โป๊ปชี้อย่าติดสังคมออนไลน์จนลืมการพูดคุยกับคนในสังคมสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก ทรงสนับสนุนคริสตชนใช้สื่ออินเตอร์เน็ทและสื่อดิจิตอลให้เกิดประโยชน์สูงสุด กระนั้น ทรงเตือนสติ อย่าติดของพวกนี้งอมแงมจนลืมปฏิสัมพันธ์กับพี่น้องร่วมสังคม

วานนี้ (24 ม.ค.) พระอัครสังฆราช เคลาดิโอ เชลลี่ ประธานสมณสภาสื่อสารสังคม ได้เป็นประธานการแถลงข่าวเปิดตัวสารวันสื่อมวลชนสากล ครั้งที่ 45 ซึ่งสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ทรงออกไว้ภายใต้หัวข้อ "ความจริง, การประกาศพระวรสาร และความถูกต้องของชีวิตในยุคดิจิตอล" (Truth, Proclamation and Authenticity of Life in the Digital Age) ซึ่งตามกำหนดการแล้ว วันสื่อมวลชนสากล ครั้งที่ 45 ตรงกับวันที่ 5 มิถุนายน 2011 แต่สาเหตุที่สันตะสำนักเปิดตัวสารพระสันตะปาปาในวันนี้ ก็เพราะเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่จะกระทำในวันที่ 24 มกราคม ซึ่งตรงกับวันระลึกถึงนักบุญฟรานซิส เดอ ซาลส์ องค์อุปถัมภ์ของนักหนังสือพิมพ์

ใจความสำคัญของสารดังกล่าว พระสันตะปาปาทรงเตือนเยาวชนทุกคนว่า "สังคมออนไลน์ยังมีข้อจำกัดในเรื่องของการสื่อสาร กล่าวคือมันเป็นการสื่อสารด้านเดียว มันมีความเสี่ยงจะทำให้เราติดอยู่กับตัวเอง ซึ่งสามารถทำให้เรากลายเป็นคนเอาแต่ใจตัวเอง"

"บรรดาเยาวชนกำลังมีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบสังคมออนไลน์มากขึ้นเรื่อยๆ ในการแสวงหาการแบ่งปันและค้นหาเพื่อนใหม่ จึงเป็นความท้าทายต่อความถูกต้องและความเชื่อว่า เราต้องไม่หลงติดไปกับโครงสร้างการปฏิสัมพันธ์ที่ไม่เป็นแบบธรรมชาติเช่นนี้ มันสำคัญมากที่เราต้องเตือนตัวเองเกี่ยวกับการติดต่อปฏิสัมพันธ์ที่เสมือนจริง มันไม่สามารถแทนที่การปฏิสัมพันธ์แบบจริงๆเชิงมนุษยสัมพันธ์ได้" พระสันตะปาปา ตรัสย้ำ

Comments