Posts

Showing posts from November, 2016

โป๊ปฟรังซิส - การเป็นคนสุภาพถ่อมตนคือการเลิกนิสัยพูดจาให้ร้ายใส่ความคนอื่น

โป๊ปฟรังซิส - อย่าปล่อยให้วัตถุทางโลกครอบงำเราในช่วงเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

โป๊ปฟรังซิส - การแสวงหาความก้าวหน้าจากการเป็นสงฆ์ คือหายนะร้ายแรงสุดในพระศาสนจักร

โป๊ปฟรังซิส - วิธีหลุดพ้นจากการล่อลวงของปีศาจคืออย่าไปคุยกับมัน

โป๊ปฟรังซิส - การโกงคือการใช้ชีวิตดูหมิ่นพระเจ้า เราเป็นคนบาป แต่ต้องไม่เป็นคนโกง

โป๊ปฟรังซิส - การสงสัยความเชื่อเป็นเรื่องดี แต่ข้อแม้คือเราต้องเอาชนะความสงสัยให้ได้

โป๊ปฟรังซิส - ถ้าเราเชื่อและศรัทธาในพระเจ้าจนวาระสุดท้ายของชีวิต เราจะไม่กลัวความตาย

โป๊ปฟรังซิสขยายเวลาให้สงฆ์คาทอลิกยกโทษบาปทำแท้งได้ - ประกาศให้วันอาทิตย์รองสุดท้ายของปีพิธีกรรมเป็นวันเพื่อผู้ยากไร้

โป๊ปฟรังซิส - พ่อเป็นโรคภูมิแพ้พวกประจบสอพลอ มันเป็นเรื่องน่าละอาย

โป๊ปฟรังซิสปิดประตูศักดิ์สิทธิ์ ย้ำแม้ประตูนี้ปิดลง แต่หัวใจพระเยซูยังเปิดเพื่อเราเสมอ

โป๊ปฟรังซิส - จงระวังไวรัสของการแบ่งฝ่ายและความเกลียดชังที่แทรกซึมในหมู่พระคาร์ดินัลหรือพระสงฆ์

โป๊ปฟรังซิส - บางคนมองสิ่งต่างๆ แค่ดำหรือขาวเท่านั้น แต่ไม่แยกแยะสาเหตุที่มาที่ไป

โป๊ปฟรังซิส - สัตบุรุษจะไม่ยกโทษให้สงฆ์ที่ยึดติดกับเงินและข่มเหงพวกเขา

โป๊ปฟรังซิส - นักธุรกิจอย่าใช้เงินครอบงำคนอื่น แต่จงใช้เงินเพื่อรับใช้สังคม

โป๊ปฟรังซิส - พระเจ้าเสด็จมาหาเราทุกวัน แต่เราตระหนักถึงเสียงเรียกของพระเจ้าในใจเราหรือเปล่า

โป๊ปฟรังซิส - เวลาเจอคนน่ารำคาญ เราต้องอดทน แต่ดูตัวเองด้วยว่า เราทำให้คนอื่นรำคาญหรือเปล่า

โป๊ปฟรังซิส - วัฒนธรรมทิ้งขว้างทำให้เกิดความแข็งกระด้างในจิตใจ มันทำให้เราสนใจแต่สิ่งที่ทำประโยชน์ให้ตนเองเท่านั้น

ประตูศักดิ์สิทธิ์ทั่วโลกปิดลงแล้ว เหลือแต่ที่วาติกันจะปิดวันอาทิตย์หน้า

โป๊ปฟรังซิส - ถ้าเราคิดว่าตัวเองเป็นคนมีเมตตา เราต้องอย่ากีดกันและแบ่งแยกเพื่อนมนุษย์

โป๊ปฟรังซิสเสด็จเยี่ยมอดีตสงฆ์คาทอลิก 7 คนที่ลาออกจากการเป็นสงฆ์และไปสร้างครอบครัว

โป๊ปฟรังซิสตอบนักข่าวเรื่อง โดนัลด์ ทรัมพ์ ว่าพระองค์คิดอย่างไร

โป๊ปฟรังซิสขอโทษคนเร่ร่อนและคนยากจน หากพระองค์เคยล่วงเกินและไม่ช่วยเหลือพวกเขาตอนทุกข์ยาก

โป๊ปฟรังซิส - ความรักตามแบบคริสตชนคือขจัดความเห็นแก่ตัวของตนเอง แล้วไปช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์

โป๊ปฟรังซิส - พ่อไม่ชอบเทศน์โดยอ่านจากกระดาษที่เตรียมไว้ เพราะทำให้พ่อมองตาสัตบุรุษไม่ได้

โป๊ปฟรังซิส - การบังคับคริสตชนต่างนิกายให้มานับถือนิกายของตน เป็นยาพิษสำหรับงานคริสตศาสนสัมพันธ์

โป๊ปฟรังซิส - อย่าหลงไปกับการล่อลวงที่ทำศาสนาให้เป็นการแสดงเหมือนพลุไฟ

โป๊ปฟรังซิส - การทำตัวเป็นคนสองหน้า ทำให้เราไม่มีความสามารถพอที่จะเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า

โป๊ปฟรังซิส: ไม่มีใครกลับไปแก้ไขความผิดพลาดในอดีตได้ แต่จงใส่ใจอนาคตซึ่งกำลังจะเริ่มต้นวันนี้

โป๊ปฟรังซิส: สังคมการเมืองและบ้านเณรไม่ใช่สถานที่สำหรับคนชอบให้ตัวเองดูดีและยึดติดวัตถุ

โป๊ปฟรังซิส: "เวลาไปสุสาน ความรู้สึกของคริสตชนคือเศร้าผสมกับมีความหวัง"

สัมภาษณ์พระสันตะปาปาบนเครื่องบิน: "พระศาสนจักรคาทอลิกจะไม่มีทางบวชสตรีเป็นสงฆ์"