โป๊ปฟรังซิส: ไม่มีใครกลับไปแก้ไขความผิดพลาดในอดีตได้ แต่จงใส่ใจอนาคตซึ่งกำลังจะเริ่มต้นวันนี้

  • สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาให้บรรดาผู้ต้องขัง 
  • พร้อมสอน ไม่มีใครกลับไปแก้ไขความผิดพลาดในอดีต ดังนั้น จงโฟกัสอนาคตซึ่งเริ่มต้นขึ้นวันนี้ อนาคตจะถูกเขียนขึ้นด้วยพระหรรษทานของพระเจ้าและความรับผิดชอบของตัวเรา 
  • ทรงย้ำ อย่าคิดว่าเราจะไม่มีวันได้รับการยกโทษ แม้ใจของเราจะบอกแบบนั้น แต่พระเจ้ายิ่งใหญ่กว่าหัวใจของเรา เราต้องวางใจในพระองค์

ช่วงสายวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาให้กับผู้ต้องขังกว่า 1,000 คนที่ได้รับอนุญาตให้ออกจากเรือนจำมาร่วมพิธีที่มหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน โอกาสปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม

สำหรับบทเทศน์ประจำมิสซานี้ พระสันตะปาปาตรัสสอนว่า

- วันนี้ เราฉลองปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรมให้กับพวกท่านบรรดาพี่น้องชายหญิงที่ถูกจองจำ ความเมตตาคือการแสดงออกถึงความรักของพระเจ้า นี่คือสิ่งที่เราจำเป็นต้องคิดให้ลึกซึ้ง แน่นอนว่า การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายต้องจบลงค่าชดใช้ค่าเสียหาย ส่วนการสูญเสียอิสรภาพคือเวลาที่เสียไปแบบเสียหายที่สุด

- อาศัยจิตตารมณ์แห่งพระวรสาร ความหวังต้องไม่หายไป การภาวนาเพื่อความผิดพลาดที่เราทำก็เป็นเรื่องหนึ่ง แต่อีกเรื่องหนึ่ง นี่คือลมหายใจของความหวังซึ่งไม่สามารถถูกใครมาขวางกั้นได้ หัวใจของเรากระหายความดีอยู่เสมอ พวกเราเป็นหนี้บุญคุณความเมตตาของพระเจ้าผู้ทรงแสดงให้เราเห็นอยู่เสมอว่า พระองค์ไม่ทอดทิ้งเรา

- ลองถามตัวเองซิว่า บ่อยครั้งแค่ไหนที่พลังของความเชื่อทำให้เราพูดยกโทษได้เต็มปากเต็มคำในสถานการณ์ที่เป็นไปไม่ได้ตามประสามนุษย์ มันมีบางบาดแผลที่มีเพียงพลังแห่งความเมตตาของพระเจ้าเท่านั้นที่รักษาได้ อาทิ คนที่ต้องทนทุกข์จากความรุนแรงและถูกล่วงละเมิดทางเพศ เมื่อความรุนแรงพบกับการให้อภัย หัวใจของคนที่ทำผิดก็พ่ายแพ้ต่อความรัก บนหนทางนี้ บรรดาผู้ตกเป็นเหยื่อและผู้ที่ทำผิดพลาด พระเจ้าจะยกพวกเขาขึ้นให้เป็นประจักษ์พยานถึงเรื่องนี้และทำให้เขาเป็นคนงานแห่งความเมตตา

- ในสายพระเนตรของพระเจ้า ไม่มีใครถูกพิพากษาตัดสิน และก็ไม่มีใครดำเนินชีวิตโดยไม่ร้องขอการยกโทษจากคนอื่น ตัวอย่างชัดเจนคือโจรกลับใจที่ถูกตรึงกางเขนพร้อมกับพระเยซู ดังนั้น พ่อจึงอยากเตือนสติพวกท่านว่า ไม่มีใครสามารถกลับไปแก้ไขอดีต แต่อนาคตมันเริ่มที่วันนี้ จงมองไปที่อนาคตที่กำลังจะถูกเขียนขึ้นโดยพระหรรษทานของพระเจ้าและความรับผิดชอบของตัวท่านเอง

- อาศัยการเรียนรู้ความผิดพลาดในอดีต ท่านจะสามารถเปิดบทเรียนใหม่ให้ชีวิต ขอให้เราอย่ายอมแพ้ต่อการประจญล่อลวงให้คิดว่าเราจะไม่ถูกยกโทษ ไม่ว่าหัวใจจะกล่าวโทษเราอย่างไรก็ตาม จำไว้ว่า พระเจ้ายิ่งใหญ่กว่าหัวใจของเรา ดังนั้น เราจำเป็นต้องวางใจในความเมตตาของพระองค์

หลังมิสซาจบลง พระสันตะปาปาทรงออกมานำสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว โอกาสนี้ พระองค์ทรงเรียกร้องประเทศต่างๆ พัฒนาความเป็นอยู่ของผู้ต้องขังในเรือนจำให้สมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และเคารพชีวิตผู้ต้องขังด้วย