โป๊ปฟรังซิส - อย่าปล่อยให้วัตถุทางโลกครอบงำเราในช่วงเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอน อย่าปล่อยให้วัตถุทางโลกครอบงำเราในช่วงเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า เพราะถ้าเราปล่อยให้วัตถุเข้าครอบงำ เราจะไม่รู้สึกถึงความสำคัญของการได้พบกับพระเจ้า 
ช่วงสายวันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงออกมานำสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน วันนี้เป็นอาทิตย์ที่หนึ่งในเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า พระวรสารวันนี้ พระเยซูทรงสอนว่า "จงเตรียมพร้อมไว้ เพราะบุตรแห่งมนุษย์จะเสด็จมาในเวลาที่มิได้นัดหมาย"

พระสันตะปาปาทรงเทศน์ให้ข้อคิดว่า

- การเสด็จมาของพระเจ้ามี 3 แบบ แบบแรกคือในอดีต พระเจ้าเสด็จมาแบบพระวจนาตถ์ที่รับสภาพมนุษย์ในการบังเกิดของพระเยซูช่วงคริสต์มาส แบบที่สองคือปัจจุบัน พระเยซูเสด็จมาหาเราอย่างต่อเนื่องทุกวัน และแบบสุดท้ายคืออนาคต เมื่อพระเยซูจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งในพระสิริรุ่งโรจน์เพื่อพิพากษาผู้เป็นและผู้ตาย

- เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้าเชิญชวนเราให้ไตร่ตรองบนสิ่งที่ตรงข้ามกันระหว่างชีวิตประจำวันกับสิ่งที่เราคาดไม่ถึงเกี่ยวกับการเสด็จมาของพระเจ้า พระวรสารวันนี้ไม่ได้อยากขู่ให้เรากลัว แต่เป็นการเปิดความรู้ของเราให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ด้วยการให้ความหมายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในทุกวัน

- ทัศนคติแบบนี้ยังเป็นการเชิญชวนเราให้สงบเงียบ ไม่ใช่ปล่อยให้วัตถุทางโลกมาครอบงำ ตรงกันข้ามเราต้องวางตัวให้เหมาะสม ถ้าเราปล่อยให้ตัวเองถูกวัตถุเข้าครอบงำ เราจะไม่สามารถสัมผัสถึงความสำคัญของการได้พบกับพระเจ้าในวันสุดท้ายเลย เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้าจึงเชื้อเชิญเราให้เฝ้าระวัง เพราะไม่มีใครรู้ว่าพระเจ้าจะเสด็จมาเมื่อไหร่ แต่เราต้องเตรียมพร้อมเสมอ

- ตลอดเทศกาลเตรียมรับเสด็จฯ พวกเราถูกเรียกมาเพื่อขยายหัวใจของเราให้ใหญ่ขึ้น เราถูกเรียกมาเพื่อพบความประหลาดใจในชีวิตที่พระเจ้าจะมอบสิ่งใหม่ๆ ให้เสมอ การจะพบสิ่งเหล่านี้ เราจำเป็นต้องเรียนรู้ที่จะไม่ตามแนวทางของตนเอง เพราะไม่มีใครรู้หรอกว่า พระเจ้าจะเสด็จมาในเวลาไหน