พระสันตะปาปาอวยพรแกะที่เตรียมนำขนมาทำ "ปัลลิอุม"เมื่อช่วงเช้าวันศุกร์ที่ 21 มกราคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก ทรงประกอบพิธีอวยพรลูกแกะ 2 ตัว ซึ่งขนของมันจะถูกนำไปใช้ในการทำ "ปัลลิอุม" (แถบผ้าคล้องคอพระอัครสังฆราช) เพื่อมอบให้กับพระอัครสังฆราชใหม่ในระหว่างมิสซาสมโภชนักบุญเปโตรและนักบุญเปาโล ซึ่งจะจัดขึ้นวันที่ 29 มิ.ย. ค.ศ.2011

อนึ่ง การอวยพรลูกแกะ ก่อนจะนำขนไปทำปัลลิอุม เป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่พระสันตะปาปาจะกระทำในวันระลึกถึงนักบุญอักเนส (21 ม.ค.ของทุกปี)Comments