โป๊ปชี้การภาวนาสุดสำคัญต่อเอกภาพคริสตชนสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก ทรงชี้ การสวดภาวนาจะเป็นคำตอบให้ความสำเร็จของคริสตสัมพันธ์ระหว่างคาทอลิกกับลูเธอรัน พร้อมกันนี้ ทรงย้ำ การทำความเข้าใจข้อความเชื่อของผู้ชอบธรรม จะช่วยให้ทั้งสองนิกายเข้าถึงเอกภาพได้ง่ายขึ้น


เมื่อช่วงเช้าวันเสาร์ที่ 15 มกราคมที่ผ่านมา พระสันตะปาปาได้เสด็จออกมาต้อนรับคณะผู้แทนจากคริสตจักรลูเธอรัน ประเทศฟินแลนด์ ที่เดินทางมาเข้าเฝ้า หลังจากเสร็จสิ้นการเดินทางมาแสวงบุญประจำปีที่กรุงโรม เนื่องในวันฉลองนักบุญเฮนรี่ องค์อุปถัมภ์ของประเทศฟินแลนด์ (ฉลองวันที่ 19 มกราคม)

โอกาสนี้ พระสันตะปาปา ได้ตรัสต้อนรับพวกเขาด้วยภาษาเยอรมัน พร้อมกล่าวว่า "เอกภาพคริสตชนเป็นผลจากพันธกิจของพระเจ้า สิ่งนี้ จะสำเร็จหรือไม่ขึ้นกับประสิทธิภาพและความพยายามในการสวดภาวนาอย่างร้อนรนของเราแต่ละคน"

"ข้าพเจ้าทราบว่า ในการประชุมเกี่ยวกับแถลงการณ์ร่วมเรื่องข้อความเชื่อของผู้ชอบธรรม (The Joint Declaration on the Doctrine of Justification) ระหว่างผู้แทนของลูเธอรันกับคาทอลิกในฟินแลนด์และสวีเดน ได้จบลงด้วยดี ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า การมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับความเป็นผู้ชอบธรรม จะช่วยให้คาทอลิกและลูเธอรัน บรรลุถึงมุมมองเดียวกันทั้งมุมมองของพระศาสนจักรและของผู้อภิบาลทุกคน"

"ยุคนี้ การเดินทางของงานเสวนาคริสตสัมพันธ์จัดว่าท้าทายและยากลำบากมาก แต่กระนั้น เราต่างมีความเชื่อว่า ทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ด้วยน้ำพระทัยของพระเจ้า แม้ว่า อนาคตจะเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน แต่เราต้องเชื่ออย่างมีความหวังในพระองค์" พระสันตะปาปา ตรัสในตอนท้าย

อนึ่ง ปัจจุบัน คริสตจักรลูเธอรันในฟินแลนด์ มีศาสนิกชนประมาณ 4 ล้านคน โดยสมาชิกที่มาเข้าเฝ้าพระสันตะปาปาในวันนี้ จะเข้าร่วมงานภาวนาเพื่อเอกภาพคริสตชน ซึ่งจะจัดในวันอังคารที่ 25 มกราคม 2011 ณ มหาวิหารนักบุญเปาโล นอกกำแพงกรุงโรม ด้วย
Comments