โป๊ปร่วมอาลัยการเสียชีวิตของอดีตผู้นำศาสนายิวในโรมสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก ทรงร่วมไว้อาลัยกับการเสียชีวิตของ ตูลเลีย เซวี่ อดีตผู้นำศาสนายิวประจำกรุงโรม ซึ่งเสียชีวิตด้วยวัย 91 ปี เมื่อวันเสาร์ที่ 22 มกราคมที่ผ่านมา

พระคาร์ดินัล ตาร์ชิซิโอ แบร์โตเน่ เลขาธิการนครรัฐวาติกัน เป็นผู้แทนพระสันตะปาปาส่งสารไว้อาลัยดังกล่าว ใจความว่า "เซวี่ เป็นนักข่าวหญิงและเป็นนักประพันธ์ที่เป็นแบบอย่างอันดีงามแก่ชุมชนชาวยิว นอกจากนี้ เธอยังเป็นบุคคลที่มีประวัติศีลธรรมใสสะอาดซึ่งได้ช่วยพัฒนาคุณค่าของประชาธิปไตย, สันติภาพ และเสรีภาพแก่สังคมอิตาลี เช่นเดียวกับ การอุทิศตนช่วยเหลืองานเสวนาศาสนสัมพันธ์ระหว่างคริสต์กับยิว ด้วยความจริงใจเสมอมา"

Comments