โป๊ปฟรังซิส - ถ้าเราเชื่อและศรัทธาในพระเจ้าจนวาระสุดท้ายของชีวิต เราจะไม่กลัวความตาย

  • สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอน ถ้าเราเชื่อและศรัทธาในพระเจ้าจนวาระสุดท้ายของชีวิต เราจะไม่กลัวความตาย เพราะเมื่อตายไป เราจะไปสู่วันพิพากษา ซึ่งพระเจ้าจะประทานมงกุฎแห่งชีวิตให้กับผู้ที่เชื่อในพระองค์ 

  • ทรงแบ่งปัน ตอนเป็นเด็กและเรียนคำสอน คุณพ่อที่สอนมักขู่ให้กลัวเรื่องวันพิพากษาครั้งสุดท้าย แต่นี่เป็นเรื่องจริงที่เราหนีไม่พ้น คนที่ต้องกลัวการพิพากษาคือคนที่ดำเนินชีวิตถอยห่างจากพระเจ้า 
ช่วงเช้าวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา บทอ่านวันนี้จากหนังสือวิวรณ์ เป็นเรื่องการพิพากษาครั้งสุดท้าย ส่วนพระวรสารเป็นเหตุการณ์ที่พระเยซูตรัสถึงการพิพากษาครั้งสุดท้ายว่า "จะมีคนพูดว่าฉันคือพระคริสต์ ท่านจงอย่าตามเขาไป อย่าให้ใครมาหลอกลวงท่านได้"

พระสันตะปาปาทรงเทศน์สอนว่า

- วันนี้ พวกเรามาถึงสัปดาห์สุดท้ายของปีพิธีกรรม  บทอ่านวันนี้ เราได้ยินเสียงเรียกของพระเจ้าให้คิดเกี่ยวกับวาระสุดท้ายของชีวิตและวาระสุดท้ายของเราแต่ละคน เพราะเราทุกคนต้องตาย จริงอยู่เราไม่ชอบคิดว่าเรากำลังจะตาย แต่นี่คือความจริงที่เราต้องเผชิญ

- พ่อขอแบ่งปันว่า พ่อพกสมุกบันทึกติดตัวเสมอ พ่อจะจดทุกครั้งที่มีคนที่พ่อรู้จักได้ตาย ทุกวัน พ่อจะได้เห็นว่า ถึงวันครบรอบที่เขาเหล่านี้ตายไปแล้วกี่ปี การทำแบบนี้ทำให้พ่อได้คิดด้วยว่า เราต้องจากลาโลกนี้เพื่อไปรอรับการพิพากษาด้วยเช่นกัน มันคงจะดีถ้าเราคิดว่า ถ้าวันที่เราต้องไปยืนต่อหน้าพระเยซู พระองค์จะถามเราว่า เราใช้พรสวรรค์ที่พระองค์ให้อย่างไรบ้าง หรืออาจจะถามว่า หัวใจของเราเปิดต้อนรับคนอื่นไหม หัวใจของเราแผ่กิ่งก้านเพื่อความดีหรือว่าปิดตาย

- ส่วนพระวรสารวันนี้ พระเยซูก็ย้ำว่าคริสตชนอย่าโดนหลอกลวง จะมีคนมาหลอกเราให้เราแตกแยกและบาดหมางกัน มันจะมีการหลอกลวงเรื่องฉาบฉวยซึ่งไม่ได้จริงแท้อะไรเลย มันจะมีการหลอกลวงว่าการมีชีวิตแบบไม่มีวันตาย เมื่อพระเจ้าเสด็จมา พระองค์จะพบเราได้อย่างไร เราจะรอพระองค์หรือเราจะหลงไปอยู่ท่ามกลางเรื่องฉาบฉวยเหล่านั้น

- ตอนเป็นเด็ก พ่อจำได้ว่า เวลาไปเรียนคำสอน เราจะถูกสอนสี่หัวข้อ ได้แก่ ความตาย การพิพากษาครั้งสุดท้าย นรก และการกลับคืนชีพหลังความตาย เรื่องการพิพากษานี่แหละที่จะทำให้เราไปนรกหรือมีส่วนร่วมในการกลับคืนชีพของพระเจ้า หลายคนอาจพูดว่า 'พระสันตะปาปา มันดูน่ากลัวมากเลยนะ' ใช่ มันน่ากลัว เด็กๆ จะพูดเสมอว่า คุณพ่อผู้สอนคำสอนชอบพูดเรื่องนี้ขู่ให้เด็กกลัว แต่นี่คือความจริง ถ้าท่านไม่ดูแลหัวใจของท่านให้ดี ถ้าท่านมัวแต่ดำเนินชีวิตถอยห่างจากพระเจ้า บางทีมันก็อาจดูน่ากลัวและอันตราย มันอาจเป็นการถอยห่างจากพระเจ้าชั่วนิรันดรเลยก็ได้

- ดังนั้น พ่ออยากขอร้องเราทุกคนให้คิดเสมอเกี่ยวกับการพิพากษาครั้งสุดท้าย ในวันนั้น เราต้องเดินทางสู่วันนั้นแน่ๆ แต่เราต้องอย่ากลัวความตาย เพราะพระเจ้าตรัสกับเราว่า 'จงยืนหยัดในความเชื่อจนวาระสุดท้าย และเราจะมอบมงกุฎแห่งชีวิตให้ท่าน'

- การซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าไม่ใช่เรื่องน่าผิดหวัง ถ้าเราแต่ละคนศรัทธาในพระเจ้า เมื่อความตายมาถึง เราจะพูดในวันนั้นเหมือนกับที่นักบุญฟรานซิส อัสซีซี พูดว่า 'มาเลย พี่น้องที่เป็นความตาย' เราจะไม่กลัวความตาย และเมื่อวันพิพากษามาถึง เราจะมองไปที่พระเจ้า และพูดว่า 'ลูกมีบาปมากมาย แต่ลูกพยายามเสมอที่จะศรัทธาในพระองค์' พระเจ้าของเราทรงเป็นความดี พระองค์จะประทานมงกุฎแห่งชีวิตให้เราแน่นอน ถ้าเราซื่อสัตย์ในพระเจ้า เราไม่ต้องกลัวความตาย และเมื่อเราตายอย่างมีความเชื่อ เราก็ไม่ต้องกลัววันพิพากษา