โป๊ปย้ำผู้นำประเทศต้องมีศีลธรรม-ชี้สังคมแยกแยะดีชั่วไม่เป็นสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก ทรงย้ำ บรรดาผู้นำประเทศและบุคคลสาธารณะต้องประพฤติตนเปี่ยมด้วยศีลธรรมและจริยธรรม พร้อมชี้ ปัญหาหนักของสังคมสมัยนี้ คนพยายามกำจัดศาสนาออกจากชีวิต ทำให้สังคมประสบปัญหาบกพร่องในการแยกแยะความดีความชั่ว


เมื่อช่วงสายวันศุกร์ที่ 21 มกราคมที่ผ่านมา พระสันตะปาปาได้เสด็จออกมาต้อนรับบรรดาเจ้าหน้าที่ตำรวจของกรุงโรม ที่เดินทางมาเข้าเฝ้าถวายพระพรปีใหม่ การถวายพระพรนี้เป็นประเพณีปฏิบัติที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โอกาสนี้ พระสันตะบิดรผู้ศักดิ์สิทธิ์ ทรงให้โอวาทกับผู้พิทักษ์สันติราษฏร์ว่า การทำหน้าที่บุคคลสาธารณะและผู้นำทางสังคม จะต้องประพฤติตนด้วยศีลธรรมและคุณธรรมเป็นสำคัญ

ก่อนหน้านี้ไม่กี่วัน ซิลวิโอ แบร์ลุสโคนี่ นายกรัฐมนตรีอิตาลี ซึ่งเป็นหนึ่งในบุคคลสาธารณะชื่อดังของอิตาลี ได้ถูกอัยการตั้งข้อหาซื้อบริการทางเพศจากหญิงขายบริการเป็นจำนวนมาก ข่าวดังกล่าว กลายเป็นเรื่องฉาวโฉ่ไปทั่วอิตาลี และแม้การให้โอวาทเจ้าหน้าที่ตำรวจครั้งนี้ พระสันตะปาปาจะไม่ระบุถึงกรณีของแบร์ลุสโคนี่ แต่การที่พระองค์ทรงกล่าวถึงการประพฤติตนของบุคคลสาธารณะ ทำให้นักข่าวเลี่ยงไม่ได้ที่จะตั้งข้อสังเกตว่า พระสันตะปาปาต้องการจะสื่อถึงเรื่องของผู้นำจอมฉาวของอิตาลีหรือเปล่า

พระสันตะปาปา ตรัสว่า "ความท้าทายครั้งใหม่ของสังคมยุคนี้คือบุคคลสาธารณะจะต้องค้นหาจิตวิญญาณ, คุณงามความดี, ศีลธรรม และจริยธรรมให้พบ เพื่อที่ว่า สิ่งเหล่านี้จะได้มอบคุณค่าและการปฏิบัติตนที่ดีให้กับพวกเขา ในการเป็นแบบอย่างให้สังคม"

นอกจากนี้ พระสันตะปาปา ผู้ทรงพระชนมายุ 83 ชันษา ยังได้ตรัสถึงวิกฤติการณ์ศีลธรรมที่คนสมัยนี้กำลังประสบ นั่นคือ การแยกแยะไม่เป็นว่า สิ่งไหนดี สิ่งไหนไม่ดี บางคนรู้ทั้งรู้ว่า สิ่งที่ทำนั้นไม่ดี แต่ก็ยังจะทำต่อไป

"อีกหนึ่งปัญหาในปัจจุบันคือวิกฤติการณ์การแยกแยะผิดชอบชั่วดี สิ่งที่บ่งบอกผิดชอบชั่วดีได้ดีที่สุดคือศาสนาและหลักศีลธรรม แต่กระนั้น สังคมพยายามกำจัดศาสนาออกจากการดำเนินชีวิต รวมทั้งพยายามทำให้ศาสนาเป็นส่วนเกินของสังคม สังคมพยายามหลอกตัวเองว่านี่เป็นโลกที่เปี่ยมด้วยอารยธรรม ศาสนาจึงไม่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิต สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงภาวะบกพร่องทางการแยกแยะและบกพร่องทางความคิด เพราะถ้าเรากำจัดศาสนาออกไปจากชีวิต อะไรล่ะ จะเป็นคำตอบว่า อะไรคือสัจธรรมความจริง และอะไรคือความเท็จ" ผู้นำชาวคาทอลิกทั่วโลก ตรัสอย่างจริงจัง

Comments