โป๊ปฟรังซิสหวังเห็นกลุ่มมาเฟียกลับใจ

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอนเด็กๆที่รับศีลมหาสนิทครั้งแรกถึงความหมายของพระตรีเอกภาพ ระหว่างเสด็จอภิบาลสัตบุรุษวัดนักบุญเอลิซาเบ็ธและนักบุญซาคาเรีย กรุงโรม ส่วนการสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว พระสันตะปาปาทรงประณามกลุ่มมาเฟีย พร้อมหวังเห็นเหล่าผู้มีอิทธิพลแบบผิดๆเหล่านี้ กลับตัวกลับใจด้วย


สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส เสด็จไปเป็นประธานมิสซาสมโภชพระตรีเอกภาพ ณ วัดนักบุญเอลิซาเบ็ธและนักบุญซาคาเรีย (เซคารียาห์) กรุงโรม โดยมิสซานี้ เด็กๆ 16 คนเข้ารับศีลมหาสนิทครั้งแรกจากพระสันตะปาปา นอกจากนี้ พระสันตะปาปายังโปรดศีลอภัยบาปให้เยาวชน 7 คนด้วย มิสซานี้ พระสันตะปาปาทรงเทศน์สั้นๆ ไม่นานมาก เนื่องจากพระองค์ต้องเสด็จกลับวาติกัน เพื่อนำสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว สำหรับบทเทศน์ พระสันตะปาปาตรัสว่า:

- เด็กๆที่รัก วันนี้พวกเธอจะได้รับศีลมหาสนิทครั้งแรก พ่อขอถามพวกเธอหน่อยว่า "วันนี้ พวกเธอจะได้รับสิ่งใดเป็นครั้งแรกนะ ใช่ขนมปังหรือเปล่า" (พระสันตะปาปาถาม แล้วทำมือเงี่ยหูฟังคำตอบ) เด็กๆพร้อมใจตอบพระองค์ว่า "ไม่ใช่ครับ/ค่ะ" พระสันตะปาปาตรัสถามอีกว่า "แล้วพวกเธอได้รับอะไรล่ะ" เด็กตอบกลับว่า "พระเยซู ครับ/ค่ะ"

- เอาล่ะ เด็กๆที่รัก วันนี้ พระศาสนจักรสมโภชพระตรีเอกภาพ ซึ่งก็ได้พระบิดา พระบุตร และพระจิต

- พระบิดาทรงเป็นผู้สร้างสรรพสิ่ง พระองค์ทรงสร้างเรา ขณะที่พระเยซูทรงเป็นพระผู้ช่วยเราให้รอด พระผู้ไถ่โลก พระองค์เสด็จมาในโลกนี้เพื่อมอบชีวิตของพระองค์ให้เรา ส่วนพระจิต ทรงเป็นองค์ความรักที่ช่วยให้เราเข้าใจและรู้แจ้งในสิ่งต่างๆ

หลังจากมิสซาจบลง พระสันตะปาปาได้ประทับเฮลิคอปเตอร์กลับไปยังวาติกัน เพื่อนำสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว โดยหลังภาวนา พระสันตะปาปาแบ่งปันกับสัตบุรุษกว่า 85,000 คนที่มาร่วมสวดว่า:

- พระเจ้าทรงมีตัวตน พระองค์ไม่ใช่สิ่งเลื่อนลอย พระเจ้าทรงรักเราและเดินร่วมทางเราไปบนถนนแห่งชีวิต อาศัยการเดินทางนี้ แม่พระจะเป็นผู้ช่วยเราไปตลอดเส้นทางด้วย

- เมื่อวานนี้ พระศาสนจักรได้สถาปนา "บุญราศี ปิโน่ ปูญีซี่" สงฆ์มรณสักขีที่ถูกกลุ่มมาเฟียยิงเสียชีวิตเมื่อปี 1993 โอกาสนี้ พ่อขอร่วมยินดีกับชาวปาแลร์โม่ เมืองของท่านบุญราศีใหม่

- ขณะเดียวกัน พ่อขอประณามกลุ่มมาเฟียที่ใช้มนุษย์ดุจทาส ไม่ว่าจะเป็นการทำร้าย ชาย หญิง และเด็ก สิ่งเหล่านี้นำความทุกข์มาสู่มนุษยชาติเป็นอย่างมาก

- พ่อขอเชิญทุกคนร่วมภาวนาไปกับพ่อ เพื่อที่กลุ่มมาเฟียเหล่านี้จะได้กลับใจและสำนึกผิดในบาปที่ตนกระทำด้วย

ประมวลภาพ: พระสันตะปาปาถวายมิสซาที่วัดนักบุญเอลิซาเบ็ธและนักบุญซาคาเรีย

Read More: Asia News (Click)
Comments