ประตูศักดิ์สิทธิ์ทั่วโลกปิดลงแล้ว เหลือแต่ที่วาติกันจะปิดวันอาทิตย์หน้าวันนี้ (อาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2016) ประตูศักดิ์สิทธิ์ของสังฆมณฑลต่างๆ ทั่วโลก จะถูกปิดลง จะเหลือแค่ประตูศักดิ์สิทธิ์ที่มหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน เท่านั้น ที่จะยังเปิดอยู่ แต่จะถูกปิดลงในวันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2016 (วันสมโภชพระเยซูกษัตริย์แห่งสากลจักรวาล ซึ่งจะมีการสถาปนาพระคาร์ดินัลใหม่ และพระสันตะปาปาจะปิดประตูศักดิ์สิทธิ์ในปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม)

อัพเดทตัวเลขล่าสุด ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2015 ซึ่งเป็นวันเปิดปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม จนถึงวันนี้ อาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2016 มีผู้แสวงบุญมาจาริกผ่านประตูศักดิ์สิทธิ์ที่มหาวิหารนักบุญเปโตร ประมาณ 20.4 ล้านคน

อย่างไรก็ตาม ตัวเลขนี้ น้อยกว่า ค.ศ.2000 โอกาสปีปีติมหาการุญ ตอนนั้น มีผู้แสวงบุญที่ประตูศักดิ์สิทธิ์มหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน ถึง 32 ล้านคน