โป๊ปฟรังซิส - วิธีหลุดพ้นจากการล่อลวงของปีศาจคืออย่าไปคุยกับมัน

  • สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงย้ำ วิธีการหลุดพ้นจากการหลอกลวงของปีศาจคืออย่าไปคุยกับมัน เหมือนที่พระเยซูทรงทำให้เห็นตอนจำศีลในถิ่นทุรกันดาร 

  • ทรงสอน มันเป็นการดีที่จะเรียกพระองค์ด้วยความสุภาพว่า 'พระเจ้า' ส่วนที่เหลือนั้น พระเจ้าจะจัดการทุกสิ่งเพื่อเราเอง
ช่วงเช้าวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา บทอ่านวันนี้จากหนังสือวิวรณ์ เป็นเรื่องการพิพากษาครั้งสุดท้ายที่เกี่ยวกับทูตสวรรค์จับงูดึกดำบรรพ์ (ซาตาน) แล้วล่ามโซ่ไว้ ก่อนจะโยนลงในบาดาลแล้วขังไว้ เพื่อไม่ให้มันออกมาหลอกลวงนานาชาติให้หลงผิดไป

พระสันตะปาปาทรงเทศน์แบ่งปันว่า

- ซาตานคือคนโกหก มันเป็นยิ่งกว่าบิดาแห่งการโกหก มันสร้างเรื่องโกหกและมันคือคนโกง ซาตานทำให้เราเชื่อว่าถ้าเรากินแอปเปิ้ล เราจะเป็นเหมือนพระเจ้า ซาตานหลอกขายเรื่องโกหกแบบนี้ให้เรา และเราก็หลงไปซื้อมันจนได้ ซาตานหลอกลวงและทำลายชีวิตของเรา

- บางคนอาจถามพ่อว่า 'พระสันตะปาปาครับ เราจะทำอย่างไรให้หลุดพ้นจากการหลอกลวงของปีศาจ' พระเยซูสอนเราว่าอย่างไร พระองค์สอนว่า 'อย่าคุยกับปีศาจ' พระเยซูทำอย่างไรกับปีศาจ พระองค์เลือกจะไล่มันไปไกลๆ พระองค์ไม่พูดคุยกับมัน

- ตอนที่พระเยซูอยู่ในถิ่นทุรกันดาร พระองค์เลือกวิธีป้องกันตัวเองจากปีศาจด้วยการตรัสถึงข้อความในพระคัมภีร์ ดังนั้น พวกเราต้องอย่าคุยกับพวกโกหกและหลอกลวงซึ่งแสวงหาความพินาศของเรา คนพวกนี้จะถูกโยนลงในบาดาลตามที่หนังสือวิวรณ์กล่าวไว้

- พระเจ้าจะตัดสินผู้ยิ่งใหญ่และผู้ต่ำต้อยจากการกระทำของเขา หนังสือวิวรณ์ยังบอกด้วยว่า ความตายและแดนผู้ตายจะถูกโยนลงในทะเลไฟ นี่คือความตายครั้งที่สอง สิ่งนี้ (ความตายครั้งที่สอง) หมายถึงอะไร มันหมายถึงความตายที่เกิดจากเราไม่ได้รับอาณาจักรของพระเจ้า มันเป็นเพราะเราดำเนินชีวิตถอยห่างจากพระองค์ พวกนี้คือคนที่เดินบนหนทางของตนเอง เมื่อมายืนอยู่ต่อหน้าพระเจ้า เขายังเลือกจะเดินหนีจากพระองค์

- ภาพสุดท้ายของหนังสือวิวรณ์คือการจบด้วยความหวัง ถ้าเราเปิดใจด้วยความสุภาพถ่อมตน เราจะได้รับความชื่นชมยินดี ความรอด และการให้อภัยจากพระเยซู ความหวังคือสิ่งที่เปิดใจเราให้พบกับพระเยซู มันเป็นการดีที่จะเรียกพระองค์ด้วยความสุภาพว่า 'พระเจ้า' ส่วนที่เหลือนั้น พระเจ้าจะจัดการทุกสิ่งเพื่อเราเอง