โป๊ปเบเนดิกต์ร่วมยินดี "โป๊ป จอห์น ปอล ที่ 2" เป็นบุญราศีสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก ทรงร่วมแสดงความยินดีกับสัตบุรุษทุกคน หลังข่าวการสถาปนา สมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่ 2 เป็นบุญราศี ได้รับการประกาศอย่างเป็นทางการ โดยทรงกล่าวเรื่องนี้ ระหว่างการสวดเทวทูตถือสารเมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 มกราคมที่ผ่านมา

ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 14 มกราคม สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ทรงลงพระนามแต่งตั้ง สมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่ 2 เป็นบุญราศี อย่างเป็นทางการแล้ว โดยพิธีมิสซาสถาปนา "บุญราศี จอห์น ปอล ที่ 2" จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2011 ณ มหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน โดย สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 จะเป็นประธานถวายมิสซาด้วยพระองค์เอง

พระสันตะปาปาจึงนำเรื่องนี้ มาแสดงความยินดีกับสัตบุรษว่า "พี่น้องที่รัก ตามที่ท่านได้ทราบข่าวไปว่า วันที่ 1 พฤษภาคมนี้ จะเป็นวันแห่งความชื่นชมยินดี เมื่อพระศาสนจักรคาทอลิกจะทำการสถาปนา สมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปาผู้เป็นที่เคารพรักของพ่อและของพวกท่านทุกคน เป็นบุญราศีอย่างเป็นทางการ วันดังกล่าว มีความสำคัญกับพระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่ 2 เป็นอย่างมาก เพราะวันอาทิตย์ที่สองในเทศกาลปาสกา เป็นวันฉลองพระเมตตาของพระเยซูเจ้า และยังเป็นวันที่พระองค์ทรงสิ้นสุดการเดินทางบนโลกใบนี้ด้วย (พระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่ 2 สิ้นพระชนม์ในวันฉลองพระเมตตาของพระเยซูเจ้า ซึ่งตรงกับวันที่ 2 เมษายน ค.ศ.2005)

"สำหรับคนที่รู้จักพระองค์เป็นอย่างดี คนที่รักและเคารพ และคนที่ติดตามพระองค์มาตลอด ก็น่าจะทราบว่าพระเมตตาของพระเยซูกับพระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่ 2 มีความลึกซึ้งต่อกันมากขนาดไหน พ่อมั่นใจว่า ทุกคนจะเปี่ยมด้วยความยินดีที่การสถาปนาพระองค์เป็นบุญราศี จะมีขึ้นในวันฉลองพระเมตตาของพระเยซูเจ้า"

"สุดท้ายนี้ พ่อขอกล่าวเป็นพิเศษไปยังชาวโปแลนด์ทุกคน ขอให้พวกท่านตั้งหน้าตั้งตารอวันดังกล่าวด้วยความร้อนรนและเปี่ยมด้วยความเชื่อ เฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ที่มีพระสันตะปาปาผู้ล่วงลับพระองค์นี้เป็นผู้นำทางความเชื่อ ความจริง และเสรีภาพ พ่อขอให้พวกท่านเตรียมจิตใจให้ดีที่สุด เพื่อจะได้ร่วมพิธีที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้ ด้วยความร้อนรนและศรัทธาอย่างเต็มเปี่ยม" พระสันตะปาปาองค์ปัจจุบัน ตรัสปิดท้าย

Comments