โป๊ปให้กำลังใจกลุ่มวิถีคริสตชนพร้อมเตือนสติหัดเชื่อฟังพระสังฆราชท้องถิ่นสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก ทรงให้กำลังใจกลุ่มวิถีคริสตชน (Neocatechumenal Way) ในการประกาศพระวรสารให้กับประเทศที่ละทิ้งพระเจ้า พร้อมกันนี้ ทรงเตือนสติสมาชิกคณะ จงรู้จักนบนอบเชื่อฟังพระสังฆราชท้องถิ่นที่สมาชิกไปแพร่ธรรม เพราะเราต่างเป็นกายเดียวกันในพระคริสตเจ้า


วานนี้ (จันทร์ที่ 17 มกราคม) พระสันตะปาปา ได้เสด็จออกมาต้อนรับและให้โอวาทกับ กิโก้ อเกวโร่ ผู้ก่อตั้งกลุ่มวิถีคริสตชน และสมาชิกธรรมทูตคณะกว่า 230 คน ที่เดินทางมาเข้าเฝ้า เพื่อขอพรก่อนจะออกเดินทางไปประกาศพระวรสารในประเทศคาทอลิกที่ความเชื่อลดลงอย่างมาก โอกาสนี้ พระสันตะบิดรผู้ศักดิ์สิทธิ์ ทรงกล่าวขอบใจและให้กำลังใจทุกคนทำหน้าที่ด้วยการเป็นประจักษ์พยานสุดความสามารถ กระนั้น พระองค์ไม่ลืมเตือนพวกเขาให้เชื่อฟังพระสังฆราชท้องถิ่นบ้าง หลังล่าสุด เกิดความขัดแย้งอย่างรุนแรงกับบรรดาพระสังฆราชคาทอลิกในญี่ปุ่น จนเกือบถูกขับออกนอกประเทศ

พระสันตะปาปา ตรัสว่า "กลุ่มวิถีคริสตชนจัดว่าเติบโตก้าวหน้าและขยายตัวอย่างรวดเร็ว กลุ่มของท่านได้กลายเป็นแนวทางสำหรับการฟื้นฟูฤทธานุภาพและพระหรรษทานแห่งศีลล้างบาป ท่ามกลางครอบครัวคริสตชนที่ดำเนินชีวิตอยู่ในโลกที่ไม่สนใจพระเจ้า นอกจากนี้ กลุ่มวิถีคริสตชนยังมีชื่อเสียงในการเป็นธรรมทูตผู้แพร่ธรรมที่เข้มแข็งและร้อนรน ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดก็ตาม"

"พ่อได้เห็นสมาชิกกลุ่มวิถีคริสตชนอุทิศตนด้วยการเดินทางไปต่างบ้านต่างเมือง เพื่อเทศน์สอนและประกาศพระวรสารผ่านทางการจัดตั้งกลุ่มวิถีคริสตชนในประเทศที่ไปเยือน นี่เป็นภาพที่อบอุ่นและน่าประทับใจ เพราะมันคือการแสดงออกถึงพลังและความสามารถของฆราวาสในการช่วยเหลือพระศาสนจักร พ่อขอชื่นชมน้ำใจนี้และขอให้รู้ด้วยว่า เวลาท่านตกอยู่ในความยากลำบากยามอยู่ต่างบ้านต่างเมือง พ่อยังเป็นกำลังใจให้ท่านเสมอ"

"นอกจากนี้ พ่อขอขอบคุณเยาวชนชายของกลุ่มวิถีคริสตชนกว่า 2,000 คน ที่ได้สมัครเข้าบ้านเณรมารดาพระผู้ไถ่ซึ่งตั้งอยู่ในกรุงโรม รวมถึงบ้านเณรต่างๆทั่วโลก พ่อหวังว่า นี่จะเป็นเครื่องหมายอันดีที่สะท้อนถึงพระหรรษทานแห่งศีลล้างบาปและการดำเนินชีวิตของกลุ่มของท่าน"

อย่างไรก็ตาม พระสันตะปาปา ไม่ลืมจะเตือนสติสมาชิกกลุ่มวิถีคริสตชน ให้รู้จักนบนอบเชื่อฟังพระสังฆราชผู้ปกครองสังฆมณฑลที่เข้าไปทำงาน หลังจากเดือนธันวาคมที่ผ่านมา สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศญี่ปุ่น ได้ออกประกาศให้กลุ่มวิถีคริสตชนยุติการทำงานและออกจากญี่ปุ่น ภายในระยะเวลา 5 ปี ข่าวดังกล่าวสร้างความตกตะลึงให้กับคริสตังทั่วโลกเป็นอย่างมาก ที่สุดแล้ว สันตะสำนัก ต้องยื่นมือเข้ามาสงบศึก โดยขอให้ทั้งสองฝ่ายหันหน้าคุยกัน เพื่อจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง โดยปราศจากการให้อารมณ์พาไป

"การที่กลุ่มวิถีคริสตชนได้รับการรับรองสถานะจากสันตะสำนัก หมายความว่า ฆราวาสกลุ่มนี้ต้องทำงานภายใต้กรอบที่บรรดาสมณะผู้ปกครองสังฆมณฑลวางไว้ ด้วยความนบนอบเชื่อฟังสันตะสำนักและผู้อภิบาลในพระศาสนจักร พ่อขอเน้นย้ำว่า กลุ่มวิถีคริสตชนต้องทำให้ตัวเองร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับพระศาสนจักรท้องถิ่น เพราะเราต่างเป็นกายเดียวกันในพระคริสตเจ้า"

"สุดท้ายนี้ พ่อขอเตือนสติทุกคนให้ตระหนักและแสวงหาความเป็นหนึ่งเดียวกับผู้อภิบาลของพระศาสนจักร จงเป็นหนึ่งเดียวกันในการประกาศพระวรสารและพระนามของพระเยซูคริสต์" พระสันตะปาปา ตรัสปิดท้าย

อนึ่ง กลุ่มวิถีคริสตชน ก่อตั้งในค.ศ.1964 ณ กรุงมาดริด ประเทศสเปน โดยมีจุดเริ่มต้นจาก ฟรานเชสโก้ "กิโก้" อเกวโร่ จิตกรชาวสเปน ได้ริเริ่มการประกาศพระวรสารให้กับผู้อยู่อาศัยในชุมชนแออัดชานกรุงมาดริด และจากนั้นมา กลุ่มก็มีสมาชิกเพิ่มขึ้นอย่างมาก จนแผ่ขยายไปทั่วโลกในระยะเวลาประมาณ 40 ปีเท่านั้นเอง


Comments