โป๊ปฟรังซิส: "ขอให้เราต่อสู้กับปีศาจด้วยความนอบน้อมและถ่อมตน"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงย้ำคริสตชน เราต้องสู้กับปีศาจด้วยความนอบน้อมและถ่อมตน พร้อมทรงหวังเห็นคริสตชน ละทิ้งนิสัยประจบสอพลอด้วย 


สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าส่วนพระองค์ภายในวัดน้อยหอพักซางตา มาร์ธา มิสซานี้ผู้ได้รับเชิญมาร่วมได้แก่เหล่าทหารสวิส นอกจากนี้ พระอัครสังฆราช ลอเร็นโซ่ บัลดิสเซรี่ ก็มาร่วมถวายมิสซาด้วย ในมิสซานี้ พระสันตะปาปาเทศน์สอนว่า:

- ขอให้เราต่อสู้กับปีศาจด้วยความนอบน้อมและถ่อมตน สิ่งนี้ (ความนอบน้อมและถ่อมตน) จะเป็นอาวุธที่เราใช้ป้องกันตัวเองจากความเกลียดชังของโลก

- ทุกวันนี้ การเสวนากันเป็นเรื่องจำเป็นในสังคมมนุษย์ มันสำคัญสำหรับสันติภาพ การพูดจาเสวนากันต้องเกิดจากความรักและเมตตา แต่เมื่อใดที่เป็นการเสวนากับซาตานเจ้านายแห่งโลก (จอห์น 14.30) จำไว้เลยว่า มันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะคุยกับซาตาน

- พวกท่านอาจมีคำถามว่า "พระบิดาเจ้า และจะมีอาวุธใดที่ป้องกันเราจากการประจญ นิสัยประจบสอพลอ และการล่อตาล่อใจ"

- อาวุธที่ป้องกันเราจากสิ่งเหล่านี้ ก็เป็นอาวุธเดียวกับที่พระเยซูบอกนั่นแหละ จงอย่าไปยุ่งกับสิ่งเหล่านี้ จงปลีกตัวออกมา และพึงระลึกเสมอว่า พระวาจาของพระเจ้าสอนให้เรานอบน้อมและถ่อมตน

Read More: Vatican Radio (Click)


Comments