โป๊ปฟรังซิส - การโกงคือการใช้ชีวิตดูหมิ่นพระเจ้า เราเป็นคนบาป แต่ต้องไม่เป็นคนโกง

  • สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอน การโกงคือวิถีทางดำเนินชีวิตที่ดูหมิ่นพระเจ้า คนโกงจะนับถือเทพแห่งเงินตรา เขาจะกินอยู่อย่างหรูหราผ่านทางการแสวงหาผลประโยชน์จากคนอื่น 

  • ทรงย้ำ เราต้องยอมรับว่าเราเป็นคนบาป แต่เราต้องไม่เป็นคนโกง ทรงชี้ เสียงของพระเจ้าเบามากเหมือนเสียงกระซิบ เฉกเช่นที่พระองค์ตรัสกับประกาศกเอลียาห์ ดังนั้น เราต้องตั้งใจฟังเสียงของพระเจ้าให้ดี
ช่วงสายวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา บทอ่านวันนี้จากหนังสือวิวรณ์ เป็นเรื่องการพิพากษาครั้งสุดท้ายที่เกี่ยวกับการถล่มของนครบาบิโลน เมืองของคนบาป

พระสันตะปาปาทรงเทศน์สอนว่า

- นครบาบิโลนเป็นเมืองของการโกงและบาปผิดต่างๆ การโกงคือแนวทางการดำเนินชีวิตที่ดูหมิ่นพระเจ้า การโกงคือภาษาของเมืองบาบิโลนและการดำเนินชีวิตแบบจิตตารมณ์ทางโลก การโกงคือรูปแบบของการดูหมิ่นว่าโลกนี้ไม่มีพระเจ้า แต่คนที่ดำรงอยู่ในโลกของการโกงคือเจ้าแห่งเงินตราและการกินอยู่อย่างอู้ฟู่ผ่านทางการแสวงหาผลประโยชน์จากคนอื่น

- จิตตารมณ์ทางโลกเช่นนี้ล่อลวงเรา มันทำให้บาบิโลนต้องถล่มลงมาแบบที่เราได้ฟังในบทอ่านถึงการประกาศชัยชนะของทูตสวรรค์ว่า บาบิโลนเมืองที่เต็มไปด้วยความหยิ่งยโส ความทะนงตน และความชั่ว ในทางกลับกัน เสียงทูตสวรรค์ที่ชื่นชมยินดีถึงชัยชนะและประกาศการล่มสลายของอารยธรรมการโกงนั้น เป็นอีกเสียงที่ทรงพลังในการสรรเสริญพระเจ้า เสียงนี้ดังสนั่นว่า 'ความรอดและพระสิริรุ่งโรจน์เป็นของพระเจ้า' นี่คือเสียงของประชากรของพระเจ้าที่ได้รับการช่วยให้รอดพ้น เพราะพวกเขาเป็นคนบาป แต่เขาไม่โกง!

- คนบาปที่รู้ถึงการขอโทษและแสวงหาความรอดในพระเยซูคริสต์ เขาก็เรียนรู้ที่จะสรรเสริญพระเจ้า แม้ว่ามันจะไม่ใช่งานง่ายสำหรับคริสตชน พวกเรายอดเยี่่ยมเวลาสวดขอพระเจ้าเพื่อบางสิ่งบางอย่าง แต่เราต้องเรียนรู้ที่จะสรรเสริญพระองค์ด้วย มันจะดีมากถ้าเราเรียนรู้ตั้งแต่ตอนนี้ มันดีกว่าไปเร่งรีบเรียนรู้ตอนเวลานั้นใกล้จะมาถึง พ่อคิดว่ามันงดงามมากถ้าเราไปสวดภาวนาหน้าตู้ศีลว่า 'พระองค์คือพระเจ้า ลูกเป็นลูกที่ไม่น่ารักซึ่งพระองค์ยังทรงรักลูก'

- ในหนังสือวิวรณ์ ถ้าเราอ่านเรื่องนี้ต่อไปเรื่อยๆ (เรื่องการพิพากษาครั้งสุดท้าย) เราจะรู้ว่าเสียงของพระเจ้านั้นเบามากๆ เสียงของพระเจ้าเป็นมากกว่าเสียงสุภาพนุ่ม เพราะนี่เป็นเสียงกระซิบเลยก็ว่าได้ พระองค์จะพูดเบาๆ กับหัวใจของเรา เหมือนเสียงที่พระองค์ตรัสกับประกาศกเอลียาห์ เวลาพระเจ้าตรัสกับหัวใจเรา เสียงนั้นจะเหมือนกับลมหายใจแบบเงียบๆ เลยทีเดียว

- ส่วนพระวรสารวันนี้ พระเยซูก็ตรัสถึงการพิพากษาครั้งสุดท้าย (เครื่องหมายต่างๆ จะเกิดขึ้น) นี่คือเครื่องเตือนใจเราว่า เมื่อเครื่องหมายเหล่านี้เริ่มเกิดขึ้นเมื่อไหร่ นี่แหละคือการทำลายล้างความหยิ่งยโสและความทะนงตน พระเยซูสอนเราว่า 'ท่านจงยืนตรง เงยหน้าขึ้น เพราะในไม่ช้าเราจะได้รับการปลดปล่อยให้เป็นอิสระแล้ว' ดังนั้น ขอให้เราเตรียมจิตใจและรับฟังเสียงของพระเจ้าอย่างดีด้วย