โป๊ปฟรังซิส - วัฒนธรรมทิ้งขว้างทำให้เกิดความแข็งกระด้างในจิตใจ มันทำให้เราสนใจแต่สิ่งที่ทำประโยชน์ให้ตนเองเท่านั้น

  • สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาให้กับคนเร่ร่อนและคนจนโอกาสปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม 

  • พร้อมย้ำ คนยากจนและคนเร่ร่อนเป็นคนเหมือนกับเรา พวกเขาไม่ใช่คนไร้ค่าอย่างที่หลายคนมองแบบเหยียดหยาม 

  • ทรงชี้ วัฒนธรรมทิ้งขว้างที่กำลังระบาดในยุคนี้ เป็นบ่อเกิดของความแข็งกระด้างทางจิตใจซึ่งทำให้เราสนใจแต่วัตถุสิ่งของที่ทำประโยชน์ให้ตัวเองท่านั้น 

  • ทรงเตือน ต่อให้เป็นบ้านของคนรวย มันก็จะไม่มีวันสงบสุข ตราบใดที่บ้านของเขายังขาดความยุติธรรมช่วงสายวันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาในมหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน ให้กับคนเร่ร่อนและคนจนกว่า 6,000 คนที่ได้รับเชิญให้มาร่วมพิธีโอกาสปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม โดยนี่เป็นมิสซาสุดท้ายของปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรมที่พระสันตะปาปาถวายให้กับกลุ่มต่างๆ ส่วนสัปดาห์หน้า พระสันตะปาปาจะถวายมิสซาสมโภชพระเยซูกษัตริย์แห่งสากลจักรวาล ซึ่งจะมีการสถาปนาพระคาร์ดินัลใหม่ และพระสันตะปาปาจะปิดประตูศักดิ์สิทธิ์ในปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรมด้วย

สำหรับบทเทศน์ประจำมิสซานี้ พระสันตะปาปาตรัสสอนว่า

- คนยากจนและคนเร่ร่อนควรได้รับการพิจารณาเป็นคนเหมือนกัน พวกเขาคือคนที่สัมผัสได้ พวกเขาไม่ใช่คนไร้ค่า ตรงกันข้าม พวกเขาก็เป็นคนและเป็นคนที่มีคุณค่าด้วย

- สิ่งที่อันตรายต่อวัฒนธรรมในยุคนี้ก็คือวัฒนธรรมทิ้งขว้าง นี่คืออาการของความแข็งกระด้างทางจิตใจ มันเกิดเมื่อเราสนใจแต่วัตถุสิ่งของที่ทำประโยชน์ให้เราเท่านั้น อาการนี้จะทำให้เรามองข้ามและไม่สนใจเพื่อนพี่น้องที่เราควรจะรักเขา โรคนี้คือบ่อเกิดของความขัดแย้งอันน่าสลดแห่งยุคนี้ มันมีพัฒนาการไปเรื่อยๆ และโอกาสเกิดโรคแข็งกระด้างในจิตใจก็มีสูงขึ้นเรื่อยๆ เมื่อโรคนี้แพร่หลาย มนุษย์จะได้รับประโยชน์จากมันน้อยลงทุกวัน

- พี่น้องที่รัก สิ่งหนึ่งที่พ่ออยากย้ำเตือนก็คือมันจะไม่ความสงบในบ้านของคนรวย ตราบใดที่ความยุติธรรมยังไม่ปรากฎในบ้านของเขา ดังนั้น โอกาสที่วันนี้ ทุกสังฆมณฑลทั่วโลกได้ทำการปิดประตูศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการสิ้นสุดปีศักดิสิทธิ์นี้ พ่อเชิญเราทุกคนภาวนาขอพระหรรษทานจากพระเจ้า เพื่อที่เราจะไม่ปิดดวงตาของเราต่อพระองค์ผู้ทรงมองเห็นเรา และเพื่อที่ดวงตาของเราจะไม่ปิดใส่เพื่อนมนุษย์ที่กำลังร้องขอความช่วยเหลือจากเรา