โป๊ปวอนปกป้องสถาบันครอบครัวที่ถูกต้องตามประเพณี
สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก ทรงขอร้องบรรดานักการเมืองและผู้มีอำนาจในบ้านเมือง ช่วยกันสนับสนุนครอบครัวที่ถูกต้องตามหลักการแต่งงานที่ถูกต้องระหว่างชายและหญิง พร้อมกันนี้ ทรงขอร้องให้ช่วยคุ้มครองมารดาที่อยากมีบุตร แต่ไม่สามารถมีได้เพราะถ้ามีแล้ว อาจต้องหยุดงานหลายเดือน จนทำให้ตกงานได้

วานนี้ (ศุกร์ที่ 14 มกราคม) พระสันตะปาปาทรงต้อนรับ จานนี่ อเลมานโน่ นายกเทศมนตรีกรุงโรม, นิโคล่า ซินกาเร็ตติ ผู้ว่าการกรุงโรม, เรนาต้า โปลเวรินี่ ผู้ว่าการแคว้นลาซิโอ (แคว้นที่กรุงโรมตั้งอยู่) และบรรดาข้าราชการที่เดินทางมาเข้าเฝ้า ถวายพระพรประจำปี โอกาสนี้ พระสันตะบิดรผู้ศักดิ์สิทธิ์ ทรงกล่าวขอร้องพวกเขา ให้ช่วยปกป้องสถาบันครอบครัวที่ถูกต้องตามแบบฉบับที่พระเจ้าทรงสร้างไว้

ปัจจุบัน กฏหมายการอนุญาตให้คนเพศเดียวกันแต่งงานกันได้ ยังไม่ได้รับการประกาศใช้ในอิตาลี อย่างไรก็ตาม บรรดานักการเมืองในรัฐสภาอิตาลี พยายามผลักดันให้เรื่องดังกล่าวได้รับการอนุมัติให้ได้ พระสันตะปาปาจึงทรงเห็นว่า เป็นการไม่ถูกต้องนักที่จะทำลายสถาบันครอบครัวตามแบบที่พระเจ้าทรงสร้างไว้ กล่าวคือ ครอบครัวที่ถูกต้อง ต้องเกิดจากการแต่งงานระหว่างชายกับหญิง เท่านั้น

พระสันตะปาปาจึงตรัสเรื่องนี้ กับบรรดาผู้เข้าเฝ้าว่า "พ่ออยากขอร้องพวกท่านได้โปรดช่วยกันปกป้องสถาบันครอบครัวที่ถูกต้อง ซึ่งถูกสร้างขึ้นจากการเข้าพิธีแต่งงานระหว่างชายกับหญิง การพยายามผ่านร่างกฏหมายให้คนเพศเดียวกันแต่งงานกันได้ เป็นการทำให้แก่นแท้ของความเป็นครอบครัวต้องถูกบิดเบือนไป และสุดท้าย มันจะส่งผลเสียอย่างแน่นอน"

นอกจากนี้ ผู้นำชาวคาทอลิกทั่วโลก ยังขอร้องให้เจ้าหน้าที่รัฐ ช่วยหามาตรการคุ้มครองครอบครัวใหม่ทุกครอบครัว ซึ่งฝ่ายหญิงอยากมีบุตรใจจะขาด แต่ติดที่ถ้ามีแล้ว อาจต้องหยุดงานนานหลายเดือน จนทำให้นายจ้างอาจตัดสินใจเลิกจ้างได้

พระสันตะปาปา ตรัสว่า "อีกเรื่องที่พ่อขอฝากก็คือการให้การสนับสนุนคุ้มครองครอบครัวใหม่อย่างเป็นรูปธรรม อาทิ การส่งเสริมครอบครัวใหม่ให้ได้รับสิทธิตามกฏหมายในการมีบุตร โดยไม่ต้องหวาดกลัวต่อภาวะตกงานที่จะตามมา"

"สุดท้ายนี้ พ่อขอให้พวกท่านช่วยกันปกป้องสิทธิการมีชีวิตของมนุษย์ โปรดช่วยกันแก้ไขปัญหาการทำแท้งที่เกิดขึ้นมากมายในสังคมให้หมดไป พร้อมกันนี้ ขอให้ช่วยดูแลเอาใจใส่คนชราทุกคน ขอให้พวกท่านช่วยกันสร้างวัฒนธรรมของการเคารพผู้อาวุโสและเคารพความศักดิ์สิทธิ์ของชีวิต ตั้งแต่วินาทีแรกที่เกิดไปจนถึงการสิ้นใจตามธรรมชาติ" พระสันตะปาปา ตรัสปิดท้าย


Comments