Posts

Showing posts from January, 2011

"โป๊ป รีพอร์ต" ปรับรูปแบบการนำเสนอข่าวใหม่

วาติกันประกาศตารางเวลาพระสันตะปาปาเดือนก.พ.-เม.ย.

วาติกันจัดพิธีคืนตื่นเฝ้าก่อนมิสซาสถาปนา "บุญราศี จอห์น ปอล ที่ 2"

จับชายชาวมอลตาสงบสติหลังพยายามปีนรั้วยื่นจดหมายแม่พระประจักษ์ให้โป๊ป

โป๊ปยก "น.โจน ออฟ อาร์ก" แบบอย่างนักการเมืองคริสตชน

โป๊ปชี้เอกภาพคริสตชนเป็นแนวทางที่ทุกคนต้องปฏิบัติ

พระสันตะปาปาร่วมอาลัยเหตุระเบิดสนามบินมอสโก

โป๊ปชี้อย่าติดสังคมออนไลน์จนลืมการพูดคุยกับคนในสังคม

โป๊ปมั่นใจการเสวนาเทวศาสตร์จะนำไปสู่เอกภาพคริสตชน

บิช็อปแองกลิกัน 7 องค์และผู้อภิบาลกว่า 300 คนเตรียมเข้าเป็นคาทอลิก

โป๊ปร่วมอาลัยการเสียชีวิตของอดีตผู้นำศาสนายิวในโรม

โป๊ปชี้การยึดมั่นพระคริสตเจ้าเป็นหนทางสู่เอกภาพคริสตชน

โป๊ปย้ำผู้ที่จะเข้าพิธีแต่งงานแบบคาทอลิกต้องเตรียมตัวดีแล้วเท่านั้น

โป๊ปย้ำผู้นำประเทศต้องมีศีลธรรม-ชี้สังคมแยกแยะดีชั่วไม่เป็น

พระสันตะปาปาอวยพรแกะที่เตรียมนำขนมาทำ "ปัลลิอุม"

วาติกันย้ำ "แบร์ลุสโคนี่" ทำผิดก็ต้องได้รับโทษตามกฏหมาย

รัฐสภายุโรปร่วมประณามการฆ่าคริสตชนในอียิปต์และอิรัก

ประท้วงโป๊ป! อิหม่ามอียิปต์ประกาศงดเสวนาศาสนสัมพันธ์กับวาติกัน

ฟาติมาสาร - 1 พฤษภาคม สถาปนา “บุญราศี จอห์น ปอล ที่ 2” (23 มกราคม 2011)

พระสันตะปาปาเตือนเยาวชนขับรถด้วยความระมัดระวัง

พระสันตะปาปาแบ่งปันหลัก 4 ข้อเอกภาพคริสตชน

"ซิสเตอร์ซิมง-ปิแอร์" บอกเหมือนเกิดใหม่หลังสวดขอพระผ่านโป๊ป จอห์น ปอล ที่ 2

ฟาติมาสาร : อัศจรรย์จากโป๊ป จอห์น ปอล ที่ 2 ที่วาติกันรับรอง

โป๊ปให้กำลังใจกลุ่มวิถีคริสตชนพร้อมเตือนสติหัดเชื่อฟังพระสังฆราชท้องถิ่น

ผอ.ทั่วไปยูเนสโก้เข้าเฝ้าพระสันตะปาปา

คาดสัตบุรุษอย่างต่ำ 2 ล้านคนมาร่วมมิสซาสถาปนา "บุญราศี จอห์น ปอล ที่ 2"

โป๊ปตั้งนักจุลชีววิทยาโปรเตสตันท์เป็นปธ.สถาบันวิทยาศาตร์ในสันตะสำนัก

นักวิชาการยิวร่วมยินดีแต่งตั้ง "โป๊ป จอห์น ปอล ที่ 2" เป็นบุญราศี

3 บิช็อปแองกลิกันรับศีลบวชเป็นสงฆ์คาทอลิก

ตำรวจอิตาลีและวาติกันเข้าเฝ้าถวายพรปีใหม่พระสันตะปาปา

โป๊ปเบเนดิกต์ร่วมยินดี "โป๊ป จอห์น ปอล ที่ 2" เป็นบุญราศี

พระสันตะปาปาขอคำภาวนาเพื่อผู้อพยพและเอกภาพคริสตชน

สเปนเพิ่ม "บุญราศี จอห์น ปอล ที่ 2" เป็นองค์อุปถัมภ์งานเยาวชนโลก

โป๊ปชี้การภาวนาสุดสำคัญต่อเอกภาพคริสตชน

โป๊ปวอนปกป้องสถาบันครอบครัวที่ถูกต้องตามประเพณี

วาติกันแจงเหตุจัดมิสซาสถาปนา "บุญราศี จอห์น ปอล ที่ 2" ในวันที่ 1 พฤษภาคม