โป๊ปฟรังซิส: "จงหาที่ว่างให้พระจิตบ้าง"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงหวังเห็นคริสตชนหาที่ว่างให้พระจิตในการดำเนินชีวิต ชี้ พระจิตเป็นมากกว่านกพิราบที่ดูน่าเอ็นดู พร้อมเตือนสติ ใครที่หลงระเริงกับความสามารถของตัวเอง ก็เสี่ยงต่อการก้าวพลาดอย่างร้ายแรง


สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าส่วนพระองค์ภายในวัดน้อยหอพักซางตา มาร์ธา มิสซานี้ ผู้ได้รับเชิญมาร่วมได้แก่เจ้าหน้าที่แผนกช่างของสถานีวิทยุวาติกัน รวมถึงเจ้าหน้าที่สมณสภาอภิบาลผู้อพยพ ในมิสซานี้ พระสันตะปาปาเทศน์สอนว่า:

- คริสตชนทุกคนให้ความสนใจต่อพระเจ้าด้วยทางการสวดภาวนาและพบพระคริสตเจ้าในพิธีมิสซา แต่คำถามคือ "เราลืมพระจิตไปหรือเปล่า"

- พระจิตมีบทบาทสำคัญในเรื่องพระตรีเอกภาพ พระจิตเป็นมากกว่านกพิราบที่ดูน่ารักน่าเอ็นดู พระจิตต้องการที่จะมีพื้นที่ในชีวิตของเราแต่ละคน

- เมื่อใครสักคนชอบคิดว่าตัวเองได้รับรางวัลโนเบลด้านความศักดิ์สิทธิ์ พระจิตจะเป็นผู้เตือนสติเขาคนนั้นว่า แท้จริงแล้ว พวกเขาศักดิ์สิทธิ์เพราะเขาเป็นแกะที่มาจากฝูงของใคร

- ถ้าใครคิดว่าตัวเองแน่ ตัวเองเก่ง และไม่ยอมตระหนักว่า พรสวรรค์ที่ตัวเองมีนั้นไม่ได้รับมาจากพระเจ้า เขาคนนั้นก็ตกอยู่ในอันตรายที่จะลุ่มหลงและก้าวพลาดสู่การหมกมุ่นบางอย่างแบบไม่ลืมหูลืมตา

Read More: Radio Vaticana (Click)


Comments