โป๊ปฟรังซิส - พระเจ้าเสด็จมาหาเราทุกวัน แต่เราตระหนักถึงเสียงเรียกของพระเจ้าในใจเราหรือเปล่า

  • สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอน พระเจ้าเสด็จมาหาเราทุกวัน แต่เราตระหนักถึงเสียงเรียกของพระเจ้าในใจเราบ้างหรือเปล่า 

  • ทรงย้ำ เราต้องอย่าเป็นแบบชาวกรุงเยรูซาเล็มที่ไม่ตระหนักว่าพระเจ้ากำลังจะเสด็จมาเยี่ยม พระเยซูจึงร้องไห้ต่อบาปที่พวกเขาทำ 
ช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา วันนี้ตรงกับวันระลึกถึงนักบุญเอลิซาเบ็ธแห่งฮังการี่ ราชินีผู้อุทิศตนช่วยเหลือคนยากไร้ พระวรสารวันนี้เป็นเหตุการณ์ที่พระเยซูทรงร้องไห้ให้กับบาปของกรุงเยรูซาเล็ม

พระสันตะปาปาทรงเทศน์แบ่งปันว่า

- ความไม่ซื่อสัตย์ของประชากรของพระเจ้านี่แหละคือสิ่งที่ทำให้หัวใจของพระเยซูต้องเจ็บปวด นี่คือการย้ำว่าคนเหล่านี้ไม่ตระหนักว่าพระเจ้าทรงห่วงใยและรักพวกเขาแค่ไหน พระเยซูทรงเห็นแล้วว่ากรุงเยรูซาเล็มจะทำอะไรกับพระองค์ พระองค์จึงร้องไห้เพราะพวกเขาไม่ตระหนักเลยว่าพระเจ้ากำลังมาหาพวกเขา เรื่องดราม่าแบบนี้ไม่ได้เกิดแค่ในยุคของพระเยซูและจบลงไปพร้อมกับพระองค์ แต่ดราม่าแบบนี้ยังเกิดทุกวันในยุคนี้ด้วย

- พระวรสารเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา เป็นเหตุการณ์ที่พระเยซูเรียกซักเคียสให้ลงจากต้นไม้และบอกว่าจะไปพักที่บ้านของเขา นี่คือการแสดงออกว่าพระเจ้าทรงมาหาเราและพูดคุยกับเรา แต่วันนี้ เราได้เห็นอีกสิ่งหนึ่งจากประชากรของชนชาติอิสราเอล พวกเขาทำบาปและไม่ตระหนักถึงการเสด็จมาของพระเยซู ในความเป็นจริง พระเจ้าเสด็จมาหาเราทุกวัน พระองค์มาเคาะประตูเรียกเราทุกวัน แต่เราเองนี่แหละที่สามารถตระหนักถึงการมาของพระองค์ได้หรือไม่ หรือว่าเราเลือกจะยุติทุกสิ่งแบบชาวกรุงเยรูซาเล็ม

- พ่ออยากให้เราไตร่ตรองโดยใช้ความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ลองคิดซิว่า เราได้ยินเสียงเรียกของพระเจ้าในใจเราบ้างไหม เรามีแรงบันดาลใจในการติดตามพระองค์อย่างใกล้ชิดหรือเปล่า เรามีแรงบันดาลใจทำงานเพื่อความเมตตาและสวดภาวนาเพิ่มขึ้นบ้างไหม

- นักบุญออกัสตินเคยกล่าวไว้ว่า ท่านกลัวมากเวลาที่พระเจ้าและพระเยซูเดินผ่านท่านไป แล้วท่านจำพระองค์ไม่ได้ พวกเราก็เช่นกัน ถ้าเราไม่เฝ้าระวังด้วยใจที่จดจ่อ เราจะไม่มีวันรู้เลยว่าพระเยซูเสด็จมาหาเราหรือยัง ดังนั้น ขอพระเจ้าโปรดประทานพระหรรษทานให้เราตระหนักถึงช่วงเวลาที่พระองค์มาหาเรา เพื่อที่ว่า เราจะได้เปิดประตูต้อนรับพระเยซูและทำให้หัวใจเราพองโตด้วยความรักที่ยิ่งใหญ่จากพระองค์