วาติกันจัดพิธีคืนตื่นเฝ้าก่อนมิสซาสถาปนา "บุญราศี จอห์น ปอล ที่ 2"วาติกันและสภากรุงโรม แถลงความร่วมมือในการเตรียมจัดพิธีตื่นเฝ้าก่อนมิสซาสถาปนา สมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่ 2 เป็นบุญราศี โดยพิธีจะจัดที่ "เซอร์คุส แม็กซิมุส" สนามกีฬาโรมันโบราณขนาดยักษ์ ทั้งนี้ ตามรายงานข่าวเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคมที่ผ่านมา


พิธีตื่นเฝ้าดังกล่าว จะมีขึ้นคืนวันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2011 ส่วนวันรุ่งขึ้น (อาทิตย์ที่ 1 พ.ค.) จะเป็นมิสซาสถาปนา สมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่ 2 เป็นบุญราศี โดยพิธีจะจัดที่ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน

ทั้งนี้ คาดกันว่า สัตบุรุษกว่า 2 ล้านคนจะมาร่วมมิสซาสถาปนา สมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่ 2 เป็นบุญราศี ส่วนพิธีตื่นเฝ้านี้ คาดว่าน่าจะมีสัตบุรุษประมาณ 200,000 คน มาร่วมงาน

อนึ่ง งานยักษ์ล่าสุดที่ เซอร์คุส แม็กซิมุส มีโอกาสได้ต้อนรับผู้มาเยือนเรือนแสน ก็คือ ปี 2000 ซึ่งสนามกีฬาแห่งนี้ ถูกใช้เป็นสถานที่โปรดศีลอภัยบาปให้กับเยาวชนกว่า 4 ล้านคนที่มาร่วมงานชุมนุมเยาวชนโลก
Comments