ตำรวจอิตาลีและวาติกันเข้าเฝ้าถวายพรปีใหม่พระสันตะปาปาเมื่อวันเสาร์ที่ 15 มกราคมที่ผ่านมา บรรดาเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำนครรัฐวาติกันและอิตาลี ได้เดินทางมาเข้าเฝ้าและถวายพระพรปีใหม่แด่ สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก โอกาสนี้ พระสันตะปาปาทรงประทานข้อคิดว่า ขอให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยการสะท้อนการเป็นประจักษ์พยานยืนยันถึงความเชื่อ


พระสันตะปาปา ตรัสว่า "พ่อชื่นชมการอุทิศตนและการปฏิบัติหน้าที่อย่างมืออาชีพของพวกท่านเป็นอย่างมาก พันธกิจของท่านเปรียบได้กับอารักขเทวดาที่เฝ้าพิทักษ์นครรัฐวาติกันทั้งกลางวันและกลางคืน รวมถึงดูแลความปลอดภัยและบริการผู้แสวงบุญที่มาเยือนที่นี่"

"สุดท้ายนี้ พ่อขอให้ท่านเปี่ยมด้วยจิตวิญญาณของการเป็นตำรวจ เช่นเดียวกับ อุทิศตนอย่างร้อนรนต่อความเชื่อคริสตชน จงเป็นประจักษ์พยานยืนยันถึงความเชื่อด้วยการปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับการเป็นคริสตชน" พระสันตะปาปา ตรัสย้ำ

Comments

  1. ขอให้พระองค์อายุยืนนาน

    ReplyDelete

Post a Comment