โป๊ปฟรังซิส - อย่าหลงไปกับการล่อลวงที่ทำศาสนาให้เป็นการแสดงเหมือนพลุไฟ

  • สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอน อย่าหลงไปกับการประจญที่ทำให้ศาสนาเป็นการแสดงเหมือนพลุไฟที่สว่างแวบเดียวแล้วหายวับไปทันที 
  • เพราะบ่อยครั้ง เราถูกทำให้หลงไปกับศาสนาที่เน้นเรื่องตื่นเต้น ทั้งยังเผยแสดงความสุภาพถ่อมตนของพระเจ้าแบบผิดๆ และทำให้เราต้องการจะครอบครองสิ่งต่างๆ 
  • ทรงถาม ถ้าวันนี้ พระอาณาจักรของพระเจ้าอยู่ท่ามกลางเรา เราจะปกป้องพระอาณาจักรของพระเจ้าอย่างไร เราจะแยกแยะความชั่วออกจากพระอาณาจักรของพระเจ้าหรือไม่
ช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา พระวรสารวันนี้ ฟาริสีถามพระเยซูว่า "พระอาณาจักรของพระเจ้าจะมาถึงเมื่อใด" พระเยซูตรัสตอบว่า "พระอาณาจักรของพระเจ้าอยู่ในหมู่พวกท่านแล้ว"

พระสันตะปาปาทรงเทศน์แบ่งปันว่า

- พระอาณาจักรของพระเจ้าไม่ใช่ศาสนาที่เป็นการแสดง เพราะพระเจ้าทรงพูดทุกสิ่งผ่านทางพระเยซูคริสต์ และนี่คือคำพูดสุดท้ายของพระเจ้า ส่วนเรื่องอื่นๆ เป็นเหมือนพลุไฟที่ถูกจุดขึ้นชั่วขณะ จากนั้นล่ะ มันหายวับไปกับตา

- บ่อยครั้ง เราถูกประจญล่อลวงด้วยศาสนาที่เน้นเรื่องบันเทิง ซึ่งแสวงหาสิ่งแปลกใหม่ที่เผยแสดงความสุภาพถ่อมตนของอาณาจักรพระเจ้าแบบผิดๆ มันไม่ได้ให้ความหวังกับเรา ตรงกันข้าม มันเกี่ยวกับความต้องการที่จะครอบครองสิ่งต่างไว้กับมือเรา

- ความรอดพ้นจากบาปมาจากความหวัง นี่เป็นความหวังที่มนุษย์หว่านเมล็ดพันธุ์ไว้ให้เติบโต มันตรงข้ามกับแสงสว่างจอมปลอมที่สว่างแค่พริบตาเดียวแล้วก็ตายไปเหมือนกับพวกพลุไฟ ความสว่างแบบนั้นเป็นแค่การแสดง ไม่ได้เป็นแสงทองนำทางชีวิตคน

- มันมีคำถามที่ว่า เราควรทำเช่นไรในขณะที่กำลังเฝ้ารอพระอาณาจักรของพระเจ้า คำตอบคือเราต้องรักษาและดูแลความหวังของเราไว้ให้ดี จงปกปักรักษาความหวังด้วยความอดทน กล่าวคือ อดทนในงานที่ทำและในความทุกข์ยากต่างๆ จงรักษาความหวังเหมือนกับคนที่ปลูกต้นไม้และดูแลให้มันแผ่ขยายเป็นต้นไม้ใหญ่ ดูแลปกป้องมันไม่ให้มีวัชพืชมาเข้าใกล้ เพื่อที่ต้นไม้นี้จะได้เติบโตอย่างยั่งยืน

- เราต้องรักษาความหวัง และนี่คือคำถามของพ่อที่มีต่อท่านทุกคน 'หากวันนี้ พระอาณาจักรของพระเจ้าอยู่ท่ามกลางเรา ถ้าเรามีเมล็ดพันธุ์นี้อยู่ในตัวเรา ถ้าเรามีพระจิตในใจเรา เราจะปกป้องพระอาณาจักรของพระเจ้าอย่างไร เราจะแยกแยะต้นไม้พันธุ์ดีออกจากต้นไม้พิษหรือเปล่า ถ้าพระอาณาจักรของพระเจ้าเติบโต เราจะทำอย่างไร จะปกป้องต่อไปไหม' ขอให้เราถามตัวเองว่า เรายังมีความหวังอยู่หรือไม่ หรือเราจะก้าวไปข้างหน้าเท่าที่เราจะทำได้ดีที่สุด โดยไม่รู้ว่าจะแยกความดีออกจากความชั่วอย่างไร