พระสันตะปาปาเตือนเยาวชนขับรถด้วยความระมัดระวังสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก ทรงเตือนสติบรรดาเยาวชนให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง พร้อมกันนี้ ทรงให้กำลังใจทุกครอบครัวที่สูญเสียคนรักจากอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยทรงกล่าวเรื่องนี้ ในการเข้าเฝ้าทั่วไป เมื่อวันพุธที่ 19 มกราคมที่ผ่านมา


พระสันตะปาปา ตรัสว่า "ลูกๆเยาวชนที่รัก พ่อขอให้ทุกคนพิจารณาความเสี่ยงและอุบัติเหตุด้วยความมีสติและความรับผิดชอบ เฉพาะอย่างยิ่ง เวลาที่ขับขี่ยานพาหนะบนท้องถนน ทั้งนี้ เพื่อปกป้องชีวิตของพวกเธอเองและชีวิตของผู้อื่น"

"นอกจากนี้ พ่อขอให้กำลังใจทุกครอบครัวที่ต้องสูญเสียคนรักด้วยอุบัติเหตุบนท้องถนน พวกท่านต้องอย่าสิ้นหวังและหมดอาลัยตายอยาก ตรงกันข้าม จงแปรเปลี่ยนความทุกข์เป็นความหวัง เหมือนอย่างที่แม่พระเคยแสดงให้เห็นที่แทบพระบาทพระเยซู ณ เชิงกางเขน" พระสันตะปาปา ตรัสปิดท้ายComments