โป๊ปฟรังซิส: "เวลาไปสุสาน ความรู้สึกของคริสตชนคือเศร้าผสมกับมีความหวัง"

  • สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาระลึกถึงดวงวิญญาณผู้ล่วงลับ 
  • พร้อมแบ่งปัน เวลาไปสุสาน ความรู้สึกของคริสตชนมี 2 แบบคือเศร้าและมีความหวัง เศร้าที่คนรักจากไป แต่เรามีความหวังว่าเราจะกลับคืนชีพเหมือนพระเยซู 
  • ทรงย้ำ ไม่ช้าก็เร็ว เราก็จะต้องเดินไปสู่ความตายเหมือนคนที่เรารักได้เดินไปก่อนแล้ว ช่วงเย็นวันพุธที่ 2 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาระลึกถึงดวงวิญญาณผู้ล่วงลับ พิธีนี้จัดที่สุสานฟลามินิโอ กรุงโรม ช่วงเริ่มต้นพิธี พระสันตะปาปาทรงไปวางดอกไม้และภาวนาหน้าหลุมศพหลายหลุมด้วย

สำหรับบทเทศน์ประจำมิสซานี้ พระสันตะปาปาทรงเทศน์สอนแบบสั้นๆ ว่า

- ความรู้สึกเวลาเรามาที่สุสาน มี 2 แบบ อย่างแรกคือเศร้า อย่างที่สองคือมีความหวัง สุสานคือสถานที่แห่งความเศร้าโศก มันเตือนใจเราเกี่ยวกับคนที่เรารักซึ่งจากไป ทำนองเดียวกัน มันเตือนใจเราถึงเรื่องภายภาคหน้าหรือชีวิตหลังความตาย ในช่วงเวลาแห่งความเศร้า เราได้นำดอกไม้ซึ่งเป็นเครื่องหมายแห่งความหวังมาวางไว้หน้าหลุมศพ ถ้าพ่อไม่ได้พูดเกินไปนัก ดอกไม้คือเครื่องหมายแห่งการฉลอง แต่เราจะยังไม่ฉลองตอนนี้

- เราทุกคนกำลังเดินไปสู่หนทางที่คนที่เรารักได้เดินไปแล้ว (ความตาย) ไม่ช้าก็เร็ว เราก็จะไปอยู่ตรงจุดนั้น แต่การเดินไปสู่ความตาย เราเดินแบบมีความหวังว่าเราจะได้กลับคืนชีพ พระเยซูทรงเป็นคนแรกของบรรดาผู้ตายที่เสด็จกลับคืนชีพ ดังนั้น พวกเราเดินไปบนหนทางที่พระองค์ทรงเปิดประตูไว้ให้ด้วยไม้กางเขนของพระองค์ นี่คือประตูแห่งความหวัง

- ดังนั้น ขอให้ความทรงจำนี้ติดตัวเราไป ความทรงจำในอดีตซึ่งคนที่เรารักได้จากไป และความทรงจำในอนาคตซึ่งเราจะเดินไปสู่จุดหมายนั้น ด้วยความมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยม ที่สุดแล้ว พระเยซูจะตรัสกับเราว่า 'เราจะทำให้เขากลับเป็นขึ้นมาในวันสุดท้าย'

หลังมิสซาจบลง พระสันตะปาปาได้กลับไปยังมหาวิหารนักบุญเปโตร และเสด็จลงไปชั้นใต้ดินเพื่อภาวนาต่อหน้าหลุมศพพระสันตะปาปาในอดีตที่ถูกฝังไว้ใต้มหาวิหารด้วย

Comments