โป๊ปฟรังซิสย้ำพระสงฆ์ "อย่าทำตัวเป็นผู้ควบคุมความเชื่อ แต่จงเป็นผู้อำนวยความสะดวกทางความเชื่อ"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงย้ำบรรดาพระสงฆ์ อย่าปฏิบัติตนเป็นผู้ควบคุมความเชื่อ แต่จงเป็น "ผู้อำนวยความสะดวกทางความเชื่อให้สัตบุรุษ" พร้อมกันนี้ ทรงหวังเห็นพระศาสนจักรเปิดประตูเพื่อช่วยเหลือคริสตชนทุกคน ไม่ใช่ปิดประตูกันท่าดูแค่ว่า คริสตชนปฏิบัติตนถูกต้องตามหลักหรือเปล่า


สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าส่วนพระองค์ภายในวัดน้อยหอพักซางตา มาร์ธา มิสซานี้ ผู้ได้รับเชิญมาร่วมได้แก่บรรดาพระสังฆราชและพระสงฆ์จากสำนักเลขาธิการนครรัฐวาติกัน ในมิสซานี้ พระสันตะปาปาเทศน์สอนว่า:

- พระวรสารวันนี้ เป็นเหตุการณ์ที่บรรดาสาวกพยายามกีดกันไม่ให้เด็กๆเข้าไปหาพระเยซู พวกเขากันไม่ให้เด็กๆเข้าไปรับพรจากพระองค์ แต่พระเยซูทรงสั่งพวกเขาให้ปล่อยเด็กๆมาหาและสอนว่า "ใครจะเข้าอาณาจักรสวรรค์ ต้องมีความเชื่อแบบเด็กเหล่านี้ ความเชื่อที่ใสสื่อ และบางครั้งปราศจากหลักเทวศาสตร์ด้วยซ้ำ"

- ความเชื่อที่ใสซื่อถือว่ามีความสำคัญมาก พ่ออยากเปรียบเทียบว่า ถ้าท่านอยากรู้เรื่องของแม่พระ ท่านจงไปถามนักเทวศาสตร์ แต่ถ้าท่านอยากจะเรียนรู้วิธีการรักแม่พระ พ่อว่า ท่านไปหาและถามบรรดาประชากรของพระเจ้า พวกเขาน่าจะสอนวิธีการที่จะรักแม่พระได้ดีกว่านักเทวศาสตร์

- พ่อมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งอยากแบ่งปันพวกท่าน ... ลองคิดตามนะว่า ชายหญิงคริสตชนคู่หนึ่งที่ศรัทธาและจิตใจดีงามกำลังจะไปแจ้งความต้องการรับศีลสมรส เมื่อไปถึงสำนักงานวัด พวกเขาทักทายพระสงฆ์ประจำวัดและกล่าวว่า "เราต้องการจะรับศีลสมรสที่วัดแห่งนี้" แทนที่พระสงฆ์ประจำวัดจะตอบว่า "เยี่ยมเลย" เขากลับตอบว่า "โอเค เชิญนั่ง ถ้าคุณต้องการจัดมิสซาที่นี่ จะมีค่าใช้จ่ายเท่านี้ แล้วพวกคุณมีใบทะเบียนรับศีลล้างบาปหรือเปล่าล่ะ และมีโน่น ... มีนั่นถูกต้องตามที่กำหนดไหม" แทนที่จะกล่าวต้อนรับอย่างดี เจอแบบนี้เข้าไป ชายหญิงคู่นี้คงรู้สึกเหมือนกับว่าเจอประตูปิด(ทางตัน)ชัดๆ เมื่อคริสตชนมีความสามารถที่จะเปิดประตู(ศีลสมรส) เราควรจะขอบคุณพระเจ้าที่เรากำลังจะมีคู่สามีภรรยาคู่ใหม่

- บ่อยครั้ง เรา(พระสงฆ์)ทำตัวเป็นผู้ควบคุมความเชื่อ แทนที่จะทำตัวเป็นผู้อำนวยความสะดวกทางความเชื่อของประชาสัตบุรุษ

- ดังนั้น พ่ออยากให้เราคิดถึงช่วงเวลาในสมัยของพระเยซู พระองค์ต้องการให้ทุกคนเข้าใกล้พระองค์มากๆ เหมือนที่ให้เด็กๆเข้ามาหา พวกเราต้องคิดถึงบรรดาประชากรผู้ศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ พวกเขาต้องการเข้าใกล้พระเยซู ขอให้เราวอนขอพระเจ้า เพื่อทุกคนที่เข้ามาหาพระศาสนจักรจะได้พบประตูที่ถูกเปิดออก เปิดเพื่อไปพบกับความรักของพระเยซู

Read More: Vatican Radio (Click)

Comments