการเติมเต็มเราด้วยความศักดิ์สิทธิ์ มันคือการช่วยให้เราได้หาเลี้ยงครอบครัวและทำสิ่งดีๆให้สังคม

- ขณะเดียวกัน วันนี้เมื่อ 2 ปีที่แล้ว เราได้ร่วมฉลองพิธีแต่งตั้ง "บุญราศี จอห์น ปอล ที่ 2" ซึ่งนำความยินดีอย่างเปี่ยมล้นมาให้พวกเรา นอกจากนี้ วันนี้ ยังเป็นวันเริ่มต้นเดือนแม่พระด้วย

- ในวันนี้ พ่อขอเรียกร้องทุกคนให้ใส่ใจกับการว่างงาน พ่อขอเรียกร้องและส่งเสริมเยาวชนทุกคนให้หมั่นศึกษาหาความรู้และมุ่งมั่นทำงานหนัก

- หลายคนต้องตกงาน เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ อันเนื่องจากแต่ละคนชอบแสวงหาความเห็นแก่ตัว เห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตน สิ่งเหล่านี้มันเกินกว่าที่ตราชั่งความยุติธรรมในสังคมกำหนดไว้

- อย่างไรก็ตาม แม้การทำงานเป็นสิ่งสำคัญ แต่เราก็ต้องหาเวลาในการสวดภาวนาอยู่เสมอ พ่อจึงอยากให้ทุกครอบครัวได้ร่วมสวดสายประคำพร้อมๆกัน

- ขณะเดียวกัน พ่อขอเรียกร้องอย่างหนักแน่นให้ร่วมกันต่อต้านการใช้แรงงานทาสและการค้ามนุษย์ ซึ่งหลายคนกำลังเผชิญชะตากรรมนี้ที่ได้บั่นทอนและทำลายศักดิ์ศรีและความศักดิ์สิทธิ์ในตัวมนุษย์เป็นอย่างมาก

- เยาวชนที่รัก จงอย่ากลัวที่จะต้องอุทิศตนและเสียสละ จงอย่ามองอนาคตด้วยความกลัว แต่จงมีความหวังไปกับมัน

Comments