โป๊ปฟรังซิส "ความสุขแบบคริสตชนลึกซึ้งกว่าความสุขทั่วไป"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงชี้ ความชื่นชมยินดีแบบคริสตชนลึกซึ้งกว่าความสุขทั่วไป เพราะมันมีพื้นฐานจากพระเยซูคริสต์ ทรงชี้ คริสตชนต้องไม่ "หน้าบึ้งตึง" เพราะมันจะทำให้คนหนีหายจากพระศาสนจักร ตอนท้าย ทรงยินดีมากที่วันนี้จะได้พบกับโป๊ป ทาวาดรอส ที่ 2 ผู้นำพระศาสนจักรค็อปติกแห่งอเล็กซานเดรียและพระอัยกาแห่งสำนักนักบุญมาร์โก ที่มาเข้าเฝ้า


สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าส่วนพระองค์ภายในวัดน้อยหอพักซางตา มาร์ธา มิสซานี้ ผู้ได้รับเชิญมาร่วมได้แก่เจ้าหน้าที่สถานีวิทยุวาติกัน รวมถึงคุณพ่อเฟเดริโก้ ลอมบาร์ดี้ ผู้อำนวยการสื่อมวลชนวาติกันด้วย ในมิสซานี้ พระสันตะปาปาเทศน์สอนว่า:

- ความชื่นชมยินดีของคริสตชน เป็นคนละแบบกับความสนุกสนานแบบทั่วไป

- ความชื่นชมยินดีแบบคริสตชนมันเป็นอะไรที่ลึกซึ้งกว่าความสุขแบบชั่วครั้งชั่วคราวและลึกซึ้งกว่าความสุขที่เกิดจากเงิน เพราะมันมีบ่อเกิดในความเที่ยงแท้ที่พระเยซูคริสต์ประทับอยู่กับเรา

- จงระลึกเสมอว่า คริสตชนคือชายและหญิงแห่งความชื่นชมยินดี พระเยซูสอนเราว่า "จงชื่นชมยินดีเถิด" พระศาสนจักรก็สอนเราแบบนี้เช่นกัน

- ความชื่นชมยินดีคือของขวัญจากพระเจ้า มันเติมเต็มเราที่ภายในจิตใจ มันเป็นเหมือนเครื่องชโลมจิตใจจากพระจิตเจ้า

- จงอย่าปิดกั้นความชื่นชมยินดีที่พระเจ้ามอบให้ไว้กับตัวเราเพียงคนเดียว แต่จงแบ่งปันให้ผู้อื่น เฉพาะอย่างยิ่งคนยากไร้และคนป่วย

- คริสตชนต้องไม่ทำ "หน้าบึ้งตึง" เพราะการทำแบบนี้ไม่เป็นผลดีต่อพระศาสนจักร มันทำให้ผู้คนถอยห่างจากพระศาสนจักร

ตอนท้าย พระสันตะปาปาทรงแบ่งปันเกี่ยวกับการที่วันนี้ พระองค์จะทรงพบกับ โป๊ป ทาวาดรอส ที่ 2 ผู้นำพระศาสนจักรค็อปติกแห่งอเล็กซานเดรียและพระอัยกาแห่งสำนักนักบุญมาร์โก (His Holiness Pope Tawadros II, the Pope of Alexandria and Patriarch of the See of Saint Mark) พระองค์ตรัสว่า:

- การได้พบกับโป๊ป ทาวาดรอส ที่ 2 ก็เป็นอีกเหตุผลให้เกิดความชื่นชมยินดี เพราะ โป๊ป ทาวาดรอส เป็นพี่น้องที่มา(กรุงโรม)เพื่อเยี่ยมพระศาสนจักรแห่งกรุงโรมและเสวนากับเรา

- นี่เป็นการเดินทางที่จะเป็นการร่วมทางไปด้วยกัน

Read More: Vatican Radio (Click)

Comments