โป๊ปย้ำผู้ที่จะเข้าพิธีแต่งงานแบบคาทอลิกต้องเตรียมตัวดีแล้วเท่านั้นสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก ทรงย้ำ การแต่งงานตามพิธีคาทอลิกมีไว้ให้กับผู้ที่เตรียมตัวมาอย่างดี และมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับครอบครัวตามแบบฉบับคาทอลิกเท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการขอให้การสมรสเป็นโมฆะที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต

เมื่อช่วงเช้าวันเสาร์ที่ 22 มกราคมที่ผ่านมา พระสันตะปาปาทรงต้อนรับคณะสมาชิกสมณศาลโรมัน โรต้า (Tribunal of the Roman Rota) ที่เดินทางมาเข้าเฝ้าถวายพระพรและรับฟังโอวาทโอกาสเริ่มต้นปีใหม่ "สมณศาลโรมัน โรต้า" เป็นศาลสูงสุดในพระศาสนจักรคาทอลิก หน้าที่หลักของสมณศาลแห่งนี้คือการวินิจฉัยคำร้องและตัดสินคดีความต่างๆตามกฏหมายพระศาสนจักร หนึ่งในประเด็นสำคัญที่ สมณศาลโรมัน โรต้า ต้องวินิจฉัยและพิจารณาทุกปี ก็คือ ปัญหาการขอให้การแต่งงานเป็นโมฆะ นั่นเอง

ใจความสำคัญของโอวาท พระสันตะปาปา ตรัสว่า "ยุคนี้เป็นยุคที่มีปัญหาเกิดกับครอบครัวเป็นอย่างมาก พ่อจึงอยากย้ำว่า การเตรียมตัวและการอบรมครอบครัวใหม่ถือเป็นสิ่งสำคัญมาก การอบรบคู่แต่งงานจัดเป็นการทดสอบว่าที่คู่บ่าวสาว และยังเป็นการสำรวจความเหมาะสมเกี่ยวกับความพร้อมในการเผชิญปัญหาต่างๆอีกด้วย"

"ในความเป็นจริงแล้ว พระสงฆ์ผู้ให้การอบรมคู่แต่งงานควรจะสอดส่องและซักถามคู่แต่งงานเกี่ยวกับอุปสรรคต่างๆด้วยความสุภาพอ่อนโยน เพราะสิทธิในการแต่งงานตามพิธีคาทอลิก เรียกร้องว่า คู่บ่าวสาวมีต้องมีความพร้อมแล้วเท่านั้นถึงจะได้เฉลิมฉลองชีวิตคู่และรับศีลสมรส"

"การอบรมคู่แต่งงานถือเป็นกุญแจสำคัญในการยับยั้งวัฏจักรแห่งความผิดพลาด รวมถึงช่วยพระสงฆ์ในการอนุมัติให้คู่บ่าวสาวมีสิทธิแต่งงานตามพิธีคาทอลิก สิ่งนี้ ยังเป็นการป้องกันการยื่นคำร้องเพื่อขอให้การแต่งงานเป็นโมฆะด้วย" พระสันตะปาปา ตรัสในตอนท้าย


Comments