โป๊ปฟรังซิส - เวลาเจอคนน่ารำคาญ เราต้องอดทน แต่ดูตัวเองด้วยว่า เราทำให้คนอื่นรำคาญหรือเปล่า

  • สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอน เวลาเราเจอคนน่ารำคาญในชีวิต อาทิ คนที่ชอบโทรมานินทาคนอื่นให้ฟัง เราต้องอดทนเหมือนที่พระเยซูทรงแสดงออกตอนที่แม่ของยาค็อบและจอห์นเข้ามาถามพระเยซูเรื่องการนั่งฝั่งซ้ายและขวาของพระองค์ 

  • ทรงย้ำ เวลาสอนใครไป ก็ต้องทำตัวตามที่สอนด้วย เหมือนตอนที่พระเยซูสอนแม่ของยาค็อบและจอห์นว่าอย่ามักใหญ่ใฝ่สูง แต่จงรับใช้เพื่อนมนุษย์ พระองค์ก็ทำตัวเป็นแบบอย่างให้เห็นตลอดมา 

  • ทรงชี้ มันง่ายมากที่จะหาว่าคนอื่นน่ารำคาญ แต่เราควรตรวจสอบความรู้สึกผิดชอบชั่วดีของเราด้วยว่า เราทำให้คนอื่นรำคาญหรือเปล่า ช่วงสายวันพุธที่ 16 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงออกมาพบปะและเทศน์สอนสัตบุรุษในการเข้าเฝ้าทั่วไป ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน วันนี้ เป็นการเข้าเฝ้าทั่วไปก่อนจะปิดปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม ซึ่งจะมีพิธีในวันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน พระสันตะปาปาจึงสอนเรื่องการปฎิบัติกิจเมตตาเป็นการส่งท้ายด้วย

พระสันตะปาปาตรัสสอนว่า

- งานเมตตาอย่างสุดท้ายที่พ่ออยากแบ่งปันเป็นเรื่องที่ทุกคนรู้กันดี แต่บางครั้งเราไม่ได้นำไปปฎิบัติเท่าที่ควร นั่นคือ เราจะอดทนอย่างไรกับคนที่ทำให้เรารำคาญ อาทิ เวลาเราได้รับโทรศัพท์ เราคิดทันทีว่า 'อีกนานไหมเนี่ยที่เราต้องทนฟังการโทรมาบ่นของคนนี้ ทนฟังเขานินทาคนอื่น และทนฟังเขาด่าคนอื่น' ยิ่งไปกว่านั้น คนที่ทำให้เรารำคาญ ส่วนมากมักจะเป็นคนใกล้ตัว ในกลุ่มญาติพี่น้อง มันต้องมีคนแบบนี้อย่างน้อยหนึ่งคนใช่ไหม นอกจากนั้น ในที่ทำงาน เราก็เจอคนพวกนี้ เวลาที่พวกเขาโทรมา เราแทบจะสูญเสียเวลาว่างของเราไปเลย ว่าแต่ เราจะทำอย่างไรกับคนน่ารำคาญพวกนี้ดี ในพระคัมภีร์ เราได้เห็นพระเจ้าทรงใช้ความเมตตารับมือกับเสียงบ่นด่าจากประชากรของพระองค์ เช่น ในหนังสืออพยพ เหตุการณ์ในอียิปต์ ประชาชนต่อว่าพระเจ้าว่าไม่มีอะไรจะกิน พระเจ้าทรงเมตตาส่งมานนามาให้เขากิน เพื่อช่วยเขาไม่ให้หิว

- อย่างไรก็ตาม พ่ออยากให้พวกเราคิดด้วยว่า มันง่ายมากที่จะชี้นิ้วกล่าวหาคนอื่นว่าน่ารำคาญ ในทางกลับกัน เราควรตรวจสอบความรู้สึกผิดชอบชั่วดีของเราด้วยว่า เราทำให้คนอื่นรำคาญหรือเปล่า

- ในพระคัมภีร์ เราได้เห็นว่า ตลอด 3 ปีของการเทศนาสั่งสอน พระเยซูทรงอดทนมากๆ กับจังหวะที่มีคนมาทำให้พระองค์รำคาญใจ อาทิ ตอนที่แม่ของยาค็อบและจอห์นเข้ามาล็อบบี้พระองค์เรื่องใครจะนั่งข้างซ้ายหรือขวาของพระองค์ พระเยซูทรงใช้เหตุการณ์นี้สอนทุกคนว่า พระอาณาจักรของพระเจ้าไม่ใช่อาณาจักรของอำนาจ เพราะนั่นเป็นเรื่องทางโลก แต่อาณาจักรของพระเจ้าเป็นเรื่องของการรับใช้ผู้อื่น พระเยซูทรงสอนและทำมากกว่านั้นนั่นคืออุทิศตนทำให้เห็นเป็นแบบอย่าง

- นี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่า ทำไมคำตอบที่พระเยซูตอบกับแม่ของยาค็อบและจอห์น รวมทั้งศิษย์คนอื่นๆ ถึงย้ำเรื่องการหลีกหนีความอิจฉา ความมักใหญ่ใฝ่สูง และการประจญล่อลวงว่าเราเหนือกว่าคนอื่น ขอให้เราอย่าหลงลืมพระวาจาของพระเยซูที่ว่า 'ทำไมท่านเห็นเศษฟางในดวงตาคนอื่น แต่ทำไมไม่เห็นท่อนซุงในตาตนเอง' ดังนั้น ขอพระจิตช่วยเราให้รู้จักอดทนกับคนอื่น และช่วยเราให้เป็นคนสุภาพ สอนอะไรไป ก็ต้องปฏิบัติตนตามนั้นด้วย

Photo: Getty Images