โป๊ปฟรังซิส - สัตบุรุษจะไม่ยกโทษให้สงฆ์ที่ยึดติดกับเงินและข่มเหงพวกเขา

  • สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงย้ำ สัตบุรุษจะไม่ยกโทษให้สงฆ์ที่ยึดติดกับเงินและข่มเหงพวกเขา 

  • ส่วนบาปและความผิดที่เกิดจากความอ่อนแอตามประสามนุษย์ที่พระสงฆ์ทำ สัตบุรุษอาจประณามพระสงฆ์ แต่สุดท้าย พวกเขาพร้อมให้อภัย 

  • ทรงชี้ การยึดติดกับเงินจะทำให้สงฆ์กลายเป็นหัวหน้าบริษัทและทำตัวเป็นเจ้าชาย ผลที่ตามมาคือเขาจะไม่หยุดกับเงินที่มี แต่จะต้องไขว่คว้าให้ได้มากขึ้นไปอีก 

  • ทรงแบ่งปัน น่าเศร้าถ้าต้องเห็นฉากจบชีวิตพระสงฆ์ที่ยึดติดกับเงินและกำลังจะตาย จะมีญาติที่มารอเฝ้าข้างเตียง แต่คิดในใจว่า "เราจะเอาสมบัติอะไรได้บ้าง"ช่วงเช้าวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา พระวรสารวันนี้เป็นเหตุการณ์ที่พระเยซูทรงขับไล่พวกพ่อค้าออกจากพระวิหาร พร้อมตรัสว่า คนพวกนี้กำลังจะทำให้บ้านของพระเจ้ากลายเป็นซ่องโจร

พระสันตะปาปาทรงเทศน์แบ่งปันว่า

- การกระทำของพระเยซูช่วยเราเข้าใจว่า ที่ไหนที่มีเมล็ดพันธุ์ของพวกต่อต้านพระคริสตเจ้าอยู่ด้วย ที่นั่นจะมีเมล็ดพันธุ์ของศัตรูซึ่งทำลายพระอาณาจักรของพระองค์ และสิ่งนั้นก็คือการยึดติดกับเงิน

- บ้านของพระเจ้าของเราต้องเป็นบ้านแห่งการภาวนา แต่เทพเจ้าแห่งเงินตราต้องการเข้ามาในบ้านของพระเจ้า คนที่กำลังแลกเปลี่ยนเงินหรือขายของในพระวิหาร พวกเขากำลังเช่าสถานที่ในพระวิหารอยู่ใช่ไหม แล้วใครล่ะที่ปล่อยให้เขาเช่าทำการค้า พระสงฆ์ใช่ไหม พระสงฆ์กำลังปล่อยเช่าบ้านของพระเจ้าเพื่อพวกเขาจะได้เงิน นี่คือเทพเจ้าที่ทำลายชีวิตของเราและนำเราไปสู่จุดจบของชีวิตในทางที่ไม่ดี ไม่มีความสุข ไม่มีความชื่นชมยินดีของการรับใช้พระเจ้าที่แท้จริงผู้ทรงเปี่ยมด้วยความสามารถในการมอบความสุขแท้จริงให้กับเรา

- จริงอยู่ที่มันเป็นทางเลือกส่วนบุคคล แต่พ่ออยากถามพวกท่านว่า 'ท่านยึดติดกับเงินหรือเปล่า และท่านยึดติดกับเงินอย่างไร' ประชากรของพระเจ้ามีพรสวรรค์ที่ดีเยี่ยมในการยอมรับ ยกย่อง และให้อภัยพระสงฆ์สำหรับความผิดพลาดและบาปผิดที่เกิดจกความอ่อนแอ แต่ในเวลาเดียวกัน ประชากรของพระเจ้าก็มีความสามารถในการประณาม พวกเขาไม่สามารถยกโทษให้กับพระสงฆ์ในสองเรื่องนี้ นั่นคือ การยึดติดกับเงิน เพราะเมื่อพวกเขาเห็นพระสงฆ์เห็นแก่เงิน พวกเขาจะไม่ให้อภัยเด็ดขาด อีกสิ่งหนึ่งที่ประชากรของพระเจ้าจะไม่ยกโทษให้ก็คือการข่มเหงและทำไม่ดีต่อสัตบุรุษ เมื่อพระสงฆ์ข่มเหงสัตบุรุษ ประชากรของพระเจ้ายอมรับเรื่องนี้ไม่ได้ แน่นอน พวกเขาจะไม่ยกโทษให้

- ส่วนบาปผิดอื่นๆ และความอ่อนแออื่นๆ ประชากรของพระเจ้าจะบอกว่า 'โอเค เขาอาจทำไม่ถูก แต่เขาก็น่าสงสารและพลาดไป' ส่วนการตำหนิและประณามเรื่องเหล่านี้จะไม่รุนแรง เพราะประชากรของพระเจ้าเข้าใจความผิดพลาดเหล่านี้

- อย่างไรก็ตาม การยึดติดกับเงินจะทำให้พระสงฆ์กลายเป็นหัวหน้าบริษัทหรือเป็นเจ้าชาย และเขาจะไขว่คว้าสิ่งที่มากกว่านั้นขึ้นไปเรื่อยๆ  มันน่าเศร้าที่เห็นฉากจบชีวิตของพระสงฆ์ที่อยู่ในอาการโคม่าและมีญาติๆ มาเฝ้าข้างเตียง แต่เป็นการเฝ้าแบบคิดตลอดเวลาว่า 'เราจะเอาสมบัติอะไรได้บ้าง'

- ดังนั้น ขอพระเจ้าโปรดประทานการตรวจสอบความรู้สึกผิดชอบชั่วดีที่แท้จริงให้กับเรา ขอพระองค์ประทานความกล้าให้เราเลือกทางเดินที่ถูกต้อง ขอพระเจ้าประทานพระหรรษทานแห่งความยากจนไม่มักใหญ่ใฝ่สูงให้กับคนงานของพระองค์ด้วย