3 บิช็อปแองกลิกันรับศีลบวชเป็นสงฆ์คาทอลิกสามบิช็อปแองกลิกัน ได้แก่ บิช็อป คีธ นิวตัน บิช็อปแห่งริชโบโร่, บิช็อป จอห์น บรอดเฮิร์สท์ บิช็อปแห่งฟูแล่ม และ บิช็อป แอนดรูว์ เบิร์นแน่ม บิช็อปแห่งเอ็บบ์สฟลีท ได้เข้าพิธีรับศีลบวชเป็นสงฆ์คาทอลิก เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันเสาร์ที่ 15 มกราคมที่ผ่านมา

อดีตสามบิช็อปแห่งแองกลิกัน ประเทศอังกฤษ จัดเป็นสามผู้อภิบาลกลุ่มแรกของศาสนจักรเชิร์ชออฟอิงแลนด์ ซึ่งสมัครใจขอรับศีลบวชเป็นสงฆ์คาทอลิก ตามประกาศของวาติกันที่อนุญาตให้ผู้อภิบาลแองกลิกันที่ไม่เห็นด้วยกับการอนุญาตให้สตรีบวชเป็นสงฆ์, การบวชเกย์เป็นสงฆ์, การแต่งตั้งเกย์เป็นบิช็อป และรวมถึงผู้ที่คัดค้านการแต่งงานของคนเพศเดียวกัน สามารถมาร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับพระศาสนจักรคาทอลิกได้

สงฆ์ใหม่ 3 องค์ดังกล่าว ได้รับการบวชโดย พระอัครสังฆราช วินเซ็นต์ นิโคลส์ ประมุขอัครสังฆมณฑลเวสต์มินสเตอร์ ประเทศอังกฤษ

ใจความตอนหนึ่งของบทเทศน์ประจำมิสซานี้ พระอัครสังฆราชนิโคลส์ กล่าวว่า "อาสนวิหารพระโลหิตศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ ได้ถูกใช้เป็นสถานที่จัดพิธีบวชสงฆ์ใหม่มากว่า 100 ปี แต่ปีนี้เป็นปีพิเศษจริงๆ เพราะมันเป็นการต้อนรับพวกท่านทั้งสาม เข้ามาสู่ชีวิตและประวัติศาสตร์ของพระศาสนจักรคาทอลิก พ่อขอเป็นกำลังใจให้พวกท่านในการเริ่มดำเนินชีวิตสงฆ์คาทอลิกด้วยความเคร่งครัดและศักดิ์สิทธิ์ ขอพระเจ้าและครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่ยึดมั่นทางใจและดำรงอยู่กับท่านตลอดไป"


Comments