โป๊ปฟรังซิส - การทำตัวเป็นคนสองหน้า ทำให้เราไม่มีความสามารถพอที่จะเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า

  • สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเตือน พวกคนสองหน้าไม่มีความสามารถพอที่จะเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า คนพวกนี้คือคนที่รับใช้ทั้งพระเจ้าและเงินไปพร้อมกัน 
  • ทรงย้ำ การเป็นคนสองหน้าจะทำลายความสงบในจิตใจของเรา ตรงกันข้าม มันจะทำให้เรากระวนกระวายจากความโอหังและการขี้อวดของตัวเอง 
  • ทรงชี้ อุปสรรคขัดขวางการเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า ได้แก่ การกระหายอำนาจที่ต้องการคุมทุกอย่างด้วยตัวคนเดียว ช่วงเช้าวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา บทอ่านประจำมิสซานี้จากจดหมายของนักบุญเปาโลถึงทิตัส ท่านสอนว่า "จงทำตัวให้สมกับเป็นผู้มีความเชื่อในพระเจ้า อย่าใส่ความ อย่านินทา และอย่าติดเหล้า"

พระสันตะปาปาทรงเทศน์สอนว่า

- "อุปสรรคขัดขวางเราจากการรับใช้พระเจ้ามีมากมาย หนึ่งในนั้นคือการกระหายอำนาจ บ่อยครั้งแค่ไหนที่เราต้องเห็นเรื่องแบบนี้ บางทีก็เห็นในบ้านของเรานี่แหละที่เราอยากโชว์ว่าเราเป็นคนจัดการทุกอย่าง แต่พระคริสตเจ้าสอนเราว่า คนที่มีอำนาจต้องเป็นผู้รับใช้ ถ้าท่านอยากเป็นคนแรก ท่านต้องทำตัวเป็นผู้รับใช้คนอื่น การกระหายอำนาจไม่ใช่หนทางของการเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า ในทางกลับกัน มันเป็นอุปสรรคต่างหาก

- อย่างไรก็ตาม มันมีการโกหกหลอกลวงเมื่อคนหนึ่งต้องการรับใช้พระเจ้า แต่ในเวลาเดียวกัน เขาก็รับใช้อย่างอื่นที่ไม่ใช่พระเจ้า เรื่องนี้ พระเจ้าสอนเราแล้วว่าไม่มีใครรับใช้เจ้านายสองคนได้ ไม่มีใครรับใช้พระเจ้าและเงินได้ในเวลาเดียวกัน นี่คืออุปสรรคที่เรียกว่า 'การทำตัวสองหน้า' เราทุกคนเป็นคนบาปและเราสำนึกต่อบาปที่ทำ แต่การเป็นคนสองหน้าหมายถึงเราทำให้มันยุ่งยากขึ้นไปอีกใช่ไหม เมื่อเท้าข้างหนึ่งเรารับใช้พระเจ้า แต่อีกข้างเราเล่นกับจิตตารมณ์ทางโลก นี่คืออุปสรรคในการติดตามพระเจ้าอย่างแท้จริง คนที่กระหายอำนาจและเป็นพวกสองหน้า จะไม่มีความสามารถพอที่จะเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าอย่างแน่นอน

- การเป็นคนสองหน้าจำทำให้สันติในจิตใจของเราสูญหายไป มันจะทำให้จิตใจของเรากระวนกระวายอยู่เสมอ มันจะทำให้เราดำเนินชีวิตอยู่ในความตึงเครียดซึ่งเกิดจากความโอหังทางโลก และเป็นชีวิตที่ชอบอวดตัวอย่างเดียว มีคนมากมายแค่ไหนที่พันธกิจชีวิตของเขาเป็นแบบนี้ ชีวิตขี้อวดเพื่อให้คนอื่นพูดว่า 'คนนี้เยี่ยมจริงๆ' นี่คือจิตตารมณ์ทางโลกซึ่งสร้างความขมขื่นจริงๆ

- ขอให้เราวอนขอพระเจ้าโปรดนำอุปสรรคในการเป็นผู้รับใช้พระองค์ออกไปจากชีวิตของเรา การรับใช้พระเจ้าต้องเป็นการรับใช้ที่มีสันติในจิตใจและเกิดจากความสงบในจิตใจ นอกจากนี้ การรับใช้คือการเป็นอิสระจากทุกสิ่งแล้วรับใช้เพื่อนมนุษย์ ดังนั้น เราต้องเตือนตัวเองด้วยว่า 'เราเป็นผู้รับใช้ที่ไร้ประโยชน์ ซึ่งทำอะไรด้วยตัวเองไม่ได้' เราต้องรู้จักวอนขอพระเจ้าช่วยเหลือเราในการแปรเปลี่ยนเราให้เป็นผู้รับใช้และเป็นลูกของพระองค์