โป๊ปฟรังซิสขอโทษคนเร่ร่อนและคนยากจน หากพระองค์เคยล่วงเกินและไม่ช่วยเหลือพวกเขาตอนทุกข์ยาก

  • สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงต้อนรับคนเร่ร่อนและคนยากจนโอกาสปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม พร้อมขอโทษพวกเขาแทนคริสตชนที่ทำตัวไม่ดีและไม่ช่วยเหลือคนเร่ร่อน 
  • ทรงขอโทษจากใจ หากพระองค์เคยล่วงเกินคนเร่ร่อนและคนยากจนทั้งทางคำพูดและการกระทำด้วย 
ช่วงบ่ายวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงต้อนรับบรรดาผู้ไร้ที่อยู่อาศัยและผู้ยากไร้กว่า 6,000 คน ที่มาเข้าเฝ้าจากทั่วอิตาลีและบางประเทศในยุโรป พวกเขามาเข้าเฝ้าโอกาสปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม

งานนี้ เริ่มด้วยผู้แทนคนไร้บ้าน 2 คนขึ้นมาแบ่งปันประสบการณ์ จากนั้น พระสันตะปาปาตรัสกับพวกเขาว่า

- พวกเราที่อยู่ตรงนี้ไม่ได้แตกต่างไปจากบุคคลยิ่งใหญ่ของโลก คนทุกคนไม่ว่าจะยิ่งใหญ่หรือต่ำต้อยเพียงใด ทุกคนล้วนแต่มีความฝันและความชอบของตนเอง สำคัญสุดคืออย่าหยุดฝัน! พ่ออยากย้ำกับพวกท่านว่า คนยากจนคือหัวใจของพระวรสาร คนยากจนคือคนที่มาหาพระเยซูทุกครั้ง เพราะพวกเขามีความฝันว่า พระเจ้าจะช่วยเหลือและรักษาพวกเขา

- โลกทุกวันนี้ต้องการความสงบสุข เราจึงต้องช่วยกันทำงานเพื่อสร้างสันติให้กับโลก จำไว้ว่า ความยากจนที่ร้ายแรงสุดคือสงคราม มันทำลายทุกอย่าง พวกเราต้องมีความฝันและเราต้องกล้าที่จะฝันว่าโลกต้องมีความสงบสุขและปราศจากเรื่องร้ายๆ เหล่านี้

- สุดท้าย พ่อขอถือโอกาสนี้ ขอโทษบรรดาผู้ไร้ที่อยู่อาศัยและคนยากจนทุกคน พ่อขอโทษแทนคริสตชน หากว่า พวกเราคริสตชนทำตัวไม่ดีกับท่าน ไม่ช่วยเหลือและไม่เห็นอกเห็นใจพวกท่าน พ่อขอโทษจากใจจริงและขอพระเจ้าโปรดสอนพวกเราให้รู้จักความเป็นหนึ่งเดียวกัน ความรู้สึกเป็นทุกข์ไปกับพี่น้องที่ต้องทุกข์ระทมด้วย

- นอกจากนี้ พ่อขอโทษทุกคน ถ้าหากว่าพ่อเคยล่วงเกินพวกท่านทั้งทางคำพูดและการกระทำ ขอให้ท่านยกโทษให้พ่อด้วย ที่สำคัญ พ่อขอให้พวกท่านสวดภาวนาเพื่อพ่อด้วยนะ