ผอ.ทั่วไปยูเนสโก้เข้าเฝ้าพระสันตะปาปาอิรีน่า บาโคว่า ผู้อำนวยการทั่วไปขององค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก้) ได้เดินทางมาเข้าเฝ้า สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ประมุขสูงสุดแห่งพระศาสนจักรโรมันคาทอลิก เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อช่วงเช้าวันจันทร์ที่ 17 มกราคมที่ผ่านมา


สันตะสำนักออกแถลงการณ์รายละเอียดการเข้าเฝ้าครั้งนี้ แบบสั้นๆว่า "อิรีน่า บาโคว่า ผู้อำนวยการทั่วไปของยูเนสโก้ ได้เดินทางมาเข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยใจความสำคัญของการสนทนา เป็นการหารือเรื่องความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนการศึกษา, วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม นอกจากนี้ ยูเนสโก้ ยังสนใจจะทำงานร่วมกับสันตะสำนักในการพัฒนาความเป็นอยู่ของมนุษย์ รวมไปถึงยกระดับความสำคัญของการศึกษาให้กับทุกคน"

หลังการเข้าเฝ้าพระสันตะปาปาจบลง อิรีน่า บาโคว่า ได้เข้าพบพระคาร์ดินัล ตาร์ชิซิโอ แบร์โตเน่ เลขาธิการนครรัฐวาติกัน และ พระอัครสังฆราช โดมินิค ม็อมแบร์กติ เลขาธิการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เพื่อหารือความร่วมมือต่อไป

Comments