โป๊ปฟรังซิส: "จงเคารพวัฒนธรรมที่แตกต่างและอย่าปิดตัวเองไว้กับโลกส่วนตัว"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงยกแบบอย่างนักบุญใหม่สอนเราให้มองการณ์ไกลไปถึงชีวิตบนสวรรค์, รู้จักเคารพความแตกต่างทางวัฒนธรรมของผู้อื่น, กล้าดำเนินชีวิต "เป็นทุกสิ่ง เพื่อทุกคน" และอย่าปิดตัวเองกับโลกส่วนตัว เพราะมันไม่ต่างกับการทำร้ายตัวเอง


สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในมิสซาสถาปนานักบุญใหม่ ได้แก่ นักบุญอันโตนิโอ ปรีมัลโด้ และเพื่อนมรณสักขี รวม 814 องค์, นักบุญ ลอร่า ดิ ซานตา กาเตริน่า เด เซียน่า ผู้ก่อตั้งคณะซิสเตอร์แห่งแม่พระผู้ปฏิสนธินิรมลและนักบุญแคทเธอรีนแห่งเซียน่า และ นักบุญ มารีอา กัวดาลูเป้ การ์เซีย ซาบาลา ท่ามกลางสัตบุรุษที่มาร่วมกว่า 100,000 คน ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน

ในมิสซานี้ พระสันตะปาปา ทรงเทศน์สอนใจความว่า:

- นักบุญอันโตนิโอ ปรีมัลโด้ และเพื่อนมรณสักขีกว่า 800 คน ซึ่งสละชีวิตเพื่อยืนยันความเชื่อพระเจ้าที่อ็อตรันโต้ ทางตอนใต้ของอิตาลี พวกท่านได้เป็นแบบอย่างให้กับเราในด้านความเข้มแข็งในความเชื่อ เมื่อถึงคราวที่ต้องเป็นมรณสักขี

- ความเชื่อทำให้เรามีสายตากว้างไกล ไม่มองเพียงแค่ชีวิตในโลกนี้ แต่ทำให้เราไตร่ตรองถึงชีวิตบนสวรรค์

- นักบุญ ลอร่า ดิ ซานตา กาเตริน่า เด เซียน่า นักบุญองค์แรกของโคลอมเบีย ได้สอนเราถึงความใจดีมีเมตตาของพระเจ้า นั่นคือ ไม่ได้ดำเนินชีวิตแบบมีความเชื่อเพื่อตัวเองเท่านั้น แต่ยังเผยแพร่ความเชื่อและความยินดีให้ผู้อื่นด้วย

- นักบุญ ลอร่า เป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับซิสเตอร์ ท่านเป็นคุณแม่ฝ่ายวิญญาณของบรรดาชนเผ่ากลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในโคลอมเบีย ท่านเป็นคนที่ปลูกความหวังให้กับเพื่อนพี่น้องอยู่เสมอ ท่านมักจะสอนชาวอินเดียนแดงเกี่ยวกับพระเจ้าว่า "พระเจ้าไม่เคยต่อต้านวัฒนธรรมที่แตกต่าง แต่พระองค์สอนให้คริสตชนเคารพความแตกต่างนี้"

- แบบอย่างของนักบุญลอร่านี่แหละที่เราสามารถกล่าวได้เต็มปากว่า "เป็นทุกสิ่ง เพื่อทุกคน" ท่านสอนเราให้มองพระเยซูที่อยู่ในตัวผู้อื่น ทั้งนี้ เพื่อเอาชนะความแตกต่างและความเห็นแก่ตัว และยังเป็นการเปิดใจรับผู้อื่นโดยปราศจากอคติ

- นักบุญ มารีอา กัวดาลูเป้ การ์เซีย ซาบาลา ท่านเป็นคนที่ยอมสละความสบายฝ่ายโลก เพื่อรับใช้ผู้ป่วยด้วยความรักและเป็นหนึ่งเดียวกับพวกเขา

- แบบอย่างของนักบุญ มารีอา กัวดาลูเป้ การ์เซีย เชิญชวนเราให้รักพระเยซู ด้วยการไม่ปิดตัวเองเพื่อโลกเล็กๆโลกส่วนตัวของเรา เพราะมันเป็นการทำร้ายตัวเราเอง

- เอาล่ะ ทีนี้เราต้องถามตัวเองแล้วว่า "ตัวเราเป็นคนที่ศรัทธาในพระเยซูอย่างไร ศรัทธาขนาดไหน เราสามารถแสดงความเชื่อของเราด้วยความกล้าหรือเปล่า หรือเราใส่ใจเพื่อนพี่น้องที่ตกทุกข์ได้ยากไหม เราตระหนักถึงความจำเป็นของพวกเขาบ้างไหม เรามองพี่น้องชายหญิงทุกคนด้วยความรักหรือเปล่า"

- ทั้งหมดนี้ ขอให้เราถามตัวเองด้วยนะ อาศัยคำเสนอวิงวอนของแม่พระและนักบุญใหม่ ขอพระเจ้าเติมเต็มชีวิตเราด้วยความชื่นชมยินดีและความรักของพระองค์

หลังมิสซาจบลง พระสันตะปาปาทรงนำสวดทูตราชินีแห่งสวรรค์ โดยก่อนภาวนา พระองค์ทรงส่งคำทักทายไปยังผู้ร่วมสนับสนุนสิทธิการเกิดตามธรรมชาติและต่อต้านการทำแท้ง ซึ่งสหภาพยุโรปกำลังดำเนินการเรียกร้องให้ปกป้องสิทธิการเกิดโดยชอบธรรม

ประมวลภาพ: มิสซาสถาปนานักบุญใหม่ 2013

Read More: Vatican Radio


Comments