โป๊ปฟรังซิส: "การกินอยู่อย่างสุขอุราขัดขวางเราในการติดตามพระเจ้า"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเตือนสติคริสตชน การกินอยู่อย่างสุขอุราเป็นอุปสรรคในการติดตามพระเจ้า และยังทำให้เราตายด้านในการช่วยเหลือผู้อื่น พร้อมกันนี้ ทรงย้ำ อย่าลุ่มหลงความร่ำรวยฝ่ายโลกซึ่งเป็นสิ่งไม่ยั่งยืน


สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าส่วนพระองค์ภายในวัดน้อยหอพักซางตา มาร์ธา โดยมี "คาร์ดินัลยอดนักปั่นจักรยาน" พระคาร์ดินัล ฟิลิปป์ บาร์กบาแร็ง ประมุขอัครสังฆมณฑลลียง ประเทศฝรั่งเศส มาร่วมถวายด้วย ส่วนผู้ได้รับเชิญมาร่วมได้แก่เจ้าหน้าที่สมณสภาเพื่อเวชบุคคลและเจ้าหน้าที่แผนกเศรษฐกิจประจำสันตะสำนัก ในมิสซานี้ พระสันตะปาปาเทศน์สอนว่า:

- พระเยซูทรงถามชายหนุ่มคนหนึ่งให้ละทิ้งทรัพย์สมบัติของตนและตามพระองค์มา แต่เมื่อชายหนุ่มคนนั้นได้ยิน เขาเดินจากพระองค์ไปแบบเศร้าๆ สิ่งนี้ สะท้อนให้เห็นว่า ความร่ำรวยเป็นอุปสรรคที่ไม่ได้อำนวยความสะดวกในการเดินทางไปยังพระอาณาจักรของพระเจ้า

- เราแต่ละคนมีความมั่งคั่ง และมันก็เป็นความร่ำรวยนี่แหละที่หยุดยั้งเราจากการเข้าใกล้พระเยซู

- พ่ออยากจะเน้นเรื่องวัฒนธรรมแห่งความร่ำรวย 2 อย่าง 1) วัฒนธรรมแห่งการกินอยู่อย่างสุขอุราที่เป็นต้นเหตุทำให้เราขาดความกล้าหาญ มันทำให้เราขี้เกียจ และทำให้เราเห็นแก่ตัว การกินอยู่อย่างสุขอุราทำให้เราตายด้าน (Anaesthetize) มันคือยาชาที่ทำให้เราไร้ความรู้สึกรู้สา 2) ความร่ำรวยอีกประการในยุคนี้ที่กีดกันเราจากการเข้าใกล้พระเยซู ก็คือ ความลุ่มหลงในสิ่งที่ไม่ยั่งยืน ... ซึ่งก็คือความร่ำรวย พวกเราต่างต้องการจะเป็นนายของกาลเวลา เราต้องการมีชีวิตอยู่แค่โลกนี้ ความร่ำรวยแบบนี้ทำให้เราไม่ได้ก้าวไปข้างหน้า

- เมื่อพูดถึงเรื่องเหล่านี้ มันทำให้พ่อนึกถึงบรรดาชายหญิงจำนวนมากที่ละทิ้งบ้านเกิดของตนและมุ่งหน้าอุทิศตนให้การเข้าพิธีสมรสตลอดชีพ นั่นคือ การติดตามพระเยซูอย่างใกล้ชิด นี่คือความเด็ดเดี่ยวอย่างแท้จริง

Read more: Vatican Radio (Click) 


Comments