โป๊ปฟรังซิสเตรียมต้อนรับโป๊ปแห่งค็อปติกศุกร์นี้


สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก เตรียมต้อนรับ โป๊ป ทาวาดรอส ที่ 2 ผู้นำพระศาสนจักรค็อปติกแห่งอเล็กซานเดรียและพระอัยกาแห่งสำนักนักบุญมาร์โก (His Holiness Pope Tawadros II, the Pope of Alexandria and Patriarch of the See of Saint Mark) ที่จะมาเข้าเฝ้าในวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคมนี้ ตามรายงานข่าวจาก "ซีนิต" สำนักข่าวคาทอลิกชื่อดัง

สำหรับผู้นำพระศาสนจักรค็อปติกองค์สุดท้ายที่มาเข้าเฝ้าประมุขพระศาสนจักรคาทอลิกได้แก่ โป๊ป เชนูด้า ที่ 2 ที่มาเข้าเฝ้า สมเด็จพระสันตะปาปา เปาโล ที่ 6 เมื่อเดือนพฤษภาคม 1973 หรือ 40 ปีที่แล้ว

ทั้งนี้ โป๊ป ทาวาดรอส ที่ 2 ได้มาเยือนกรุงโรมเพื่อเยี่ยมคริสตชนค็อปติกในกรุงโรม นอกจากนี้ พระองค์จะยังไปสวดภาวนา ณ หลุมศพนักบุญเปโตรและนักบุญเปาโลด้วย

Comments