Posts

Showing posts with the label สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรานซิส

สรุปบทเทศน์พระสันตะปาปา ประจำวันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2020

Image
- มิสซาเช้า ช่วงเริ่มพิธี พระสันตะปาปาภาวนาให้ครอบครัวต่างๆ ที่กำลังเศร้าโศก เพราะไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นเช่นไร เฉพาะอย่างยิ่ง ครอบครัวที่ประสบปัญหาการเงินและไม่มีงานทำจากวิกฤติโรคระบาด

พระวรสารวันนี้เป็นเหตุการณ์ที่ศิษย์สองคนเดินไปหมู่บ้านเอ็มมาอุส พระเยซูมาร่วมเดินไปกับเขา แต่เขาจำพระองค์ไม่ได้ พระสันตะปาปาจึงเทศน์แบ่งปันว่า

- คริสตชนคือคนที่ได้พบพระเยซูและยอมให้พระองค์พูดคุยกับเขาเหมือนศิษย์สองคนนั้น สิ่งนี้เริ่มต้นจากการที่หลายต่อหลายครั้ง เราเกิดความกระหายในจิตวิญญาณที่ยังไม่ได้รับการเติมเต็ม เพียงแต่เราไม่รู้ตัว เราเดินไปบนหนทางที่ผิดมากมาย หนทางเหล่านี้ทอดยาว แต่สุดท้ายเราก็ไม่พบสิ่งใดที่ทำให้จิตวิญญาณของเราพึงพอใจและถูกเติมเต็ม เพราะสิ่งที่เรากระหายหาจริงๆ แล้วคือการได้พบกับพระเจ้าต่างหาก

- พระเจ้าก็เช่นกัน พระองค์ทรงกระหายที่จะพบเรา เพียงแต่พระเยซูทรงให้ความเคารพต่อสถานการณ์ในชีวิตส่วนตัวของเรา พระองค์จึงเดินช้าๆ ตามจังหวะของพระองค์ พระเยซูรอว่า "เราพร้อมเมื่อไหร่" ที่จะคุยกับพระองค์ พระเจ้าอยากได้ยินเราพูดด้วย เพื่อที่พระองค์จะเข้าใจและตอบสนองอย่างถูกต้องต่อสิ่งที่จิ…

โป๊ปฟรานซิส: "ความเชื่อคือการดำเนินชีวิตเป็นพยานยืนยันถึงพระเจ้า เพื่อให้คนต่างศาสนาประทับใจ"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ทรงสอน การมีความเชื่อในพระเจ้าไม่ใช่การบังคับหรือโน้มน้าวคนอื่นเปลี่ยนศาสนา แต่การมีความเชื่อคือการดำเนินชีวิตเป็นพยานยืนยันถึงพระเจ้า เพื่อให้คนต่างศาสนาประทับใจและสนใจพระองค์ ทรงชี้ ความเชื่อในพระเจ้าต้องถูกถ่ายทอดด้วยการก้าวออกจากตัวเองและไปรับใช้คนอื่น ไม่ใช่เชื่อพระเจ้าอยู่คนเดียวและนิ่งอยู่กับที่ทรงแบ่งปัน มีนักเรียนถามพระองค์ว่า "ผมมีเพื่อนหลายคนไม่มีศาสนา ผมจะทำอะไรได้บ้างเพื่อโน้มน้าวพวกเขาให้มาหาพระ" พระสันตะปาปาตอบกลับไปว่า "ไม่ต้องทำอะไร แต่จงดำเนินชีวิตเป็นด้วยการเป็นพยานยืนยันถึงพระเจ้า และเพื่อนจะมาถามเราด้วยความประทับใจเองว่า 'ทำไมนายถึงใช้ชีวิตแบบนี้'"ทรงชวนทุกคนโอกาสฉลองนักบุญมาร์โก ถ้ามีเวลา อยากให้อ่านพระวรสารของนักบุญมาร์โก เพราะท่านใช้ภาษาเรียบง่าย เหมาะกับการไตร่ตรองเรื่องราวของพระเยซู
ช่วงเช้าวันเสาร์ที่ 25 เมษายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซานตา มาร์ธา ความพิเศษของวันนี้ ศาสนจักรคาทอลิกกำหนดให้เป็นวันฉลองนักบุญมาร์โก ผู้นิพนธ์พระวรสาร ช่วงเริ่มพิธี พระสันตะปาปาเชิญ…

โป๊ปฟรานซิสภาวนาเพื่อครูและนักเรียนที่ต้องปรับตัวในวิกฤติโรคระบาด

Image
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ทรงภาวนาเป็นพิเศษเพื่อครูและนักเรียนที่ต้องปรับตัวเรียนทางออนไลน์ในวิกฤติโรคระบาด ทรงสอน พระเยซูชอบที่จะอยู่ท่ามกลางประชาชนจำนวนมาก แต่บรรดาศิษย์ไม่ชอบ ดังนั้น พระองค์จึงทดลองใจบรรดาศิษย์เป็นประจำ เพื่อฝึกพวกเขาให้มีจิตใจของความเป็นผู้อภิบาลมากยิ่งขึ้นและไม่กลัวการอยู่ท่ามกลางประชากรของพระเจ้า ทรงย้ำ มันเป็นความจริงที่ว่า ประชากรของพระเจ้าทำให้ผู้อภิบาล "เหนื่อย" ยิ่งเป็น "ผู้อภิบาลที่ดี" งานจะเยอะขึ้นและเหนื่อยเป็นพิเศษ เพราะคนจะพุ่งไปหาด้วยเหตุผลหลากหลาย ทรงชี้ อำนาจของผู้อภิบาลคือการรับใช้ ถ้าผู้อภิบาลใช้อำนาจอื่นที่ไม่ใช่การรับใช้ เขาก็ทำลายกระแสเรียกของตน และกลายเป็นผู้จัดการธุรกิจอภิบาล ไม่ใช่ผู้อภิบาล


ช่วงเช้าวันศุกร์ที่ 24 เมษายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซานตา มาร์ธา ช่วงเริ่มพิธี พระสันตะปาปาทรงเชิญทุกคนภาวนาให้ "ครูอาจารย์" ที่ต้องทำงานหนักขึ้นเพราะต้องเตรียมการสอนผ่านระบบออนไลน์ เช่นเดียวกัน พระสันตะปาปาเชิญภาวนาเพื่อ "นักเรียน" ที่ต้องปรับตัวมาเรียนออนไลน์ หลายประ…

ใจความสำคัญบทเทศน์ของโป๊ปฟรานซิส ประจำมิสซาเช้าวันที่ 23 เมษายน 2020

Image
สรุปใจความสำคัญบทเทศน์ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ประจำมิสซาเช้าวันที่ 23 เมษายน 2020 วันระลึกถึงนักบุญจอร์จ (ฆอร์เค่) ซึ่งเป็นศาสนนามของพระสันตะปาปาด้วย (ฆอร์เค่ แบร์โกโญ่)

พระสันตะปาปาเริ่มต้นมิสซาด้วยการภาวนาให้กับครอบครัวที่ประสบปัญหาการเงินจากวิกฤติโควิด-19 จนทำให้พวกเขาต้องไปกู้เงินนอกระบบและถูกผู้ปล่อยกู้เรียกเก็บดอกเบี้ยสูงเกินควร พระสันตะปาปาเรียกสิ่งนี้ว่า เป็น "โรคระบาดทางสังคม" อีกประเภทหนึ่ง มันคือการหากินและเอาเปรียบคนที่กำลังเดือดร้อน พระสันตะปาปาเชิญภาวนาให้ครอบครัวที่เดือดร้อนพ้นทุกข์โดยเร็ว และขอพระเจ้าเปลี่ยนจิตใจของผู้ปล่อยกู้เหล่านี้ให้มีความเมตตามากขึ้น

บทอ่านมิสซานี้จากหนังสือกิจการอัครสาวก มหาสมณะพูดกับเปโตรที่สภาซันเฮดรินว่า เราสั่งแล้วไม่ใช่หรือว่าอย่านำคำสอนของพระเยซูไปสอนประชาชน แต่เปโตรตอบกลับไปว่า "เราต้องเชื่อฟังพระเจ้ายิ่งกว่าเชื่อฟังมนุษย์" สิ่งนี้ทำให้คนที่สภาฯ โกรธมาก

พระสันตะปาปาทรงเทศน์แบ่งปันว่า สิ่งที่เปโตรกล่าวออกไปนั้น ทำให้เราต้องถามตัวเองว่า "นี่ใช่เปโตรคนที่ปฏิเสธพระเยซูไหมนะ ใช่เปโตรคนขี้กลัวขี้ขลาดหรือเปล่า ทำไมจ…

โป๊ปฟรานซิส "ในสถานการณ์โรคระบาด นี่คือเวลาสำหรับความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ทรงประทานการสัมภาษณ์พิเศษแก่ ดร.ออสเทน ไอเวอร์เรจห์ นักข่าวสายวาติกันชาวอังกฤษทรงย้ำ ในสถานการณ์โรคระบาด นี่คือเวลาสำหรับความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ อย่านิ่งเฉยไม่ทำอะไร สิ่งที่พระองค์ทำคือสั่งให้มีการถ่ายทอดสดมิสซาเช้าทางออนไลน์และจัดการประทานพรแด่โรมและโลกเป็นกรณีพิเศษ เพราะนี่คือการเดินร่วมทางและใกล้ชิดกับคริสตชนที่กำลังเดือดร้อนทรงสอน ในวิกฤตินี้ "พระเจ้าไม่ปล่อยให้อัศจรรย์เสร็จแบบครึ่งๆ กลางๆ" ถ้าเราให้ความร่วมมือกับบรรดา "นักบุญข้างบ้าน" ทำตามคำแนะนำของท่านเหล่านั้น เช่น หมอและพยาบาล อัศจรรย์จะเกิด และเราจะเป็นหนึ่งในคนที่ร่วมทำงานนี้ด้วย ทรงชี้ วิกฤติครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อเราทุกคน ไม่ว่ารวยหรือจน ทุกคนโดนหมด แต่สิ่งน่ากังวลคือวิกฤตินี้จะทำให้เรากลายเป็นคนเฉยชาไม่ทุกข์ร้อนกับปัญหาที่คนอื่นกำลังประสบ ตัวอย่างชัดๆ คือ นักการเมืองที่ปากพูดถึงการแก้ปัญหาความอดอยาก แต่มือยังค้าขายอาวุธสงครามต่อไป


ปลายเดือนมีนาคม 2020 ดร.ออสเทน ไอเวอร์เรจห์ นักข่าวสายวาติกันชาวอังกฤษ ได้ขออนุญาตสัมภาษณ์สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ผ่านทางคำถามที่เตรียมไว้และส่ง…

โป๊ปฟรานซิส "ความหวังเป็นโรคติดต่อที่แพร่กระจายด้วยการสัมผัส แต่เป็นสัมผัสแบบใจถึงใจ"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ทรงแบ่งปัน ความหวังเป็นโรคติดต่อที่แพร่กระจายด้วยการสัมผัส แต่เป็นการสัมผัสแบบใจถึงใจ และความหวังที่เราส่งให้กันคือพระเยซู องค์ความหวังของเราทรงชี้ จริงอยู่ที่โรคติดเชื้อโควิด-19 ทำให้เราไม่ได้ไปวัดและรับศีลศักดิ์สิทธิ์ แต่พระเจ้าไม่ปล่อยให้เราโดดเดี่ยว แค่เราร่วมเป็นหนึ่งในการภาวนา พระเจ้าจะประทับอยู่กับเราทรงเรียกร้องให้ผู้นำประเทศต่างๆ ทำงานอย่างแข็งขันเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 ชีวิตหลายคนเจอความเปลี่ยนแปลงแบบไม่ทันตั้งตัว เช่น คนที่ตกงานและคนที่ใกล้จะตกงานทรงย้ำ ถ้อยคำที่ไม่ควรเกิดขึ้นในวิกฤตินี้คือ การเมินเฉย การเอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง ความแตกแยก และการหลงลืมปัญหาของคนอื่น วิกฤตินี้ทุกคนต้องช่วยกันแก้ไข ไม่ใช่โยนกันไปมาช่วงสายวันอาทิตย์ที่ 12 เมษายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ทรงเป็นประธานในมิสซาสมโภชปาสกา ซึ่งจัดในมหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน มิสซานี้ พระสันตะปาปาไม่ได้เทศน์ เนื่องจากตามประเพณีในมิสซาวันอาทิตย์สมโภชปาสกา พระสันตะปาปาจะเงียบเพื่อให้ทุกคนไตร่ตรองพระวรสาร พระองค์จะตรัสอีกครั้งก่อนการประทานพรแด่โรมและโลก …

โป๊ปฟรานซิสสอนเรื่องความหวังและความกล้าในคืนเสาร์ศักดิ์สิทธิ์

Image
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ทรงสอนเรื่อง "ความหวัง" และ "ความกล้า" ในคืนวันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ จงมีความหวังแบบสตรีที่วิ่งไปคูหาฝังศพ แม้จิตใจจะเศร้าหนัก เพราะเห็นความตายของพระเยซูและไม่รู้ว่าตัวเองจะเจอแบบนั้นไหม แต่สตรีเหล่านี้ไม่สิ้นหวังจนแน่นิ่ง ในช่วงเวลาที่สังคมกำลังหดหู่ เราต้องทำตัวเหมือนสตรีเหล่านี้ที่ทำหน้าที่ต่อไป เพื่อนำความหวังมามอบให้สังคมทรงสอน เราอย่าไปจำนนต่อความกลัว แต่จงมีความหวัง ความหวังสิทธิขั้นพื้นฐานที่ไม่มีใครพรากจากเราได้ทรงย้ำ เราจะมีความกล้าต่อเมื่อเรากลิ้งหินที่ปิดจิตใจเราออกไปจนหมด แม้เป็นหินก้อนเล็กที่สุด เราก็ต้องนำออกไป และความกล้าจะเกิดขึ้นคืนวันเสาร์ที่ 11 เมษายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ทรงเป็นประธานในพิธีคืนตื่นเฝ้าปาสกา วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ ภายในมหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน ช่วงเริ่มพิธี พระสันตะปาปาได้ทรงทำพิธีเสกไฟที่พระแท่นใจกลางของมหาวิหาร จากนั้น ทรงร่วมขบวนแห่เพื่อเริ่มพิธีต่อไป

สำหรับใจความสำคัญของบทเทศน์ประจำมิสซานี้ พระสันตะปาปาทรงเน้นเรื่อง "ความหวัง" และ "ความกล้าหาญ" ซึ่งเป็นสองสิ่งที่พระเยซ…