โป๊ปฟรังซิสตอบนักข่าวเรื่อง โดนัลด์ ทรัมพ์ ว่าพระองค์คิดอย่างไร
"ลา เรปุบบลิก้า" หนังสือพิมพ์ของอิตาลี ตีพิมพ์บทสัมภาษณ์ที่ ยูเจนิโอ สคัลฟารี่ ผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์ฉบับนี ไปสัมภาษณ์สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2016 หรือหนึ่งวันก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ประเด็นสำคัญอยู่ที่คำถามเรื่อง "โดนัลด์ ทรัมพ์" ซึ่งรายละเอียดมีดังนี้

ยูเจนิโอ สคัลฟารี่: "พระสันตะปาปา พระองค์คิดอย่างไรกับ โดนัลด์ ทรัมพ์"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส: "พ่อไม่ตัดสินคนและนักการเมือง พ่อแค่อยากจะรู้ว่าความทุกข์ยากรูปแบบไหนบ้างที่พวกเขาทำให้เกิดกับคนยากจนและคนที่ถูกกีดกัน" 

---------------------------------------------------------

(ต้นฉบับภาษาอิตาเลี่ยน อ่านเต็มๆ ได้ที่ http://bit.ly/2ePGCV)

ยูเจนิโอ สคัลฟารี่: Santità - gli ho chiesto - cosa pensa di Donald Trump?

พระสันตะปาปา: Io non do giudizi sulle persone e sugli uomini politici, voglio solo capire quali sono le sofferenze che il loro modo di procedere causa ai poveri e agli esclusi.

-------------------------------------------------------